TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

04 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KIYILAR VE ORMANLAR YAĞMA VE TALAN DÜZENİNE, İŞGALCİLERE TERKEDİLEMEZ.

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 22.05.2003
Güncellenme Zamanı: 22.05.2003 14:44:46
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
22 Mayıs 2003
KAÇAK YAPILAŞMA YİNE ÖZENDİRİLİYOR
Doğal Sit Alanlarına İmar İzni Doğa Katliamıdır.
Kıyılar ve Ormanlar Yağma ve Talan Düzenine, İşgalcilere Terkedilemez

 

Hükümet, yeni kaynak arayışları çerçevesinde, daha önce ayrı ayrı yasal düzenlemelerle satışını planladığı, doğal sit alanları, kıyı alanları, orman alanları, boğaziçi koruma alanları, hazine mülkiyetindeki tarım alanları ve işgal edilmiş hazine arazilerini, şimdi tek bir yasal çerçevede, imar affı niteliğinde bir kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunuyor. Böylece hükümet, sözünü ettiği "sürpriz kaynaklar"ın temelinde kamuya ait kıyıları, ormanları, tarım alanlarını işgal edenleri affederek, çağdaş kentleşme ve yerleşme politikaları yerine kolaycı ve popülist yaklaşımı tercih ettiğini ortaya koymaktadır.
Hükümet, yeni kaynak arayışları çerçevesinde, daha önce ayrı ayrı yasal düzenlemelerle satışını planladığı, doğal sit alanları, kıyı alanları, orman alanları, boğaziçi koruma alanları, hazine mülkiyetindeki tarım alanları ve işgal edilmiş hazine arazilerini, şimdi tek bir yasal çerçevede, imar affı niteliğinde bir kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunuyor. Böylece hükümet, sözünü ettiği "sürpriz kaynaklar"ın temelinde kamuya ait kıyıları, ormanları, tarım alanlarını işgal edenleri affederek, çağdaş kentleşme ve yerleşme politikaları yerine kolaycı ve popülist yaklaşımı tercih ettiğini ortaya koymaktadır.

Hükümet hukuk düzenini, adalet kavramını ve ahlaki değerleri altüst eden ve yozlaştıran "af" anlayışını; vergi barışı adı altında vergisini düzenli ödeyenleri enayi yerine koyarak cezalandırma anlayışında olduğu gibi bu yasa tasarısında da devam ettiriyor. Kaçak kent parçalarının kentlerimizde hakim görüntü oluşturduğu günümüzde, yeni bir imar affını gündeme getirmek, "yağma ve talan düzenine evet" demekten başka bir şey değildir.

İmar affı niteliğinde, hazine arazileri üzerinde yapılan gecekonduların sahiplerine işgal ettikleri arsaların satışı, tam anlamı ile işgalciyi ödüllendirmektir. Arsa ve gecekondu mafyasını cesaretlendirerek yeni işgalleri ve yeni yağmaları teşvik eden bir yaklaşımdır. Özellikle son 20 yılda kamu arazilerini yağmalayarak, tarım ve orman alanlarını yok ederek, içme suyu havzalarını işgal ederek 3-5 katlı apartmanlara veya lüks villalara dönüşen kaçak yapılardan oluşan kent parçaları, salt barınma amacıyla yapılan gecekondunun masumiyetini de ortadan kaldırmıştır. "Gecekonduya af" adı altında yapılan yasallaştırmalar, kentsel ranta el koymaktan başka bir amacı olmayan gözü dönmüş arsa ve konut mafyasını cesaretlendirmekten ve teşvik etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Geçmişte 13 kez gündeme gelen imar affının kaçak yapılaşma sorununu çözmediği, aksine ölçüsüz bir biçimde teşvik ettiği kentlerimizde yaşanan gerçekle ortadadır.

1. derece doğal sit alanları, gerek bitki örtüsü ve yaban hayatı, gerek ekolojik ve peyzaj değerleri açısından doğal, özgün ve üstün nitelikleri olan yerlerdir. Bu alanların doğal değerlerinin korunarak herkesin yararlanmasına açık alanlar olarak kalması zorunludur. Bu alanların yapılaşmaya açılarak bir takım kişilerin bahçesi haline getirilmesi sit alanı mantığına aykırıdır ve bu konuda da hükümet ahlaki sorumsuzluk örneği vermektedir. Doğal sit alanlarının imara açılması, ülkemizde bugüne kadar özgün nitelikleriyle korunabilmiş son doğal değerlerimizin de yok edilmesi sürecini başlatacaktır.

Bu çarpık yaklaşım yeni tasarıda hazine arazilerini tarımsal amaçlarla kullananlara da uygulanarak bu arazilerin kullanıcılarına satılması öngörülmektedir. Bu işleri gerçekleştirmek için yasa çıkartmak yasal olarak sorumsuzluğu sağlasa da hükümetin ülkemizin geleceğini satma konusundaki ahlaki sorumluluğunu örtemeyecektir. Orman ve hazine arazileri üzerine kurulan ancak yatırımcısının tahsis sözleşmesine aykırı davranması nedeni ile geri alınması gereken turizm tesisleri ve tersaneler için de af getiriliyor. Açılan davalardan vazgeçiliyor ve yeni dava açma engelleniyor. Komik cezalar ile bu tesisler yasal hale getiriliyor.

Hükümet, yeni kaynak arayışı için ülkemizde yasalara uyarak yaşayan kesimlerin duyarlılığını ve tepkilerini hiçe sayan ve işgalciyi ödüllendiren bu yaklaşımdan vazgeçmeli, kaçak ve yasalara aykırı eylemleri mevcut yasalarla cezalandırma yoluna gitmelidir. Böylece hem hukuk ve adalet düzeni içerisinde gereksinim duyduğu parasal kaynağı sağlayabilecek hem de bundan sonraki süreçte kaçak yapılaşma ve yasa dışı girişimler için özendirici olmayacaktır.

Hükümet derhal orman alanlarını, kıyı alanlarını, sit alanlarını ve hazine arazilerini kaçak yapılaşmalardan temizlemelidir. Şehir plancıları Odası olarak, hükümeti ülkemizin topraklarını ve doğal kaynaklarını, mali sorunların çözümü için sorumsuzca kullanmaktan vazgeçmeye ve son 40 yıldır kentleşme ve planlama konularında yaşanan kısır döngüyü kırmak için çözüm geliştiren şehir plancılarını dinlemeye davet diyoruz. Aksi halde doğal kaynaklarımız, tarihi ve kültürel değerlerimiz hızla yağma, talan düzeninin kurbanı olacağı gibi, sosyal altyapısı, parkı, okulu olmayan kentlerimiz, çok boyutlu sosyal ve ekonomik çatışmaların mekanı haline gelecektir.

Ü.Nevzat UĞUREL
TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı


Gülten Kubin
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Ankara Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1442

Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.