TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

20 EKİM 2018 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      BURSA, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ

KURUM GÖRÜŞÜ

Yayına Giriş Tarihi: 25.03.2009
Güncellenme Zamanı: 25.03.2009 12:14:14
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
Bursa Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Görüşü
 

TMMOB

ŞEHİR PLANCILARI ODASI BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

İlgi      : (a) 17.10.2008 gün ve 16.08.0455 sayılı yazımız

: (b) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 24.11.2008 gün ve 211625 sayılı yazısı

İlgi (a) yazımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na; Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikte hazırlayarak 26.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin, Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 6. maddesinin f. Bendinde "Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toptum kuruluştan, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halktan ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan karariannın oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı içerisinde ancak sit sınırı dışında kalan bölgelere ilişkin hazırlanan plan değişikliklerinin ve ayrıca tescili kaldınlan S.M.Ö yapının tescil taramasının plandan kaldırılması yönünde hazırlanan plan değişikliğinin yukarıda yer alan yönetmelik maddesi kapsamında değerlendirmeye tabii olup olmadığı sorulmuştur

Yazımıza cevaben Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün ilgi (b) yazısında; ‘Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin, Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin Tanımlar Başlıklı 4. maddesinde Koruma Amaçlı İmar Pfanlannın 2863 Sayılı Kanun uyannca belirlenen sit afanlannda ve alanın etkileşim geçiş sahası da göz önünde bulundurularak hazırlanacak planlar olduğu belirtilmiş ve bu kapsamda sit atanları ve etkileşim geçiş sahasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planlannda yapılacak değişikliklerin de Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin, Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte belirtilen usullere tabi olduğu,   tescilli  taşınmazın   tescil  kaydının   kaldırılmış  olması  durumunda yapılacak   düzenlemelerin   ise  yönetmelikte   belirtilen   usuller  kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği" şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi arz ederim.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 24.112008 gün ve 211625 sayılı yazısı

 

 

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.16.O.KVM.O.O6.O1.0O —KONU : Görüş talebi

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİNE

İlgi; TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi‘nin 17.10.2008 tarih ve 16.08.0455 sayılı yazısı

Koruma Amaçlı İmar Planı sının İçerisinde yer alan ancak sit sının dışında kalan bölgelere ilişkin hazırlanan plan değişikliklerinin ve aynca tescili kaldınlan sivil mimarlık örneği yapının tescil taramasının plandan kaldırılması yönünde hazırlanan plan değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliksin 6. maddesi (f) bendi kapsamında değerlendirmeye tabii olup olmadığı konusunda bilgi talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.                                                                   

Anılan yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde koruma amaçlı imar planlarının 2563 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında ve alanın etkileşim geçiş sahası da göz önünde bulundurularak hazırlanacak planlar olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda sit alanları ve etkileşim geçiş sahasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planlannda yapılacak değişiklikler de Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik‘te belirtilen usullere tabidir.

Gerek sit sınırlan içinde gerekse de etkileşim alanında kalan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın ilgili Koruma Bölge Kurulu‘nun almış olduğu karar ile tescil kaydının kaldınlmış olması durumunda yapılacak düzenlemenin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik‘te belirtilen usuller kapsamında değerlendirilmemesi, ancak ilgili Koruma Bölge Kurulu‘nun değişikliğe ilişkin uygun görüşünün alınması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                         

DAĞITIM:

- Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne

- TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesine Aktarhüssam Mahallesi Değirmen Sokak

Gökçen Kovancıgil İşhanı No:7/3 Osmangazi / BURSA

 

 

Okunma Sayısı: 2425

Tüm Mevzuat - Kurum Görüşleri

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.