TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

13 ARALIK 2018 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      BUCA KAYNAKLAR SIK AĞAÇLIK ALANINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE İLBANK`IN İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞEN ON KAT İMAR RANTI ARTIŞI VE DOĞA YIKIMI

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 14.12.2017
Güncellenme Zamanı: 14.12.2017 12:33:07
Yayınlayan Birim: İZMİR

 


Ülkemizde özellikle son yıllarda imar planı değişiklikleri ile kamusal alanların, doğal alanların katledişine yönelik sürekli olarak yeni kararlar karşımıza çıkmaktadır. Sıkışmış kent dokularını sağlıklı kararlar ile yenilemek, halka sağlıklı yaşam koşulları hazırlamak, doğal alanları, ağaçları, yeşili korumak ve geliştirmek görevinde olması gereken Bakanlık görevinden çok uzakta arsa spekülasyonu, arsa rant yaratıcısı şeklinde kararlar almaktadır. Alınan bu kararlar sonucunda, kentlerimiz, doğal yaşam alanlarımız her gün katledilmekte ve bu katle imza atanlar bireysel rant tekelinin kuklaları gibi hareket etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.11.2017 tarihli ve E.19405 sayılı yazısı ile; "İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü arsalar ve planlama alanına dahil edilebilecek tescile tabi olmayan alanlar üzerinde İller Bankasınca hazırlanacak imar planları doğrultusunda Banka ile ortak proje geliştirmek üzere Arsa Malikleri ile imzalanan 04.02.2015 tarihli sözleşme uyarınca 10.07.2015 tarihinde arsaların tamamının mülkiyetinin Bankalarına devredildiği belirtilerek mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Özel Orman Alanı yapılaşma koşullarındaki alanın Konut Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Özel Eğitim Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı ve Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı" belirtilerek 09.11.2017-11.12.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askı ilanına çıkarılmıştır.


Bakanlık tarafından onaylanan imar planı içerisindeki alanlar uydu fotoğraflarından da görülebileceği gibi Ağaçlık karakteri yüksek doğal alanlardır. Öyle ki bu alanın planlama süreci incelendiğinde  doymak bilmeyen Rant baskısının yaşam alanlarını ne hale getirdiği rahatlıkla görülmektedir.

Bu alanları da kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 Tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Kaynaklar Revizyon İmar Planı Raporunda; alanın 1996 yılında 1. Derece Doğal Sit olması yönünde tavsiye kararı barındırdığı belirtilmiştir. Maalesef ki bu tavsiye kararı yerine getirilmemiştir. Bölgede Mülga Kaynaklar Belediyesi 2002 yılında Revizyon İmar Planı onaylamıştır. Fakat onaylanan Revizyon İmar Planı, İzmir`in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Havzası sınırları içerisinde yer almasına rağmen ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmadan onaylandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuş ve bölgeye ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışması 2011 yılında onaylanmıştır. Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları da 2017 yılında onaylanmıştır. Yürürlükte bulunan onaylı imar planlarında İller Bankası tarafından parsel ölçeğinde plan değişikliği yapılan 120 dönümlük alanın Büyük bir bölümü, yürürlükte bulunan imar planlarında Doğal Karakteri Korunacak Alan olup plan değişikliğine konu alan içerisinde, yürürlükte bulunan planlara göre yaklaşık 9000 m2 toplam inşaat alanını barındıran Konut Alanı bulunmaktadır.

Tüm bu kararların üzerine, Bakanlık tarafından onaylanan imar planı değişikliği ile Doğal Karakteri Korunacak Alanlar Konut Alanına dönüştürülmüş, imar planlarındaki 2 kat koşulu, 6 kata çıkarılmış ve sonuç itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 93.000  m2`ye çıkarılmıştır. Doğal alanın katledilmesinin sebebi ise, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan Plan Açıklama Raporunda ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan askı ilanında, "İller Bankasınca hazırlanacak imar planları doğrultusunda Banka ile ortak proje geliştirmek üzere Arsa Malikleri ile imzalanan 04.02.2015 tarihli sözleşme uyarınca 10.07.2015 tarihinde arsaların tamamının mülkiyetinin Bankalarına devredilmesi" olarak belirtilmektedir. Bu alana mevcut halinden 10 kat fazla inşaat alanı artışı öneren kararın onaylanmasının nedeni açıkça hem Bakanlık hem de İlbank tarafından itiraf edilmektedir.

Oysa eski adı ile İller Bankası yeni adı ile İlbank`ın web sitesinde de açıkça belirtildiği gibi İlbank`ın vizyonu sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktadır. İlbank`ın görevi arsa komisyonculuğu yapmak, Bakanlığın görevi de Rant arttırıcı imar planlarını onaylamak değildir.

Ayrıca, bu bölgenin Tahtalı Havzası sınırları içerisinde yer alması nedeni ile ayrı bir önemi vardır. Tahtalı Havzasını kirletici, bölgenin yoğunluğunu arttırıcı kararlar İzmirlinin suyunu kirletmektir. Bu nedenle, hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan, doğal alanları yok edici, ranta yönelik bu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar irdelenmesi ve bir an önce kararın iptal edilmesini bekliyoruz. Rant artışı için İlbank`ın bu komisyoncu anlayışı yeni bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır.TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, hem bu yanlış karara karşı hem de görevi sürdürülebilir kentlere katkı sağlamak olan İlbank`ın gerçek görevini komisyonculuğa çeviren bu anlayışına karşı da her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 249

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.