TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      MÜELLİF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLER YAPILDI: MÜCADELEYE DEVAM

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 23.01.2019
Güncellenme Zamanı: 23.01.2019 16:59:48
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

 

 

 

 

MÜELLİF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLER YAPILDI: MÜCADELEYE DEVAM

Uzun süredir Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sınırlı oranda sonuç vermiş ve 22.01.2019 tarihinde Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘te yapılmış olan değişiklikler 30663 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Değişiklikler üç konu özelinde; Plânlama alanı grupları, kamu kurum ve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma esasları ve iş bitirme kriterlerine ilişkin maddelerde yapılmıştır.

Öncelikle yıllardır planlama alanı yetki gruplandırmasında meslektaşlarımızın yaşadığı adaletsizliğin yapılan değişiklik ile kısmi ölçüde giderildiği görülmektedir. Yönetmeliğin 5.inci maddesinin üçüncü fıkrası; "Her ölçekteki ve türdeki plânlar, belge uygulamasına tâbidir. Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları yapımında ve bu planlara ilişkin her türlü değişiklik, ilave ve revizyonda A Grubu belge aranır. İmar planları yapımında ise plan yapılacak yerleşmenin planlama alan grubuna uygun yeterlilik belgesi aranır.  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerleşmelerdeki imar planları için de aynı usul tatbik olunur." şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, İmar Planı yapılan alanın nüfusu, plan yapılacak yerleşimin nüfusu üzerinden değerlendirilecek ve bu alan grubuna uygun yeterlilik belgesi istenecektir.

Diğer taraftan kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımıza yönelik ‘Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak‘ tanımına sözleşmeli memur statüsü de eklenmiştir. Bu sayede sözleşmeli memur statüsünde çalışan ya da çalışmış olan meslektaşlarımızın da hak kayıplarının önüne geçilerek bu sayede karne yükseltilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler bizler için uzun yıllardır hiç karşılık alınamayan bir süreçten sonra önemli bir gelişme olmakla birlikte bundan sonraki süreç için daha kararlı bir mesleki mücadeleye vesile olacaktır.

Bu doğrultuda,

·        Özel sektörde Serbest Şehircilik Hizmeti üreten meslektaşlarımızın iş bitirmelere ek olarak; kamu kurumlarında mesleğini icra eden meslektaşlarımız gibi, şehir planlama faaliyeti yürüttüğü sürenin göz önüne alınması;

·    Kamu kurum ve kuruluşlarında, işçi veya farklı statüde çalışan üyelerimiz ya da ulaşım, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım gibi planlama faaliyetleri üretmesine karşın çalıştığı birim planlama birimi olarak değerlendirilmediği, için hak gaspı yaşayan üyelerimizin sorunlarının çözülmesi

·            Neredeyse hiçbir meslek grubunda olmayan karne uygulaması yerine, kamu yararını tesis etmek amacıyla üstlenilen planlama hizmetlerinin içerik ve büyüklüğüne göre kademelenerek her bir planlama işi için ekip tanımının yapılması; iş üstlenme ücretlerinin makul seviyelere çekilerek istihdam sorununun çözülmesi konularında Bakanlık birimleri ile görüşmelerimiz gerçekleşmiş ve taleplerimiz iletilmiştir.

Bununla birlikte her geçen gün yeni mezun sayısı artarken planlama mesleğine ilişkin iş alanını artırmak tüm kamu kurumlarının en önemli önceliği olmalıdır. İlgili yönetmelik bu kapsamda kritik derecede önemli bir hukuki metin olarak önümüzde durmaktadır. Ancak bu yönetmelikte meslek alanımızın sadece yerleşim planlarına yönelik hizmet üreten bir tanım içerisine sokulduğu ve sınırlandırıldığı görülmektedir. Oysa bugün birçok bakanlıkta imar planlarının yapımının dışında sektörel planların yapımında (havza yönetim planı, Uzun Devreli Gelişme Planı vb) çalışan birçok plancı meslektaşımız bulunmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları işin karne yönetmeliği içerisinde değerlendirilmemesi, doğrudan Bakanlık eliyle planlama meslek alanının etkinlik alanının daraltılması anlamına gelmektedir. Oysa yakın gelecekte meslek alanına ilişkin atılacak en stratejik hamle meslek alanımızın etkinlik alanının genişletecek ve niteliğini arttıracak her türlü pratiğe ön ayak olmaktır.

Yukarıdaki konu başlıklarında Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bakan Yardımcıları ve ilgili Müdürlükleri ile yaptığımız sözlü ve yazılı görüşmelerde ilettiğimiz fakat söz konusu metne yansıtılmayan taleplerimizin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi; meslektaşlarımızın mesleki alanda yaptıkları çalışmaların hak kayıpları olmadan, adaletli bir şekilde değerlendirilmesi ve plan yapım süreçlerinde adil, kamu yararına uygun yeterlilik belgesi kriterlerinin belirlenmesi için çalışmalarımıza ısrarla devam edeceğimizi; örgütlülüğümüzden aldığımız güç ile meslek alanımızda yaşadığımız sorunların çözüme kavuşturulacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Bu vesileyle, yukarıda iletmiş olduğumuz sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için yapılmış olan Yönetmelik değişikliğine ek olarak yeni bir düzenlemenin kısa bir sürede yapılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatır;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na, Bakanlıktaki ilgili yetkililere, katkı sunan tüm meslektaşlarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 129

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.