TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

24 MAYIS 2018 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      GÖZTEPE STADI İMAR PLANINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İTİRAZA KARŞI BAZI KESİMLERCE BAŞLATILAN LİNÇ OPERASYONUNU KINIYORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 29.03.2017
Güncellenme Zamanı: 29.03.2017 16:13:46
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

Basında Göztepe Stadı olarak bilinen, İzmir İli, Konak İlçesi, Üçkuyular Mahallesi 6268 ada 1 parselde E:2.00 TAKS:0.60 yapılanma koşuluyla "Kapalı Spor Alanı" yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 24/02/2017-24/03/2017 tarihleri arasında askı ilanı yapılmıştır.

 

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir şehirler bırakma düşüncesi ile kişisel çıkarların değil toplumsal çıkarların değerini kamu yararı kavramı doğrultusunda her zaman savunan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, Göztepe Stadı ile bahsi geçen imar planındaki şehircilik bilimine yönelik ilkesel ve teknik yanlışları itiraz süresi içerisinde ilgili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Onaylanan imar planlarının yasal askı süreleri 1(bir) aydır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar askı süresi bittikten sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Dolayısı ile askı süresi içerisinde yapılacak itirazın hangi gün yapıldığının herhangi bir farkı ve farklı bir karşılığı yoktur.

 

İtiraz metnimizde özetle; "Stat alanı çevresindeki yapıların en yükseğinin yaklaşık 18-20 metre olduğu belirtilirken stat projesine ilişkin imar planında yüksekliğin 40 metre olarak ifade edildiği, stat alanının tekil olarak değil çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, yaklaşık 70.000 m2‘lik inşaat alanında ne kadar bölümünün ticaret olacağına ilişkin imar planında bir hükmün yer almadığı, ulaşım açısından konut yoğunluklu bir bölgenin içinde yapılacak, trafik yükü getirecek 20000 kişi kapasiteli ve içinde barındıracağı alişveriş merkezi gibi diğer kullanımlarla düşünüldüğünde kompleks bir yapının yakın ve uzak mesafede getireceği araç yükü ile ulaşım değerlendirmelerinin yapılması gerektiği" belirtilmiştir. İtiraz metninde belirtilen tüm maddeler aynı zamanda ilgili yönetmeliklerin ve imar kanunun öngördüğü kurallardır.

 

Bizler Göztepe Stadı yeni projesine ilişkin bu güne kadar yapmış olduğumuz açıklamalarda her zaman yapıcı olmaya çalıştık ve bu çerçevede de değerlendirmelerimizi yaptık. Bu kapsamda onaylanan imar planına yapmış olduğumuz itirazların yanında konuya ilişkin genel birkaç temel konu üzerinde itirazlarımız öne çıkmaktadır. Yapılmak istenen 20000 kişilik stat projesinin kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle birincisi; bu bölgenin altyapısının böyle bir kullanımı kaldırmasının teknik ve bilimsel anlamda mümkün olmadığı, ikincisi yine çevresindeki yaşam alanlarında yaratacağı olumsuz durumlar ve halkın talepleri, üçüncüsü bölgeye getireceği ulaşım sorunun yine bu alanın altyapısının kaldıramayacağı şeklindedir. Bu çerçevede de İzmir içinde birçok toplu ulaşım bağlantılarının bulunduğu ve bulunduğu bölgenin dokusu itibariyle uygun bir konumda bulunan Atatürk Stadının kent içinde büyük kapasitelerde bir stat olarak toparlayıcı bir rol alabileceği, ilgili kurumlarında bu yönde Atatürk Stadında gerekli olan düzenlemeleri yapmasını uygun görüyoruz. Dolayısıyla da Göztepe Stadının olduğu bölgede bu büyüklükte bir yapının değil daha mütevazi, çevresiyle uyumlu ve halkında spor faaliyetlerine açık, tüm Göztepe halkını kucaklayan bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Benzer değerlendirmelerimizi Karşıyaka stadı projesi içinde belirtmiştik. Şu anda Karşıyaka`daki stat için yapılan inşaat faaliyetlerinde de sorunların yaşandığını görüyoruz.

 

Hem onaylanan imar planında belirttiğimiz hususlar hem de genel itiraz ve önerilerimiz bilimsel ve yönetmeliklere ve mevzuata uygun şekilde yapılabilinecekken neden kulüp yöneticileri ve bazı siyasi tarafların bu konuda ısrarcı, baskıcı ve yönlendirici olduğunu anlamakta bizlerde zorlanıyoruz.

