TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      TEYFİK SIRRI GÜR STADYUMU İLE ÇAMLIBEL LİMANI ARASI KIYI VE REKREASYON DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 29.03.2018
Güncellenme Zamanı: 29.03.2018 11:31:01
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 29.03.2018 11:29:10

 
Projelerin Son Teslim Tarihi : 8 HAZİRAN 2018
 

Mersin Büyükşehir Belediyesince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesi ile " Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,Kentsel Tasarım Projeleri,Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda "Teyfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması" duyurusu yapılmıştır.

 

Yarışmanın detayları aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEVFİK SIRRI GÜR STADYUMU İLE ÇAMLIBEL LİMANI ARASI KIYI VE REKREASYON DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesince; ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında "Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması" açılmıştır.

Kent merkezinde yer alan yarışma alanı onaylı imar planı kararlarına konu olmuş, ancak ortaya çıkan uygulamalar beklenen sonuçlardan uzak kalmıştır. Bir başka ifade ile; merkez (yakın çevre) ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Buradan hareketle günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Yarışmanın Yeri Ve Alana İlişkin Bilgiler

77.7 Hektar büyüklüğe sahip yarışma alanı farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir. Kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı yarışma alanını ikiye bölmekte olup, kuzeyinde; yeni stadyumun açılmış olması nedeni ile günümüzde kullanılmayan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Müftü (Efrenk) Deresi`nin sonlanmaya başladığı bölümü, askeri alanlar (askerlik şubesi ve lojmanları), doğal ve tarihi sit alanı, Çamlıbel semtinin Atatürk Caddesi güneyinde kalan parçası ile Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. Yarışma alanının güneyinde ya da kıyı bandında ise; yine askeri alanlar, deniz feneri, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) arıtma tesisi, balıkçı barınağı, başka bir yerde hizmet vermesi düşünülen lunapark, lunapark alanı ile bütünleşmesi öngörülen Rekreasyon Alanı, Kruvaziyer Liman Bölgesi ve kentin hemen hemen tüm kıyısı boyunca uzanan Sahil Parkı`nın bir bölümü ile Müftü Deresi`nin denizle buluştuğu alan yer almaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

h) Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.

i) Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.

j) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini "Mersin Büyükşehir Belediyesi Fikir Projesi Yarışması" açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci Şube hesabına "IBAN: "TR 6200 0100 2180 3511 3730 5106" yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim günü saat 17.00`den önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

 

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlan Tarihi:  26 MART 2018

• Son Soru Sorma Tarihi:  16 NİSAN 2018

• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi:  19 NİSAN 2018

• Son Yer Görme Tarihi:  21 MAYIS 2018

• Projelerin Son Teslim Tarihi:    8 HAZİRAN 2018

• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün:  12 HAZİRAN 2018

• Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi:  26 HAZİRAN 2018

 

 

Jüri Üyeleri Ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri

1 - Burhanettin KOCAMAZ:  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

2 - İbrahim GENÇ:  Yenişehir Belediye Başkanı

3 - Neşet TARHAN:  Mezitli Belediye Başkanı

4 - Prof. Dr. Yalçın Yüksel:  İnşaat Mühendisi/Yıldız Teknik Üniversitesi

5 - Ahmet Turgut:  Yüksek Şehir Plancısı

Asıl Jüri Üyeleri

1 - Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ:  Mimar/Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi - Jüri Başkanı

2 - Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER:  Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3 - Hakan DEMİREL:  Yüksek Mimar

4 - Dr. Levent ÜNVERDİ:  Şehir Plancısı / Dokuz Eylül Üniversitesi

5 - Yrd. Doç. Dr. Yasemin  SARIKAYA LEVENT :  Şehir Plancısı/Mersin Üniversitesi

6 - Ömer SAKAR:  Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı

7 - Şeniz ATEŞ:  Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi

 Yedek Jüri Üyeleri

1 - Doç. Dr. Esra ŞAHİN BURAT:  Mimar / Mersin Üniversitesi

2 - Yrd. Doç. Elif ÖRNEK ÖZDEN:  Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi

3 - Yrd. Doç. Dr. İpek DURUKAN:  Mimar / Mersin Üniversitesi

4 - Yrd. Doç. Dr. Onur GÜNGÖR:  Peyzaj Mimarı / Toros Üniversitesi

Raportörler

1 - Aras Özlem DOĞAN TOPALOĞLU:  Mimar / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürü

2 - Havva ÇAKMAK:  Mimar / Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Raportör Yardımcıları

1 - Mevlüt EKER:  Şehir Plancısı / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

2 - İbrahim Can ATA:  Şehir Plancısı / Planlama Şube Müdürlüğü

 

 

Ödüller ve Ödeme Şekilleri

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) eşdeğer ödül belirleyecek olup, her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrılmıştır.

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu`nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

 

 

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Şartname ve ekleri (aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler) web (www.mersinkiyiyarismasi.com) adresinden indirilebilecektir.

 

Ek-1:

a) Kimlik Formu

b) Katılım Belgesi

Ek-2:

a) Mevcut Arazi Kullanım Şeması

b) Halihazır Harita

c) Kent Merkezi Ulaşım ve Kavşak Çözümleme

d) Jeolojik Etüt Verileri

e) Mülkiyet/ Sahiplilik

f) Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar

Ek-3:

a) Görseller

 

Yer Görme

Yer görme zorunludur. Yarışmacıların 21 Mayıs 2018 saat 17.00`a kadar yarışma raportörlüğünden yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair belgeyi üzerine rumuzu ve "Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, Yer Görme Belgesi Zarfı`` ibaresi yazılı bir zarfın içerisine koyarak proje ve kimlik zarfı ile birlikte yarışma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (yarışma dışı bırakılmayan ve yer görme zarfında sorun olmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 350 TL`yi aşmamak üzere ulaşımla ilgili biletin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe bir adet ödenecektir.

 

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı:  Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Adresi: Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSİN

Tel:  0324 533 16 01

Faks:  0324 233 11 57

Web:  www.mersinkiyiyarismasi.com

Elektronik posta adresi:  yarisma@mersin.bel.tr

 

Okunma Sayısı: 153

Tüm Haberler

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.