TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

19 KASIM 2019 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 55  > Sonraki >  >> Son >>
 

TARIM ARAZİLERİ KULLANIMA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

13.6.2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 25 Mart 2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 16.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması nedeni ile yapılmış, anılan yönetmelikte geçen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri yürürlükten kaldırılıyor, bu yetkiler Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüklerine veriliyor. İl Müdürlükleri gerekli belgeler tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde müracaatları sonuçlandırmakla yetkilendiriliyor.

KALKINMA AJANSLARI İLE İLGİLİ YASAMA ÇALIŞMALARI İÇİN TBMM' NE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ AKTARILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan çalışmalara katılabilmek anlamında Odamızca yapılan girişimler sonucu, anılan Komisyon Başkanlığı 18.04.2005 tarihinde Odamıza ilgili Komisyon toplantısına katkı ve katılımımızı isteyen bir davet yazısı yazmıştır.

Bunun üzerine 21.04.2005 tarihinde yapılan Komisyon Toplantısına Odamızca katılım sağlanmış olup, Kanun Tasarısının Alt Komisyona havale edilmesi üzerine, Odamız temsilcilerince Alt Komisyon toplantısında da bulunularak, konuyla ilgili yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmelerimiz Komisyon üyelerine ve DPT yetkililerine aktarılmıştır.

PLANLAMA VE İMAR KANUNU TASARI TASLAĞI HAKKINDA BAŞBAKANLIKTA TOPLANTI

Ülkemizde planlama, imar ve uygulamaya ilişkin çok sayıda ve farklı kanunlarla düzenlenmiş yetkilerin yarattığı karmaşanın çözümüne yönelik model ve stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun İmar Kanunu Tasarı Taslağının hazırlanması amacıyla, 09.03.2005 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığında yapılan toplantı sonrası kurulan Komisyonun gerçekleştirdiği bir dizi toplantı hakkında bültenimizin geçen sayısında bilgi vermiştik.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM KANUNU TASARISI" TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Bültenimizin geçen sayısında “Kentsel Dönüşüm Kanunu hakkında 31 Mart tarihinde yaptığımız Basın açıklamasını yayınladık. Başbakanlıkça 1.3.2005 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı” tali komisyonlar olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmesinin ardından esas komisyon olan İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve 31.3.2005 tarihinde Bayındırlık-İmar, Ulaştırma,Turizm komisyonuna (BİUTK) gönderilmiştir.

Bayındırlık-İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, çalışmaları sonucunda tasarı, ismi ve içeriği itibariyle önemli bazı değişikliklere konu olmuştur. Tasarının ismi, “Eskiyen Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmiştir.

PROF. DR. GÖNÜL TANKUT'U KAYBETTİK

Değerli hocamız, meslektaşımız Prof. Dr. Gönül Tankut’u 29.04.2005 tarihinde yitirdik. Meslek alanımızın olduğu kadar ülkemizin de büyük kaybı olan Gönül Tankut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeliğinden emekli olmuş, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı görevleri yapmış, yıllarca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanlığını sürdürmüştü. Ailesinin isteği üzerine sade bir törenle defnedilen sevgili hocamız için 09.05.2005 tarihinde ODTÜ Mimarlık anfisinde bir anma töreni düzenlendi. Törende, ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarının yanı sıra Odamız adına da yapılan konuşmalarda, Gönül hocamızın iyimser, dürüst, cesur ve sorgulayan kişiliği, azmi ve enerjisi, başarıları ve mesleğe katkıları anlatıldı. “Bir Başkentin İmarı” adlı eser ile tarih ve Ankara konusundaki uzmanlığı, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın kuruluşuna ilişkin ve belgesel ve kendisiyle yapılan röportaj kayıtları eşliğinde hatırlandı.

