TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

02 NİSAN 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

BURSA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      31 MART 2019 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YAŞANILABİLİR VE SAĞLIKLI YAŞAM ÇEVRELERİ İÇİN İLKE VE ESASLARIMIZI BİR KEZ DAHA HEP BERABER HATIRLAYALIM

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 09.04.2019
Güncellenme Zamanı: 09.04.2019 11:31:39
Yayınlayan Birim: BURSA

 

 
31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinin ardından yaşanılabilir ve sağlıklı yaşam çevreleri için ilke ve esaslarımızı bir kez daha hep beraber hatırlayalım
 

 

Bilindiği üzere 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerini geride bıraktık. Öncelikle kentimizde seçilen tüm yöneticileri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Yaşanabilir çevrelerin, sağlıklı kentlerin oluşturulmasında ve doğal, kültürel alanların korunmasında birinci dereceden sorumlu ve görevli idari yapılar olarak "Yerel Yönetimler" ile birlikte bizler de aynı sorumluluk ve görevi bir takım müdahaleler yaparak düzenlemek suretiyle yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Bu nedenle yerel yönetimler için olmazsa olmaz bir araç olduğunu bildiğimiz "planlama"nın kamu yararı ve koruma odaklı kullanıldığında, yaşanabilirlik düzeylerini istenilen seviyelere çıkarabildiği gibi aksi durumda da yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini hatırlatmayı, bu sebeple seçilmiş yerel yöneticilere bir takım önerilerde bulunmayı, planlama ilke ve esaslarını bir kez daha yinelemeyi borç biliriz.

 

Öncelikle Bursa`nın anayasası olarak tabir edilen Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı`nın projeksiyon yılının dolmasına 1 yıl kalmışken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi`nin 11 Nisan 2011 tarihinde bir protokol imzalayarak çalışmalarına başlanan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akademisyenler, Meslek Örgütleri Sivil Toplum Kuruluşları ve Bursa kamuoyunun büyük bir özverisi ve emeği ile oluşan ve bütün kesimlerin asgari düzeyde ortaklaştığı, 30 Mart 2014`e kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanamayan ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle onaylama yetkisinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine geçmesine rağmen bu tarihten günümüze geçen 5 yıl boyunca yeni 1/100000 ölçekli çevre düzeni planının, neden onaylanmadığının, ne zaman onaylanacağının basına ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Büyük emek verilerek katılımcı süreçlerle oluşturulmuş ve 2013 yılında tamamlanmış bu planın üzerinden 6 yıl geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akademisyenler, Meslek Örgütleri Sivil Toplum Kuruluşları ve Bursa kamuoyunun büyük bir özverisi ve emeği ile oluşan ve bütün kesimlerin asgari düzeyde ortaklaştığı 2020 yılı çevre düzeni planı revizyonu çalışmasının yine katılımcılık anlayışıyla yeniden ele alınması ve sonuçlandırılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

Kentimizde 2015 yılından bu yana sürdürülen yanlış "kentsel dönüşüm" politikası sürecini, sonuçlarını hep birlikte gözlemledik, kentte meydana getirdiği geri dönülemeyecek zararlarını hep birlikte deneyimledik ve uzun vadede ortaya çıkacak zararlarını deneyimlemeye de devam edeceğiz. Bu deneyimden çıkarılması gereken bazı dersleri bir kez daha hatırlamanın kentimiz için bu yeni dönemde faydalı olacağını düşünüyoruz.

 

Bir kentin bir anda topyekün dönüşümü söz konusu olmayacağı gibi tek tek parseller üzerinden dönüşüm de kentsel yaşam kalitesi ve afet riskleri üzerindeki olumsuz etkileri açısından kabul edilebilir değildir. Bu sebeple rant odaklı ve emsal artırıcı plan değişikliklerinden kaçınılmalı, öncelikle bir master plan yapılarak bütüncül bir yaklaşımla ancak yerel özelliklerin de dikkate alınarak ve esas olarak mahalle-altı/mahalle ölçeklerde ele alınması gerekmektedir. Kent bütününde risk faktörü önceliğinde bir etaplamayla yapılması müdahale önceliklerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

 

Kentsel dönüşüm süreçlerinde yıkıp yeniden yapmak seçeneğinin yanında sağlıklaştırma ve iyileştirme politikalarına da yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

 

Kentsel dönüşümün olması gereken yaşanılabilir ve sağlıklı yaşam çevreleri oluşturmak amacına uygun olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarının asgari büyüklüklerde sağlanmasının yasal bir zorunluluk olduğunun unutulmamasının yanında, hassasiyetle yaklaşılması gereken bir husustur.

 

Halihazırda benimsemiş olduğumuz planlama süreçlerinde, planlar hazırlandıktan sonra itirazlar yoluyla sağlanan negatif katılımcılık sürecinin değiştirilmesi, karar alma süreçlerine pozitif katılımının sağlanması yani alınacak kararların teknik bilgi ile halkın görüşlerinin bileşimini sağlayacak şekilde olması, planlama süreçleri ile ilgili şeffaf izleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu hususta gelişen teknolojinin de kentimizdeki üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin bütün birimleri arasında veri paylaşımı ve ortak çalışma alanı oluşturmak için etkin biçimde kullanılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu hususta her zaman çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

 

Kentimizde geçmiş dönemde sosyal ve teknik altyapı alanları ile ulaşım ilişkileri göz ardı edilerek sürdürülen kentsel dönüşüm süreci nedeniyle altyapı ve ulaşım sorunları önümüze gelecektir. Bu anlamda kentimizde altyapıya öncelik verilmesi ve konunun bütünlüklü biçimde ele alınması yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Yıllardır gerek planlı gerek kaçak gelişen alanlarıyla artık makroformunun sınırlarını aşmış olan kentimizin tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi, tarımsal üretimin desteklenmesi yerel idarelerin en öncelikli konusu olmalıdır.

 

Tüm bunlarla birlikte planlama çalışmaları yapılırken,

 

  • Kamu yararının odağa alınmasının,
  • Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin sağlanmasının ilke olarak benimsenmesinin,
  • Planlama sürecinde araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşamasına önem verilmesinin,
  • Planların hazırlanmasında katılımcılığın sağlanması, kurum görüşlerinin planlamaya esas alınması ve doğru aktarılmasının,
  • Kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrarlayarak yoğunluk arttırıcı İmar planları ve değişikliklerinde, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının imar mevzuatımız gereği asgari büyüklüklerde sağlanmasının,
  • Yapılan plan değişikliklerinin trafik yoğunluğuna etkilerinin de değerlendirilerek doğru ulaşım planları ve çözüm önerileri ile birlikte bütüncül bir bakış açısıyla yapılmasının,
  • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği`nin gereklilikleri ve zorunluluklarının yerine getirilmesinin önemini hatırlatır, 

 Planlama disiplini ilke ve esaslarımızın takipçisi olacağımızı bildirir, yönetime gelen yerel yöneticilere de rehber olmasını ümit ederiz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 57

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.