TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

06 NİSAN 2020 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

BURSA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      YARGIDAN SON DERS

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 09.02.2011
Güncellenme Zamanı: 10.02.2011 14:58:39
Yayınlayan Birim: BURSA

 

 
ŞUBEMİZ TARAFINDAN 09.02.2011 GÜNÜ OSMANGAZİ-ACEMLER BELEDİYE OTOBÜS İŞLETMELERİ ARAZİSİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.
 

YARGIDAN SON DERS

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Eylül 2009 tarihinde onaylanan 520 sayılı meclis kararıyla Acemler Otobüs İşletmelerinin bulunduğu arazi, 1/25.000 - 1/5.000 - 1/1.000 ölçekli İmar Planlarında "yönetim merkezi" alanından çıkarılarak "özel proje alanına" dönüştürülmüş ve bu alana konut, ofis, otel vb yapıların yapılmasına olanak verilmiştir.

Onaylanan bu plan değişiklikleriyle, kamuya ait bir arazinin özel kullanıma çevrilmesinin önü açılmış, basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilerden bu bölgeye otel ve rezidans yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır.

Kentimizde başta kent yöneticileri olmak üzere, birçok kesim tarafından park, meydan, okul, sosyal tesis vb kamusal alanların eksikliğinden söz edilmekte ve plansız gelişmeden şikâyet edilmektedir. Kentlerimizde planlı gelişmeyi sağlamak, sosyal donatı alanları oluşturmak ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmek yerel yönetimlerin asli görevidir. Ancak sözde kentleşme adı altında, elde bulunan en önemli arazi parçalarından vazgeçilmekte, bu araziler bireysel mülkiyete konu edilerek yeni konut ve iş alanlarının açılması sağlanmaktadır. Kamu arazileri satılarak gerçekleşen bu yoğun yapılaşma sonucunda ise yeni alanların kentte yarattığı yığılma sorunlarının ve trafik kargaşasının çözülmesi için büyük çaba ve kaynak harcanmaktadır. Bu tür gelişmelerin tüm kente büyük maliyetler ödetmemesi için bu satışlardan vazgeçilmesi, çok daha akılcı, ekonomik ve kent halkı lehine olacaktır.

Kamu arazilerinin kısa vadeli ekonomik kaygılarla, "sat- kurtul" yaklaşımı ile elden çıkarılması, kamu yararına aykırı, mirasyedi bir uygulamadır. Devletin Anayasa ile tanımlı sağlıklı yaşam çevreleri oluşturma görevi ve şehircilik ilkeleri kapsamında kamunun kullanacağı, halkın dinleneceği, eğleneceği, eğitim alacağı mekânlar oluşturulması, bu alanların satılarak gelir elde edilmesinden çok daha öncelikli ve üstün kamu yararına uygun olacaktır.

Son yıllarda kentimizde kamunun arazileri rant baskısı ve spekülasyonlar altında elden çıkarılmaktadır. Mudanya yolundaki T.K.İ arazisi tüm yargı kararlarına rağmen Korupark‘a, Terminalin önündeki kamuya ait arazi Anatolium AVM‘ye, Fomara Caddesindeki Belediye Arazisi bir anda Alman Hastanesine dönüşmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bunun son örneği BOİ arazisinde tekrarlanmak istenmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi olarak diğer örneklerde sergilediğimiz dik duruşu, bu alana ilişkin plan değişikliklerinde de sergilemiş ve konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız.

Başvurumuz üzerine Bursa 2.İdare Mahkemesi tarafından 2010/217 esas sayılı karar ile onaylanan plan değişikliğinin;

•-       Bölgenin Özel Proje Alanı olması yönünde davaya konu plan değişikliğini zorunlu kılacak hiçbir gerekçe bulunmadığı,

•-       Bölgenin yönetim merkezi olarak planlanması nedeniyle hizmet bütünlüğü açısından bu yönde hizmet vermesinin doğru ve yerinde olduğu,

•-       Plan değişikliğiyle getirilen yeni kullanımların ulaşımı olumsuz etkileyeceği,

•-       Planla kamu kullanımına ayrılmış ve mülkiyeti de kamuya ait bir alanın özel mülkiyete konu olabilecek kullanım kararıyla yapılaşmaya açıldığı,

•-       Bursa kentsel yerleşmesi içerisinde emsal:2,00 yoğunluğunda bir otel veya konut yerleşmesinin yerinin niçin burası olduğuna dair herhangi bir araştırma yapılmadığı,

•-       Planla getirilen yapılaşmanın 1/25.000 - 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının ana kararlarını bozucu nitelik taşıdığı ve 1/1000 ölçekli planın yapımında büyükşehir belediyesi değil ilçe belediyesinin yetkili olduğu,

Gerekçeleriyle BOİ arazisinin satışına olanak sağlayan plan değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

Mahkeme kararı üzerinden daha birkaç hafta geçmiş iken Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından "Olağanüstü meclis toplantısında" aynı bölgeye yönelik tekrar bir plan değişikliği onaylanarak bölge turizm tesis alanına dönüştürülmüştür.

Yargının YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verdiği bir bölgeye, hem de OLAĞANÜSTÜ meclis kararı ile idari işlem tesis edilerek HUKUK DEVLETİ yok sayılmıştır. Mahkeme kararları sadece hüküm fıkrası ile değil gerekçeleri ile de bağlayıcıdır. Bu nedenle alınan bu meclis kararı açıkça mahkeme kararına aykırı olup suç teşkil etmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından geçen ay içinde yaşanan sel baskını gibi olağandışı durumlarda OLAĞANÜSTÜ toplanmayan Belediye Meclisi, BESOB Sanayi Sitesi ve BOİ arazinde olduğu gibi yargı kararlarını bertaraf etmek için toplanmaktadır. Ne kadar acıdır ki, can kaybının yaşandığı sel baskını, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi gözünde BOİ Arazisinin satışından daha az önemli görülmektedir.

Biz buradan bir kez daha Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelere sesleniyoruz. Kentlinin arazisi satılarak belediye‘ye kaynak yaratılamaz, ancak kentin geleceğine ipotek konulur. Biz yaptık oldu mantığıyla, yargı kararlarına rağmen, yargı kararları hiçe sayılarak, sözde belediyelere kaynak yaratmak adına kamu arazilerinin satışına son verilerek, bu arazilerin kentin ve kentlinin olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz.

Biz diyoruz ki KAMU ARAZİLERİ KAMUNUN OLMALIDIR. ARAZİMİZE DOKUNMA!!

Okunma Sayısı: 2040

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.