TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

17 EYLÜL 2019 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 3  > Sonraki >  >> Son >>
 

TORBA YASAYA AİT ODAMIZ GÖRÜŞÜ HAKKINDA

TORBA YASAYA AİT ODAMIZ GÖRÜŞÜ HAKKINDA

İZMİR ŞUBE BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ULAŞIM KOMİSYONUNUN, KARŞIYAKA VE KONAK TRAMVAY PROJELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU EKTEDİR.

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA ODA DEĞERLENDİRMESİ

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, planlama esasları, kamu yararı ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda Odamız tarafından mahkemeye taşınmıştır.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

VAN-EDREMİT DEPREMİ SİSMİK VE YAPISAL HASARA İLİŞKİN GÖZLEMLER

Van’da artarda meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi’nin İnşaat Mühendisleri Odası’nın desteğiyle hazırladığı Van-Edremit Depremi Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Gözlemler başlıklı kitap yayımlandı.

“AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI” DEĞERLENDİRME RAPORU

“AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI” AMACINA HİZMET ETMEKTEN UZAKTIR.”

ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAPSAMINDA 24 HAZİRAN 2011 TOPLANTI RAPORU

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2023 TASLAK METNİ HAKKINDAKİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI AFET VE RİSK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

İZMİR ŞUBEMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN "35 PROJE VAADİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU"

İzmir Şubemiz tarafından hazırlanan ve genel seçimler öncesi iktidar partisince İzmirlilere seçim vaadi olarak sunulan projelerin değerlendirildiği "35 Proje Vaadinin Değerlendirilmesi Raporu" kamuoyuna sunuldu.

İSTANBUL ŞUBEMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN "AVRASYA TÜNELİ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU"

İstanbul Şubemiz tarafından hazırlanan Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE MÜELLİF GÖRÜŞÜ ALINMASI HAKKINDA ODAMIZ VE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ

Plan Değişikliklerinde müellif görüşü alınması konusunda Odamıza gelen şikayet ve sorular nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından kapsamlı bir görüş oluşturulmuştur. Ayrıca Odamızın başvurusu üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da konu ile ilgili görüşünü Odamıza iletmiştir.

TABİAT VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUN TASARISI TASLAĞIN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME

TMMOB`a iletilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na ilişkin Odamız görüşü

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDAKİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI GÖRÜŞÜ

Başbakanlık tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 29.11.2010 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içerisine yerleştirilmiş olup, ilgili tasarının 72. Maddesinden itibaren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapan hükümlerine ilişkin Odamız görüşü TMMOB’a 23.12.2010 tarihinde iletilmiştir.

“İMAR KANUNUNDA VE YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” TASLAĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

"KIYI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI" HAKKINDA DEĞERLENDİRME

İSTANBUL ŞUBEMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN 3. KÖPRÜ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

3. KÖPRÜ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Odamız görüşü istenen “İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI” ilgili Komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Komisyonumuzun ilk rapor olarak hazırladığı görüş haberin devamında yer almaktadır.

17 AGUSTOS DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖZETİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Afet ve Risk Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Değerlendirme Raporu Özet Metnine haberin devamında ulaşabilirsiniz.

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI HAKKINDA ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN GÖRÜŞÜ

12 Haziran 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Raporu incelenmiş, kamu yararı ve koruma ilke-esasları açısından geri dönüşü mümkün olmayan sakıncaları barındıran düzenlemeler ile ilgili Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin dikkatine bir rapor sunulmasına karar verilmiştir. Meclis gündeminde bulunan tasarıya ilişkin Odamızın itiraz, öneri ve görüşleri aşağıda tasarı maddeleri kapsamında ele alınmıştır.

BİSİKLET KENTLERİ

Kentlerde, sanayi devrimi sonrasında ulaşım teknolojilerinde ki gelişmeler kentleşme hızıyla karşılıklı etkileşim içerisinde paralel bir artış göstermiş, ancak hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı ulaşım sorunlarına teknik gelişmeler çözüm üretmekte yetersiz kalmıştır. Ulaşım araçlarının ve altyapısının gelişmesi nüfusun kırdan kente hareketini, ulaşılabilirliğini arttırırken, nüfusu hızla artan kentlerin de merkezden çepere doğru gelişmesini teşvik etmiştir. Tüm bu gelişmeler çalışma ve konut alanlarının ayrışmasına dolayısıyla ev ve iş arasındaki ulaşım ihtiyacının artmasına neden olmuştur.

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.