TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 EKİM 2018 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      MUĞLA İLİ, BODRUM İLÇESİ, KONACIK BELEDİYESİ 1/25000 ÇDP HAKKINDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA AİT KURUM GÖRÜŞÜ

KURUM GÖRÜŞÜ

Yayına Giriş Tarihi: 09.07.2009
Güncellenme Zamanı: 09.07.2009 12:30:54
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 

T.C.
BAYINDIRLIK VE
İSKAN BAKANLİĞİ
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü                                          

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI‘NA

ANKARA

ilgi:       a-Muğla Konacık Belediye Başkanlığının (Fen İşleri Müdürlüğü) 18.05.2009 gün ve 536 sayılı

yazısı.

b-Muğla II Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 14.05.2009 gün ve 7890 sayılı

yazısı.

c- Çevre ve Orman Bakanlığının (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) 04.06.2009 gün ve 4047-

33236 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile, Bakanlığımızca Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Belediyesi sınırları bütününde hazırlanan ve 24.03.2009 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, 14.04.2009 ve 15.05.2009 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarıldığı ve askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığı belirtilerek İlan tutanağı gereği için yazı ekinde gönderilmektedir.

İlgi (b) yazı ile, Bakanlığımızca Muğla ili, Bodrum ilçesi. Konacık Belediyesi sınırları bütününde hazırlanan ve onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca onaylanması gerektiği belirtilerek ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızın çevre düzeni planı yapma ve onaylama görev ve yetkisi sorgulanarak 24.03.2009 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan Çevre Düzeni Planının ve bu plana ilişkin tüm kurum ve kuruluş görüşlerinin İdarelerince 5302 sayılı yasa kapsamında incelenmek ve onaylanmak üzere Valiliğine İletilmesi ve ilerde telafisi güç ve imkansız zararların oluşmaması İçin hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtilen Bakanlığımızca onaylanan Çevre Düzeni Planı kapsamında ilgili kurumların uygulama yapmaması istenmektedir.

İlgi (c) yazı ile, Bakanlığımızın çevre düzeni planı onama yetkisine sahip olmadığı iddia edilerek Bakanlığımızca Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Belediyesi sınırları bütününde hazırlanan ve onaylanan 1/25,000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yürürlükte olmadığı belirtilerek Bakanlıklarınca 27.04,2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uyulması istenmektedir,

Bilindiği üzere, kanun koyucu "Çevre Düzeni Planı" yapım ve onayında 3194, 2872/5491, 5302 ve 5216 sayılı yasalarla verilen yetkileri bu planın amacı ve kapsamı ile sınıflandırarak yaşanan karmaşıklığı çözmeye çalışmıştır. Zaten çıkarılan kanunların gerekçelerine de bakıldığında aslında her kurumun yetkisi dahilinde hazırlayacağı "Çevre Düzeni Planı"nın amacının ya da kapsamının farklı olduğu görülecektir. Bu konuda müteaddit defalar belirttiğimiz üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çevre Düzeni Planı" 2872/5491 sayılı Çevre Kanununun 9/b maddesi gereği çevrenin korunmasına yönelik genel politikaların belirlendiği ekolojik amaçlı planlar iken, II Özel İdareleri ve Belediyelerince hazırlanan "Çevre Düzeni Planı" ise 5393. 5302 ve 5216 sayılı yasalar uyarınca İl Bütününe yönelik yapılan planlardır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisinde olan "Çevre Düzeni Planı" ise, 3194 sayılı İmar Kanununun 9,maddesi gereğince hazırlanan fiziksel plan niteliğinde olup ne amaç ne de kapsam açısından sınırlandırılmamıştır.

Ayrıca, ilgi (b) ve (c) yazılar incelendiğinde; ilgi (b) yazının birinci sayfası ile ikinci sayfasının son paragrafına kadar olan bölümde, daha önce Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yapılan yazışmalardan alıntı yapıldığı görülmekle birlikte burada bahsedilen hususların yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup yazının diğer bölümlerinde Bakanlığımızca 3194 sayılı Kanunun 9.maddesi gereği onaylanan Çevre Düzeni Planlarının, 5302 sayılı yasanın hangi maddesine aykırı olduğu belirtilmediğinden bu konuda ayrı bir yorum yapılmasına da ihtiyaç duyulmamıştır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanununun 9,maddesi gereğince 24.03,2009 tarihînde onaylanan Muğla İli. Bodrum İlçesi, Konacık Belediyesi‘ne ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, ilgi (a) yazıda bahsedilen hususlar kapsamında kesinleşmiş ve yürürlükte olup tüm kamu ve kuruluşlarının bu plana göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Okunma Sayısı: 2928

Tüm Mevzuat - Kurum Görüşleri

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.