TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 NİSAN 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

BURSA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      PLANLAR YASAL SORUMLULUKLARINIZI ORTADAN KALDIRMANIN ARACI OLAMAZ. BURSA OVASI KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENMELİDİR.

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 26.05.2016
Güncellenme Zamanı: 26.05.2016 14:02:25
Yayınlayan Birim: BURSA

 

Güncellenme Zamanı: 26.05.2016 14:01:22

 
PLANLAR YASAL SORUMLULUKLARINIZI ORTADAN KALDIRMANIN ARACI OLAMAZ. BURSA OVASI KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENMELİDİR.
 

 Osmangazi İlçesinde, kaçak gelişmesine göz yumulan bir mahalle, Mehmet Akif Mahallesi`nin yasallaştırılmasına yönelik Osmangazi Belediyesince hazırlanan ve Osmangazi Belediye Meclisi`nin 08.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 18.09.2014 tarih ve 893 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şubemizce davaya taşınmış ve Bursa 2. İdare Mahkemesinin 27.04.2016 tarihli E:2015/364, K:2016/411 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Osmangazi Belediye Meclisince kabul edilip Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, söz konusu İmar Planı askıya çıktığı 27.10.2014 ile 26.11.2014 tarihleri arasında Şehir Plancıları Odası Bursa Şubemizce incelenmiş, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmadığı, İmar affı niteliğinde olduğu, Plan yapılırken Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş alınmadığı, Bölgenin gerçekte Tarım Alanı olduğu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırı olduğu,  bölgede yaşayan insanlara hizmet edecek hiçbir donatı standardına uyulmadığı, bu durumun ovadaki diğer kaçak yapılara örnek oluşturacak olması gibi nedenlerle davaya taşınmıştır.

Mahkeme ve Bilirkişinin yaptığı inceleme ile şubemiz dava gerekçeleri yerinde görülmüş ve "Tamamen kaçak yapılardan oluşan ve 1. Derece Tarım Arazileri içerisinde yer alan bir alanın imar planı kararlarıyla yasal hale getirilmesi, yapılaşmaya açılmasının Planlama İlkelerine, Şehircilik Esaslarına, İmar Mevzuatına ve Kamu Yararına aykırı olduğu, üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı, 1. Sınıf Tarım Topraklarının bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini tehdit ettiği, alanın alüvyon toprak yapısında olması, alanda yer alan yapıların kaçak olması göz önüne alındığında alanın Depremsellik açısından tehlike içermesi" nedeniyle İmar Planı iptal edilmiştir.

Bilindiği üzere Mehmet Akif Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Cephe Düzenleme Projesi ile Avrupa Konseyi Bulvarına cepheli binaların dış cepheleri siding ile kaplanmış ve kaçak gelişmesine göz yumulan binalar "modern bir görünüm" kazanmış ve kaçak yapıların göze hoş gelmesi sağlanmış ve mahalle kentliden saklanmaya çalışılmıştır.

Elbette bu durumlarda çözümsüzlüğü önermiyoruz. Bizim çözüm önerimiz Bursa Ovası`nın yeniden canlandırılması, kaçak yapılardan temizlenmesi ve gelecek nesillerin gıda ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamasını mümkün kılmak ve burada yaşayanların planlı alanlara taşınmasıdır.

Burada sorumluluk, Mehmet Akif Mahallesi kaçak yapı yapanlardan değil bu plansız, ruhsatsız, hiçbir mühendislik hizmeti almayan kaçak yapıları görmezden gelenler, her seçim dönemi kat çıkmalarına izin veren, sonra kaçak yapıları kaplayarak "şirin görünmesini sağlayan" yöneticilerdedir.

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 94

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.