TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KARŞIYAKA STADI İMAR PLANI HAKKINDA TESPİTLERİMİZ

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 24.08.2017
Güncellenme Zamanı: 24.08.2017 09:46:30
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

Kamuoyunda Karşıya Stadyumu olarak bilinen Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesinde 26675 ada 11-12 nolu parsellerde E=1.00 TAKS=0.60 yapılaşma koşullu Stadyum Alanı ile E=1.7 yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak planlama ve şehircilik ilkeleri yönünden inceleme yapılmış ve yapılan incelemelerden sonra tarafımızca kulüp yönetimi ve plan müellifi odamıza davet edilmiştir. 17 Ağustos 2017 Perşembe günü şubemizde gerçekleştirilen toplantıya Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, Plan müellifi ve İZVAK Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulumuz katılmıştır.

İzmir kentinin önemli bir meselesi haline gelen "Stadyum" kararları öncelikle kent bütününde, katılımcı bir model ile ele alınmalıdır. Uygulanacak projeler geçici, günlük çözümlerden ziyade, spor kulüplerimizin ve kentimizin geleceğe yönelik ihtiyaçları ile kentin ve kent halkının faydasına kamu yararı temel prensibi ile şekillenmeli ve bu kararlar bilim, teknik ve hukuk ışığında hazırlanmalıdır. İmar Planı kararlarının, uygulamaların temelini ve anayasasını oluşturan kararlar olması nedeniyle imar planları ile üretilecek kararların kentimize ve dolayısıyla kentte yaşayan tüm vatandaşlarımıza fayda sağlaması temel esastır.

Anayasanın verdiği görev ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan "Karşıyaka Stadyumuna" ilişkin imar planı kararlarından dolayı ileride oluşabilecek can ve mal kayıplarından duyduğumuz endişelerimizi ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşma gereksinimi duyuyoruz.

Askı ilanında bulunan imar planlarına yönelik değerlendirmelerimizde özetle 2 konu vurgulanmıştır.

Yükseklik Yönüyle İncelendiğinde;

 

  • Askı ilanında yer alan İmar Planında hem Stadyum Alanı için hemde Cemal Gürsel Caddesine cepheli olan bölüme önerilen Sosyal Tesis Alanı için yükseklik tanımı yapılmamıştır. Öyle ki, kent silüeti açısından yükseklik tanımının imar planları üzerinde gösterilmesi yönetmelik ile tariflenmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddesinde imar planları hazırlanırken yapı nizamları, TAKS, KAKS, yükseklik, yapı yaklaşma mesafelerinin plan üzerinde belirtilmesi gerektiği yönetmelik maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
  • Ayrıca aynı yönetmelikte "Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır." Hükmü bulunmaktadır. Bu eksiklik itirazımız ile dile getirilmiştir.
  • Dolayısyla konunun bütüncül olarak ele alınması, çevre yapılaşmaların güneşlenmesi, havalanma iklimsel durumların değerlendirilmesi ve çevresel sorunları baştan önlemek amacıyla imar planında gerekli etüdlerin yapılarak kat yüksekliğinin belirlenmesi ve imar planı kararında belirtilmesi ile bu belirsizlikler giderilebilecektir.

 

 

 

Güvenlik Yönüyle İncelendiğinde;

 

  • Yapılan incelemede, Stadyum Alanı olarak belirlenen alanın Cemal Gürsel Caddesi, 1746 sokak, 1743 sokak ve Sancar Maruflu Sokağı arasında kalan adanın içerisinde, konut dokusu ile çevrili olduğu, getirilen yapılaşma koşulları doğrultusunda Stadyum alanı ile Konut Alanları arasında yeterli mesafe bırakılmadığı tespit edilmiştir.
  • Stadyum Alanına ilişkin onaylanan plan değişikliklerinde, parselin cephe aldığı tek yolun kuzeyinden geçen 7.00 metre Yaya Yolu olduğu, yapılması planlanan 15.000 kişilik Stadyumda olası olumsuz bir durumda can güvenliği açısından sorun yaratacağı, olası bir güvenlik sorununda (yangın, deprem vb.) bu alanın nasıl tahliye edileceğine dair bir hükmün planlarda yer almadığı tespit edilmiştir.
  • Dolayısyla bu türlü yüksek yoğunlukta kullanım içeren  alanların çevresinde yeterli büyüklükte araç yolunun , yoğunluğu deplase edebilecek açık kamusal alanın olması ve herhangi bir parsel ile bitişik olmaması olası yukarıda belirtilen riskleri ancak azaltabilecektir.

 

 

 

Yukarıda açıkladığımız tespitler öncelikle kulüp yönetimine aktarılmış ve akabinde planı onaylayan ilgili idare olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçe ile iletilmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi, kent planlarının Şehircilik esaslarına ve meslek ilkelerine uygun yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak Anayasanın tariflediği bir görevdir. Keza, ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesini sağlamaya çalışmak sadece meslek odalarının değil, tüm kamu idarelerinin de asli görevidir.

Yapılan itirazın temelinde ileride yaşanacak olası bir deprem, yangın v.b olayda teknik olarak tüm güvenlik önlemlerinin alınması ve bu güvenlik önlemlerine ilişkin mekansal kararların imar planlarına aktarılması dayanmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kent içinde yer alan bu alanda oluşacak olası bir facia tüm İzmirli`nin canını yakacaktır. Bu nedenle, tespitlerimizin ilgili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından titizlikle ele alınmasını ve bu konuda tüm yerel yöneticilerinde görevlerini yerine getirmelerini almış oldukları sorumluluk gereği bekliyoruz.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz itirazımız, İzmir Büyükşehir Belediye‘si ve Karşıyaka Belediye‘sinin sorumluluk sahası içinde olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarına bilgi amaçlı gönderilmiştir.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 


(276 KB) (24.08.2017 09:47:54)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 157

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.