TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      HUKUKA AYKIRI KÜLTÜRPARK REVİZYON PROJESİ

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 20.12.2016
Güncellenme Zamanı: 26.12.2016 10:12:57
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

Kültürpark alanına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‘na onaya sunulan Kültürpark Revizyon Projesi‘ne ilişkin gerek TMMOB‘ye bağlı meslek odaları tarafından hazırlanan bilimsel raporda gerekse Kültürpark Platform‘unun yapmış olduğu basın açıklamalarında belirttiğimiz itirazlarımızın hukuki gerekçelerinin en başında; Kültürpark Revizyon Projesi‘nin Kültürpark‘ın Koruma Amaçlı İmar Planı olmadan yapılamayacağı ve planlama mevzuatı açısından aykırılıklar taşıdığı maddeleri yer almıştır. Bu durum açıkça hukuğa aykırıdır ve ne yazık ki bu hukuksuzlukta ısrar edilmektedir.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak söz konusu mevzuata aykırılıklara ilişkin detaylı bilgileri içeren İmar Planlarına İlişkin Ek Rapor hazırladık ve raporumuzu hem Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‘na hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi‘ne yaklaşık bir ay önce ilettik.   Kültürpark‘ta Koruma Kurulu üyeleri tarafından yapılacak alan incelemesinin yapılmasına az bir zaman kaldığı bu günlerde söz konusu hukuksuzluğu tekrar hatırlatarak belediye yetkililerini yapılan yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz.

 

Özetle rapoumuzda detaylarının yer aldığı yasaya aykırılık taşıyan hususlar şu şekildedir;

  1. Yürürlükteki güncel planlama mevzuatına göre onaylı imar planları güncelliğini yitirmiştir. Yeni yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planı‘na uygun olarak 1/500 düzenleme projesinin yeniden yapılması gerekmektedir.
  2. 2004 yılında Kültürpark‘ta yapılan 594 araçlık yeraltı otoparkı için 1/5000 ve 1/1000 imar planları hazırlanıp onaylanırken yaklaşık 500 araçlık otoparkı ve böylesine büyük bir yapının yapılması için imar planı kararı gerekmediğini söylemek büyük bir çelişkidir.
  3. Hangarların olduğu bölgede ilave inşaat yapılabilmesi için bu alanın dışındaki bölgede inşaat alanı azaltılması gerekirken bu bölgede yapılan 594 araçlık ve 15000m2‘lik yeraltı otoparkı hiç hesaba katılmamıştır.
  4. Hangarların olduğu bölgede imar planına aykırı fonksiyonda yapı yapılmak istenmektedir. 
  5. Söz konusu Mimari Proje öneri proje ile neredeyse tamamen değiştirilmiştir. Dolayısıyla revizyon değil yeni bir proje yapılması gerekmektedir.
  6. 25 yıl önceki mimari proje yarışması ile elde edilmiş bir proje üzerinden yalnızca revizyon yapılmaya çalışılması açıkça hukuğun arkasından dolanmaktır. Kamuyararı ve bilimsellikten uzaktır.

 

Sonuç olarak, böyle parçacıl bir yaklaşım yerine Kültürpark hem kendi içinde hem de etkileşim alanı çevresiyle bir bütün olarak ele alınmalı, Kültürpark alanına ilişkin hazırlanan projenin yukarıda bahsedilen hususlar ile koruma-kullanma dengesi ve yoğun kent dokusunun içinde tek kalan kent parkı niteliğinin de dikkate alınarak, dayatmacı değil uzlaşmacı ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak, doğru yönetim modelini içerecek yürürlükteki mevzuat doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve 1/500 ölçekli düzenleme projesinin yeniden hazırlanarak Kültürpark‘ı gelecek nesillere mümkün olan en yeşil haliyle bırakmak İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin halka karşı görev ve sorumluluğudur.

Ayrıca söz konusu İmar Planlarına İlişkin Ek Raporumuza  web sitemizden ulaşabilirsiniz.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7764&tipi=4&sube=6#.WFjdjlOLTIU

Okunma Sayısı: 275

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.