TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 NİSAN 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

BURSA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SAMANLI BAĞLANTI YOLU İLE İLGİLİ OLARAK, İDARE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ İPTAL KARARI VE SONRASI.

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 28.06.2012
Güncellenme Zamanı: 28.06.2012 13:08:27
Yayınlayan Birim: BURSA

 

 
ŞUBEMİZ VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİNCE 28.06.2012 GÜNÜ "SAMANLI BAĞLANTI YOLU İLE İLGİLİ OLARAK, İDARE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ İPTAL KARARI VE SONRASI..." KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.
 

SAMANLI BAĞLANTI YOLU İLE İLGİLİ OLARAK, İDARE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ İPTAL KARARI VE SONRASI.

  

 

Bilindiği üzere, TCK 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin 2010 yılında SAMANLI BAĞLANTI YOLU‘na ait imar planı değişikliklerine, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi olarak itiraz etmiş ve itirazlarımız reddedilince konuyu yargıya taşımıştık.

Gerekçemiz ise Samanlı Bağlantı Yolu‘na ilişkin 1/1000, 1/5000 ve 1/125000 ölçekli plan değişikliklerinin usul yönünden hatalı olduğu, imar planı değişikliklerinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olarak, Bursa ovasını yapılaşmaya açacağı, üst ölçekli planların ulaşım kararlarına aykırı olduğu ve öngörülen bağlantı yolunun teknik olarak sakıncalar içermesiydi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan projede, Bursa‘nın doğu bölgesi için geliştirilen 9 adet alternatif bağlantı yolundan hiçbiri Samanlı Bölgesini önermemekteydi.

Proje bütünlüğü içerisinde olmayan, proje alternatifleri içinde önerilmeyen bu yol, hiçbir fizibilite ve bilimsel etüt çalışması yapılmadan imar planı değişikliğiyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Yapılan idari işlemin hiçbir bilimsel, nesnel ve teknik gerekçesi bulunmamaktadır. Yapılan idari işlem tamamıyla tarım alanlarının yok olmasına sebep olacak olup hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.

Yaklaşık iki senelik dava sürecinin ardından, mahkemenin gerçekleştirdiği keşif ve sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda, aynen şu ifadelere yer verilmiştir.

"Samanlı Bağlantı Yolu projesinin bölgede tarımsal arazilerin ve toprağın korunması yönünden önem arz ettiği ve Bursa ovası üzerinde bulunan tarımsal arazilerin parçalanarak yok olması sürecinde büyük bir risk oluşturduğu, bölgenin doğal dengesini ve ekosistemini olumsuz yönde etkileyeceği, besin zincirleri ile canlılar arasındaki organik madde ve enerji alışverişi üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar şeklindeki döngünün dışarıdan ekosisteme yönelik fiziksel müdahalelerden etkileneceği, 1/100000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planında davaya konu olan çevre yolunda bağlantı sağlayan yol önerisi bulunmadığı, Bursa kenti açısından yaşamsal bir konumu bulunan Bursa ovasının korunması kararlı bir koruma politikası gerektirdiği, herhangi bir makro yatırım için ovaya "rezerv alan" olarak bakılmasının kentin yaşamsal dayanaklarının yitirilmesine yol açacağı değerlendirilmeleri neticesinde, söz konusu plan değişikliğinin ekolojik ve tarımsal değerlendirmelere göre sakıncalar oluşturduğu, mevzuatın plan değişikliği gerekçelerine yönelik hükümlerle çeliştiği ulaşım planlaması ve kent planlama sürecinin gereklerine uyulmadığı, plan değişikliğine yönelik meclis kararının şehircilik ilkeleri planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda anılan bilir kişi raporunda yer alan tespitlerden, Bursa Çevre Yolu Yalova yol ayrımı - Turanköy Köprülü Kavşağı 2. Kısım Otoyolu inşaatı kapsamında Samanlı bağlantı yolu ile ilgili olarak 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli plan değişikliği onayına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2010 gün ve 622 sayılı kararının planlama esasları, kamu yararı ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu plan değişikliklerini hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu iptal edilmiştir."

Konuyla ilgili daha önce gerçekleştirdiğimiz basın toplantılarında da belirttiğimiz gibi tamamen dayatma bir proje olan Samanlı Bağlantı Yolu Projesi‘nin mahkeme tarafından yukarıda saydığımız gerekçelerle iptal edilmesiyle, Bursa Ovası‘nın göz göre göre talan edilmesinin de önüne kanunen geçilmiştir.

Son olarak, mahkemenin verdiği bu iptal kararı, hem İMO ve ŞPO‘nun hem de Bursa halkının kanuni zaferidir. Kenti ve o kenti yaşayanları ilgilendirecek böylesine önemli kararları alırken mutlaka ilgili meslek odalarının görüşlerine başvurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Bizler İMO ve ŞPO olarak Bursa‘nın yararına olacağını düşündüğümüz tüm projelere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ancak kapalı kapılar ardında alınan kararların da her zaman karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisleri Odası                                                                Şehir Plancıları Odası

         Bursa Şubesi                                                                                   Bursa Şubesi                                                                             

 

 

Okunma Sayısı: 1352

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.