 

Bölgede yaşayan halkın günlük spor alanları olarakta kullanılan Göztepe ve Karşıyaka Stadlarına ilişkin yıllardır devam eden tartışmalarda, 1 yıl öncesine kadar İzmir kentinin yerel yönetimlerinden sorumlu Belediye Başkanlarının da ulaşım ve trafik yoğunluğu ile kent silüeti açısından mevcut alanlarda yüksek kapasiteli statların uygun olmadığı ve bu nedenle statlar için yeni yerler arandığı basında çokça ifade edilmiştir. 

 

Hatta gazete haberlerinde, Göztepe stadının yeni yerinin Menderes ilçesinde olacağı ve bu yerin Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil‘in girişimleriyle bulunduğu ifade edilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.01.2017 tarihinde onaylanan yaklaşık 135 dönüm yüzölçümüne sahip Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada, 36 parselde, mülkiyeti Menderes Belediye Başkanlığı`na ait taşınmazın "kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı" olarak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin yapılması bu alanın yeni stat alanı olacağı izlenimi yaratmıştır. 27 Ocakta ilan edilen çevre düzeni planı değişikliği kararından sadece 1 ay sonra Göztepe Stadının bulunduğu alan içinde 40 metre yükseklik kararı ile imar planı değişikliği onaylanmıştır.

 

Onaylanan imar planına ilişkin teknik ve bilimsel gerekçelere yönelik hukuki itirazlarımızı yaptıktan sonra, baskıcı ve hedef gösterici açıklamalar sonucu Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere odamıza sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar ve çeşitli kanallardan odamız aranarak, dün gündüz saatlerinden başlayan bir linç operasyonu odamıza ve yönetim kurulu üyelerimize karşı başlatılmıştır. Kurumsal sosyal medya hesaplarımıza, Yönetim Kurulu Başkanımızın kişisel hesaplarına tacizler yapılmakta ve şube hizmet binamız hedef gösterilmektedir. Burada kişi ve grupların açıkça yönlendirildiğini düşünmekteyiz ve avukatımız ile görüşmekteyiz. Söz konusu tehditler sonucunda oluşabilecek bir durumda yönlendirme yapan bu kişi ve kulüp yönetim kurulunun sorumlu olacağını buradan söylemek istiyoruz. Kendilerini, yaratılmak istenen bu linç operasyonuna karşı sağ duyulu davranmaya davet ediyoruz.

 

İstinye Park‘a ilişkin sosyal medya aracılığıyla tarafımıza yapılan haksız ve asılsız suçlamalarda bulunulmakta ve yanlış bir plan kararını referans alarak söz konusu proje meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki İstinye Park‘ının imar planları 1985 ve 1998 tarihlerinde ayrı ayrı iki plan şeklinde onaylanmıştır. Diğer taraftan mülkiyeti belediyelere ait olan bu alanın belediye mülkünden çıkartılması da yine eski bir tarihe denk gelmektedir. Söz konusu alana ilişkin yapılan plan değişiklikleri sürecinde odamız tarafından itirazlarımız ve gerekli değerlendirmelerimiz yapılmış olduğundan konuya ilişkin Meslek Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmediğimize dair suçlamalar tamamen asılsızdır. Diğer taraftan toplum yararına aykırı olan, kentimizde gerçekleştirilen plan ve projelere ilişkin konulara karşı oda olarak sorumluluklarımızı yerine getirsek dahi  kentte yapılan yanlış uygulamalara karşı sorumluluk kentli olarak hepimizdedir.

 

Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği üzere Odalar, mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda teknik ve bilimsel gerekçeleri kamu yararı temelinde tüm İzmirlilerin menfaatleri açısından değerlendiren şubemizin ve yönetim kurulu başkanımızın aniden hedef gösterilmesinin altında yatan sebeplerin neler olduğunu bilmemekle birlikte bu baskıcı ve hedef gösterici sözlerin, demokrasinin kalesi olan İzmir`e yakışmadığını ifade etmek isteriz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentimizde yapılan imar planlarının teknik ve bilimsel temellere dayanması için tüm kamu idarelerine her platformda firiklerimizi dile getirdik. Ayrıca kentimizin değerleri olan spor kulüplerimizin başarıları her İzmir‘li gibi bizleri de gururlandırmaktadır. Spor kulüplerimizin hem ülkemizde hem de uluslararası camiada başarılı olması için spor kulüplerimize yönelik doğru yer seçim kararları ile modern, çağdaş tesislerin yapılmasını bizlerinde arzu ettiğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

 İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 972

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.