TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

07 AĞUSTOS 2020 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

TRABZON ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

       "7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ VE 7-13 NİSAN DÜNYA SAĞLIK HAFTASI" BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 07.04.2016
Güncellenme Zamanı: 07.04.2016 09:58:11
Yayınlayan Birim: TRABZON

 

Güncellenme Zamanı: 07.04.2016 09:57:20

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ve 7-13 NİSAN DÜNYA SAĞLIK HAFTASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak, 7-13 Nisan tarihleri arası da Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. 

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Sağlık, genel olarak sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden huzurlu ve mutlu olmasıdır.

Sağlıklı kent kavramı birçok farklı disiplinleri içinde barındıran bir kavramdır. Sağlıklı kent yaşanabilir bir kent kavramıyla ifade edilen tüm öğeleri içermektedir. Sağlıklı kent kavramıyla ifade edilen, sağlığı amaç edinmiş ve daha sağlıklı, huzurlu, yaşanabilir kent olmak için, gerekli yapısal değişiklikleri ve süreci başlatmış ve çalışmalarını bu yönde kararlılıkla yürüten kenttir. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada ve özellikle Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı ile kentsel düzeyde sağlık kalkınma planlarını destekleyerek sağlıkla ilgili toplumsal meselelerin sağlık sektörü dışındaki sektörlerin gündemine taşınmasını amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü`nün başlatmış olduğu Sağlıklı Kentler Projesi`nde esas amaç sağlıklı bir kent için yeniden yapılanmaya giderek sağlıklı kentler geliştirmek, bunu daha fazla kente yaymak ve kentler arasında işbirliğini artırmaktır. Herhangi bir kent var olan sağlık durumuna bakılmaksızın Sağlıklı Kentler Projesi`ne üye olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü`nün başlatmış olduğu Sağlıklı Kentler Projesi`ne çalışmaların başladığı yıllardan itibaren dünyada ve Avrupa`daki kentler gibi Türkiye`deki kentlerden birçok il ve ilçe belediyesi katılmıştır. Türkiye`de Sağlıklı Kentler Hareketi`nin uygulanabilirliği için gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Sağlıklı Kentler Hareketi`nin Türkiye`de yürütülmesini ve desteklemesini sağlamak amacıyla kurulan Sağlıklı Kentler Birliği üye belediyelerle birlikte sağlıklı kent çalışmaları yürütmektedir. Trabzon kenti, belirtilen sağlıklı kentler birliğine üyedir. İmar mevzuatının asıl amacı olan sağlıklı çevreler oluşturmak ilkesi çerçevesinde Trabzon kentinde sağlıklı bir şekilde yaşamak için, ayrım yapmaksızın insan ve şehirlere en yakın kurum olan tüm yerel yönetimlerin üzerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimler;

• "Sürdürülebilir Kalkınma" ile "Sürdürülebilir Kentler Yaratmak" için, "Sağlıklı Kentler" Hareketinin Trabzon`da gelişebilmesini, benimsenmesini ve uygulanabilmesini sağlamalı,

• Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmalı,

• Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratma idealinde olmalıdırlar.

Diğer taraftan kentlerdeki sağlık tesislerin yer seçimi de bu noktada ayrıca önem arz etmektedir. Sunduğu hizmetin önemi, bu önemin çoğu kez zamanla ölçülür olması sağlık tesislerinin kent içindeki konumları üzerinde etkilidir. Sağlık tesislerinin imar planlarına ve yapılaşma şartlarına uygun olması gerekmekle birlikte, 

• Bir sağlık tesisi, ulaşım ağına yakın olmalı, hem taşıt hem de yaya erişilebilirliğinin kolay olduğu yerler tercih edilmelidir. 

• Tesis toplu taşıma olanaklarından da faydalanabilecek bir biçimde ele alınmalıdır. Bunlar her ölçekteki tesis için de geçerlidir. Kavşak noktaları bu bakımdan elverişli yerlerdir. Ancak, servis girişleri ya da acil girişler kavşağa yakın olmamalıdır. Ziyaretçi, rutin hasta geliş gidişi ve sağlık tesisi çalışanlarının taşıt giriş çıkışları servis girişlerinden farklı bir yerde çözülmeli, bunlar da kendi içlerinde, birbirlerine karışmayacak biçimde düzenlenmelidir.

• Sağlık tesisleri, yeşil alan kullanımları ile desteklenmeli olanaklıysa çevrenebilmelidir.

• Acil durum müdahalesi gerektiren doğal afet gibi durumlarda erişilebilirliğin kolaylaştırılması için tesise hizmet veren taşıt yollarında sadece acil durumda kullanılabilecek "acil durum şeridi" ayrılmalıdır. Bu şeritler üzerinde otopark yasağı sıkı bir biçimde denetlenmelidir. 

• Engelli vatandaşlarımız için sağlık tesisi binası erişilebilir bir şekilde inşaa edilmelidir.

• Sağlık tesisinden başka herhangi bir amaca hizmet etmeyen bir alanda bulunmalıdır.

• Sağlık tesisinin yatak kapasitesine, görevli personel sayısına ve günlük hasta girişlerine göre makul sayıda kapalı ve açık otopark alanı olmalıdır.

• Sağlık tesisi yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapının güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememelidir. 

Ayrıca;

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında temel sağlık hizmetleri sunan aile sağlık merkezlerinin hizmet etki alanları yaklaşık 500 metre mesafe dikkate alınarak ve yaya olarak ulaşılabilecek şekilde planlanmalıdır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ekler kısmında belirlenen farklı nüfus gruplarındaki kentlere yönelik sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklükleri dikkate alınarak kentin donatı alanı ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Görüldüğü üzere kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin ve çevrelerin oluşmasında sağlık alanlarının doğru planlanması ve kent içindeki konumu da etkili olmaktadır. İnsanların her yönüyle gerek fiziki, gerekse sosyal, kültürel olarak sağlıklı mekânlarda yaşama hakları toplumun sağlığını ve refah seviyesini etkilemektedir. Bu nedenle planlama ve uygulama yetkisine sahip kurumlar ve özellikle yerel yönetimler tarafından kentsel alanlardaki tüm planlama kararları verilirken bu kriterler göz önüne alınarak düzenlenme yapılması gerekmekte, yaşanabilir sağlıklı mekânlar oluşturmak ve bu mekânların devamlılığını sağlamak hedef olarak belirlenmelidir.

Dünya sağlık günü ve dünya sağlık haftası kutlu olsun.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TRABZON ŞUBESİ

 

  

 

Okunma Sayısı: 69

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.