TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

26 KASIM 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANKARA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      BÜYÜKESAT VADİSİNDE HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DEVAM EDEN İNŞAAT MÜHÜRLENMELİDİR

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 03.01.2020
Güncellenme Zamanı: 03.01.2020 12:46:54
Yayınlayan Birim: ANKARA

 

Güncellenme Zamanı: 03.01.2020 12:46:25

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamusallıklarımızı ve kamu yararını korumak ve doğal varlıklarımıza tüm insanlık adına sahip çıkmak adına, uzun yıllar boyunca Ankara‘nın vadilerinde gerçekleştirilen yıkıcı kentsel uygulamaları takip etmekte; planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu tespit edilen tüm planlamaya ilişkin konular için yargı yoluna başvurmaktayız. Bugün Ankara‘daki vadiler sisteminin kent içinde kalan önemli parçalarından biri Büyükesat Vadisi‘dir. Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin geçmiş dönemlerinde gerçekleştirdiği rant odaklı dönüşüm icraatları nedeniyle Büyükesat Vadisi 2010 yılından bu yana sermaye tarafından kuşatılmış olup, yapılaşma tehdidi altında yok olmaya devam etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2010 gün ve 1844 sayılı kararı ile "Büyükesat Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" onaylanarak askıya çıkarılmıştır. Şubemiz tarafından, "kent içinde, açık yeşil alan sisteminin bir parçası olarak korunması gereken doğal alanlarda yapılaşmaya izin verilmesi" gerekçesiyle 23.12.2010 tarihinde planların iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. Bu doğrultuda ilgili mahkeme tarafından; "alan kullanımının şirket tercih ve keyfine bırakıldığı, dolayısıyla parçacıl bir yaklaşımla kamu yararından ziyade bireysel tercihlerin öne alındığı, bu nedenle söz konusu işlemin kamu yararını zorunlu kılmadığı" gerekçeleriyle planlar iptal edilmiştir. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara‘nın birçok yerinde başvurduğu mükerrer plan üretimi yoluyla hukukun arkasından dolanma yöntemini burada da işleterek, aynı alanda benzer planları 13.05.2011 gün ve 1409 sayılı karar ile yeniden onamıştır. Söz konusu planlara da aynı gerekçelerle yeniden dava açılmıştır.

Bu davamız devam ederken kamu yararına aykırı olarak onanan planlar doğrultusunda alınan yapı ruhsatları ile vadi tabanında ve yamaçlarında inşa faaliyetleri tüm hızıyla başlamıştır. Söz konusu inşaatlar sebebiyle 14.06.2016 tarihinde vadi tabanından geçen yol üzerinde çökmeler dahi meydana gelmiştir. Bilimsel yaklaşımın ve doğanın tüm uyarıları dikkate alınmaksızın inşaatlar ısrarla sürdürülmüştür. (bkz. http://spoankara.org/haber/gokcek-yolun-yol-degil-demistik/) 29285 ada 7 parsel üzerinde başlayan inşaat da vadi içinde başlayan bu hukuksuz projelerden biridir.

Nihayetinde son planlara açılan davada "Türkiye Cumhuriyeti‘nin bir hukuk devleti olduğu,... idarenin yargı kararlarının gereklerini/gerekçelerini gecikmeksizin yerine getirmeye mecbur olduğu, yargı kararlarının gerekçeleriyle birlikte okunması ve anlaşılması gerektiği, yargı kararlarının uygulanması görüntüsü altında yargı kararlarını geçersiz kılmaya dönük işlemlerin idari yargı mercilerince iptal edileceği gibi ilgililerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulacakları da tartışmasızdır. Bu durumda, dava konusu imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu belediye meclisi kararlarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denilerek ikinci kez onaylanan planların iptali ile sonuçlanmıştır. Netice olarak ise Çankaya Belediyesi, mahkeme kararına uyarak, yani görevini yerine getirerek, 29285 ada 7 parselde devam eden inşaat faaliyetini 21.06.2019 tarih ve 64/2067 sayılı yapı tatil tutanağı ve aynı tarihli mühürleme tutanağı dahilinde durdurmuştur.

İnşaat sahibi firma ise bu mühürleme işlemine itiraz ederek, inşaatın yapı ruhsatları yönlendiriciliğinde ilerlemesi için görevini yerine getiren Çankaya Belediyesine karşı dava açmıştır. Gelinen aşamada 2019 yılı Ekim ayı içinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi skandal şekilde; "iptal edilen planlara dayanılarak verilen yapı ruhsatı doğrultusunda inşa faaliyetinin sürdürülebileceği, sürdürülmediği takdirde şirketin telafisi güç zararlar göreceği"(!) kararının altına imza atmıştır.

Bugün bu karar doğrultusunda Büyükesat Vadisinde şehircilik ilkelerine aykırı şekilde hukuksuzca yapılaşma devam etmektedir. Bu noktada hatırlatmak gerekir ki; mühürleme işleminin yapıldığı tarihte bahse konu inşaat 4-5 kat seviyesindedir. Bugün tüm hızıyla devam eden inşaat tamamlandığında ise "kot altı yapılaşmaların (yani yaklaşık 10 kat) emsal hesabı dışında tutulduğu 49 katlı ve yaklaşık 173 metre yüksekliğinde konut binası, ofis alanları ve alışveriş merkezinden oluşacak" bir yapı vadi tabanında yükselecektir. Ortada imar planları iptal edilmiş bir alanda devam eden açıkça hukuka aykırı bir inşaat bulunmaktadır ve inşaatın devam ettirilmesi ile birçok vadi gibi Büyükesat Vadisi‘nin de sonu gelmiş olacaktır.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine çağrımız kente karşı işlenen bu suça ortak olmamaları ve inşaat alanını bir kez daha mühürlemeleridir. İnşaat ruhsatının dayanağı olan imar planı iptal edilmiş olduğu için inşaat durdurulmalı ve şehircilik ilkelerine uygun şekilde yeni bir plan süreci başlatılmalıdır. Hiçbir merci tarafından sorgulanamayacak haklılıkta olan mühürleme ve yeniden planlama işlemi ivedilikle tesis edilerek sermayenin zararları değil kamu yararı odak alınarak Büyükesat Vadisi tüm doğallığıyla Ankaralıların ortak kullanımına sunulmalıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Okunma Sayısı: 210

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.