TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 MAYIS 2019 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 54  > Sonraki >  >> Son >>
 

MÜELLİF YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

7 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Anılan Yönetmelikle 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Odamız görüşleri ve katkıları ile hazırlanan ve ekte sunulan Yönetmelik yürürlüğe girdi.

YENİ YÖNETMELİĞİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN...

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ DE "AF-RANT-OY ÜÇGENİ" BELİRLİYOR... 30.12.2005

Alan Da Memnun Satan Da...

Kentlerimizin biçimlenmesinde kangren bir unsur olarak ön plana çıkan kaçak yapılaşma süreci ve kaçak yapıların affedilmesinin sakıncaları, tüm yaşananlara, Odamızın tüm bilgilendirme ve açıklamalarına karşın anlaşılmış görünmüyor. Dahası, kaçak yapılara asla izin verilmeyeceği ve kaçak yapı yapanın cezalandırılacağı yönündeki en üst düzeyden yapılan açıklamalar da süregelen uygulamalarla sulandırılıyor. Bu konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’na eklenen cezai hükümlerin sürekli yumuşatılarak kaçak yapıya verilen tavizler haline gelmekte olduğu, Odamızca iki ayrı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve bu konuda bir kamuoyu bilinci yaratılmasına çalışılmıştı. Buna karşın, 2006 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Kanun Tasarısına; “12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olup kullanma izni verilmeyen yapılara yol, su, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi durumunda, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik veya su bağlanabilir. Bu kapsamda su veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.” biçiminde bir hüküm eklendi ve bu hüküm 27.12.2005 tarihinde Meclis Genel Kurulundan da geçerek yasalaştı.

KAÇAK YAPI İNŞAATLARI DURDURULMALI İMAR MEVZUATI BU DOĞRULTUDA YENİLENMELİ 25.03.2004

Son günlerde, yerel seçimlerin bütün yoğunluğuyla gündemi belirlediği bir dönemde, başta İstanbul’da ve orman alanlarının bulunduğu kıyı bölgelerinde olmak üzere, kentlerimizde ölçüsüz bir kaçak yapılaşma faaliyeti başlamış bulunmaktadır. Belediyelerin yönetimine talip olan adayların bir çoğunun kaçak yapılaşmayı önlemek ve durdurmak anlamında karalı bir söylem geliştirmediği bu dönemde, 28 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Belediye başkanlarımızın çoğunluğu da, kaçak yapılaşmayı yalnızca izlemekle yetiniyor görünmektedirler. Anayasamıza göre, kentlerimizin planlı gelişmelerine yönelik faaliyetlerin içinde aktif görev alan bir meslek grubu olarak, telafisi güç kaçak yapılaşmayı kaygıyla değerlendirmekteyiz.

82 YILLIK CUMHURİYETİMİZİN KENTLERİ TORBA YASALAR VE PARÇACI PROJELERLE GEÇİŞTİRİLMEYİ HAKETMİYOR 29.10.2005

Bugün Odamız ve meslek alanımızın ulusal düzeyde gerçekleştirilen yasal düzenleme çalışmaları ve gündemleri ile İzmir kenti gündeminde yer bulan ve bulması gerektiğini düşündüğümüz Kuşadası Kruvaziyer Limanı, son dönemde İzmir’i sarsan deprem ve İzmir’de üst ölçek planlama çalışmaları hakkında değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE BÜYÜK KENTLERİMİZDE UYGULANAN ULAŞIM POLİTİKALARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 10.11.2005

Son dönemde özellikle İstanbul üçüncü boğaz köprüsü geçişi için gündemdeki yoğunluğunu artıran kent içi ulaşım sorunu ile ilgili olarak bazı değerlendirme ve bilgilendirmeler yapılması gerekmektedir. Öncelikle büyükkentlerimizde halen ısrarla uygulanan ulaşım politikaları seçmelerinin, dünyada 1970’li yıllarda terk edilen yeni ulaşım yatırımları ile sorunun çözülebileceğini sanan ancak başarısızlığı üzerine terk edilen düşüncenin devamı olduğunu söylemek gerek. Oysa yeni ulaşım yatırımlarının sorunu çözmek yerine, kısa vadeli rahatlamalar ardından daha yoğun sorunlarla yeni yatırımları gerektirdiği ve böylece bir kısır döngü yarattığı dünyada çoktan anlaşılmış durumda. Çağdaş ulaşım politikaları ise, “talep yönetimi” anlayışını odağına alarak, kent merkezlerine otomobil girişinin sınırlanması yönünde yeni ve çok büyük yol altyapısı yatırımları yerine, toplutaşım öncelikli politikalarla çözümün olanaklılığını göstermekte.
Bu haliyle öncelikle çağdaş ulaşım politikalarının oluşumuna neden olan sürecin, çağdaş ulaşım politikalarının gereklerinin bilinmesi ve çözümlerin de bu bağlamda tartışılması gerektiği açıkça ortada durmakta...

ISRARLI YANLIŞLAR YENİ 17 AĞUSTOS'LARI HAZIRLIYOR 18.08.2004

ISRARLI YANLIŞLAR YENİ 17 AĞUSTOS’LARI HAZIRLIYOR

Hafızalarımızdaki canlılığını, can yakıcılığını halen koruyan 17 Ağustos 1999 tarihinden sonra toplumsal ve siyasal hatalarımızın hızla düzeltileceğini sanmıştık. Yanılıp yanılmadığımızı anlamak için; büyük depremin neden büyük bir yıkıma yol açtığına, geçen 6 yılda yapılanlara ve bunların geleceğe ilişkin umut verip vermediğine bir kez daha bakalım.

ŞPO VE HKMO ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 15.07.2005

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan


BASINA VE KAMUOYUNA


15 Temmuz 2005, Ankara


TARIM TOPRAKLARI İLE KIYILAR GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA YOK EDİLMEK İSTENİYOR, ÖLÜ DOĞAN YASALAR ÇEVREYİ DE ÖLDÜRECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 13. ve 19. maddesi ile “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun geçici 1. maddesi Anayasa ilkelerinin, doğal değerlerimizin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

"YIPRANAN KENT DOKULARININ YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN" TÜM UYARILARIMIZA KARŞIN YASALAŞTIRLDI. 23.06.2005

Son dönemde, kent ve kamu yönetimi, yapı, afet, planlama ve imar mevzuatlarına ilişkin bir çok düzenleme gerçekleştirildi. Bu yeni yasal düzenleme arayışlarının bir kısmı kamuoyunca yeterince tartışılmaksızın çok kısa sürelerde yasalaşıp yürürlüğe girerken, bir kısmı çok uzun süren tartışmalara ve uzlaşmalara karşın yasalaşamıyor.


Bu anlamdaki en çarpıcı-çelişkili düzenleme arayışına, Başbakanlık tarafından 01/03/2005 tarih itibariyle TBMM Başkanlığına sunulan başlangıçta “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı” olan adı daha sonra “Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” u örnek gösterilebilir.

ODTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

BASINA YANSIYANLAR

ÜYELERİMİZDEN TEPKİ VE YANITLAR

TARTIŞMA METNİ

ÇEVRE YILDA BİR KEZ KUTLANAN "GÜN" LERLE KORUNAMIYOR!... 04.06.2005

5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevrenin korunup yaşanması anlamında bir şölen olarak kutlanabilecekken ne yazık ki ülkemizde doğal, kültürel, kentsel ve çevresel değerlerin hızla ve sistematik olarak tüketilmesi biçiminde yaşanıyor. Çevre, sadece bir slogan olarak gerçek anlam ve değeri dışında “sembolik” ve “sözde” korunmaya çalışılıyor.

İŞGAL EDİLEN MERA ALANLARININ MERALIK VASFI DEĞİŞTİRİLİYOR

5334 sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3’üncü maddesi değiştirildi. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 01.01.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek hazine adına tesciline yönelik düzenleme yapıldı.

TARIM ARAZİLERİ KULLANIMA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

13.6.2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 25 Mart 2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 16.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması nedeni ile yapılmış, anılan yönetmelikte geçen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri yürürlükten kaldırılıyor, bu yetkiler Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüklerine veriliyor. İl Müdürlükleri gerekli belgeler tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde müracaatları sonuçlandırmakla yetkilendiriliyor.

KALKINMA AJANSLARI İLE İLGİLİ YASAMA ÇALIŞMALARI İÇİN TBMM' NE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ AKTARILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan çalışmalara katılabilmek anlamında Odamızca yapılan girişimler sonucu, anılan Komisyon Başkanlığı 18.04.2005 tarihinde Odamıza ilgili Komisyon toplantısına katkı ve katılımımızı isteyen bir davet yazısı yazmıştır.

Bunun üzerine 21.04.2005 tarihinde yapılan Komisyon Toplantısına Odamızca katılım sağlanmış olup, Kanun Tasarısının Alt Komisyona havale edilmesi üzerine, Odamız temsilcilerince Alt Komisyon toplantısında da bulunularak, konuyla ilgili yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmelerimiz Komisyon üyelerine ve DPT yetkililerine aktarılmıştır.

PLANLAMA VE İMAR KANUNU TASARI TASLAĞI HAKKINDA BAŞBAKANLIKTA TOPLANTI

Ülkemizde planlama, imar ve uygulamaya ilişkin çok sayıda ve farklı kanunlarla düzenlenmiş yetkilerin yarattığı karmaşanın çözümüne yönelik model ve stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun İmar Kanunu Tasarı Taslağının hazırlanması amacıyla, 09.03.2005 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığında yapılan toplantı sonrası kurulan Komisyonun gerçekleştirdiği bir dizi toplantı hakkında bültenimizin geçen sayısında bilgi vermiştik.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM KANUNU TASARISI" TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Bültenimizin geçen sayısında “Kentsel Dönüşüm Kanunu hakkında 31 Mart tarihinde yaptığımız Basın açıklamasını yayınladık. Başbakanlıkça 1.3.2005 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı” tali komisyonlar olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmesinin ardından esas komisyon olan İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve 31.3.2005 tarihinde Bayındırlık-İmar, Ulaştırma,Turizm komisyonuna (BİUTK) gönderilmiştir.

Bayındırlık-İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, çalışmaları sonucunda tasarı, ismi ve içeriği itibariyle önemli bazı değişikliklere konu olmuştur. Tasarının ismi, “Eskiyen Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmiştir.

PROF. DR. GÖNÜL TANKUT'U KAYBETTİK

Değerli hocamız, meslektaşımız Prof. Dr. Gönül Tankut’u 29.04.2005 tarihinde yitirdik. Meslek alanımızın olduğu kadar ülkemizin de büyük kaybı olan Gönül Tankut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeliğinden emekli olmuş, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı görevleri yapmış, yıllarca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanlığını sürdürmüştü. Ailesinin isteği üzerine sade bir törenle defnedilen sevgili hocamız için 09.05.2005 tarihinde ODTÜ Mimarlık anfisinde bir anma töreni düzenlendi. Törende, ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarının yanı sıra Odamız adına da yapılan konuşmalarda, Gönül hocamızın iyimser, dürüst, cesur ve sorgulayan kişiliği, azmi ve enerjisi, başarıları ve mesleğe katkıları anlatıldı. “Bir Başkentin İmarı” adlı eser ile tarih ve Ankara konusundaki uzmanlığı, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın kuruluşuna ilişkin ve belgesel ve kendisiyle yapılan röportaj kayıtları eşliğinde hatırlandı.

TMMOB VE MİMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAŞANAN TARTIŞMALI SÜREÇ

TMMOB Mimarlar Odası tarafından, TMMOB Yönetim Kurulunun 12 Mart 2005 tarihli kararı üzerine yayınlanan 30 Mart 2005 tarihli “Açık Mektup”la başlayan tartışmalı süreç, TMMOB Yönetim Kurulunun bu mektubu değerlendirdiği 2 Nisan 2005 tarihli kararı, ardından da 16 Nisan 2005 tarihli TMMOB 38. Dönem II. Danışma Kurulunda tüm gün süren değerlendirmelerle devam etti. TMMOB tarafından 16 Nisan 2005 tarihinde cevap niteliğinde bir bildiri yayınladı, Mimarlar Odası 27 Nisan 2005 tarihinde “Zorunlu Bir Açıklama” yaptı, TMMOB Oda Başkanları 28 Nisan 2005 tarihinde bir bildiri yayınladı, Odalar ayrıca tepkilerini dile getiren yazılar yazdılar ve Mimarlar Odası Şubeleri ortak bir metni ayrı ayrı imzalayarak TMMOB’ye ve Odalarına gönderdiler.

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.