TMMOB VE MİMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAŞANAN TARTIŞMALI SÜREÇ

TMMOB Mimarlar Odası tarafından, TMMOB Yönetim Kurulunun 12 Mart 2005 tarihli kararı üzerine yayınlanan 30 Mart 2005 tarihli “Açık Mektup”la başlayan tartışmalı süreç, TMMOB Yönetim Kurulunun bu mektubu değerlendirdiği 2 Nisan 2005 tarihli kararı, ardından da 16 Nisan 2005 tarihli TMMOB 38. Dönem II. Danışma Kurulunda tüm gün süren değerlendirmelerle devam etti. TMMOB tarafından 16 Nisan 2005 tarihinde cevap niteliğinde bir bildiri yayınladı, Mimarlar Odası 27 Nisan 2005 tarihinde “Zorunlu Bir Açıklama” yaptı, TMMOB Oda Başkanları 28 Nisan 2005 tarihinde bir bildiri yayınladı, Odalar ayrıca tepkilerini dile getiren yazılar yazdılar ve Mimarlar Odası Şubeleri ortak bir metni ayrı ayrı imzalayarak TMMOB’ye ve Odalarına gönderdiler.

ODALARDAN TEPKİ VE YANITLAR

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

"KAÇAK YAPIYA SON" KARARLILIĞI SULANDIRILIYOR...31.05.2005

Bir süredir kamuoyuna; kaçak yapı yapımına hiçbir şekilde izin verilmeyip, bu yapıları yapan ve yaptıranlara ağır cezai yaptırımlar uygulanacağına dair kararlılık içeren açıklamalara karşın, Türk Ceza Kanunu’nun yasalaşması aşamasında bu kararlılıktan taviz verilerek uygulanacak yaptırımların kapsamı aşama aşama daraltılmıştır. 27.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bu daralmanın son halkasını oluşturmaktadır.

HERKES İÇİN ENGELSİZ KENTLER İSTİYORUZ 02.12.2004

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, hareket kısıtlılığına sahip kişiler açısından kentlerimizin durumunu değerlendirmeyi meslek disiplini gereği kamusal bir sorumluluğu olarak görerek aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgilerine sunmaktadır:

Kent farklı insanlardan oluşur ve engellilik toplumsal bir olgudur
Kentteki insanların farklı gereksinim guruplarından meydana gelmesi son derece doğaldır. Özürlüler de bu gruplardan biridir. Bu nedenle kentler planlanırken ve inşa edilirken bu gereksinim guruplarının ihtiyaçlarının dikkate alınması ve yaşama geçirilmesi, çağdaş kent planlama ve mimarlık anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır.

Engellilik bireyin kendisi ile ilgili bir durum değil, toplumsal ve mekansal çevresi ile ilgilidir. Fiziksel ve zihinsel fonksiyon kaybı nedeniyle özel düzenlemelere ihtiyaç duyan kişilerin toplum ve kent yaşamında bu gereksinimlerinin karşılanmaması, ulaşabilirliği kısıtlayarak bu kişileri "engelli" duruma getirmektedir. Bu durum, hareket sahipliliğine sahip kişilerin toplum hayatına tam katımı yönündeki fırsat eşitliğini ortadan kaldırıcı bir etki yapmaktadır.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM" ADI ALTINA GİZLENMİŞ İMAR AFFI 28.09.2004

26.09.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen Türk Ceza Kanunu ile, Avrupa Birliği ile bütünleşme “paketi” içerisinde son anda gizli bir imar affı gerçekleştirilmiştir.

AF ÜSTÜNE İSTİMLAK

Alibeyköy'de "Çifte Kavrulmak" Tek Çözüm Değil!
Basına ve Kamuoyuna
28 Ağustos 2004


Son günlerde, basının ve kamuoyunun gündemine yoğun bir biçimde yansıyan"Alibeyköy Seli" sonrası, "istimlak" tartışmalarının bazı boyutları göz ardı edilerek cereyan ettiği kanısındayız.

DEPREMİ PLANLAMAK

Afet Zararlarını Azaltmanın Yolu
Kentsel Riskleri Çözecek Planlama Yaklaşımından Geçiyor

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 5.yılında Odamız görüşlerini bir Basın Açıklaması ile Kamuoyuna duyurmuştur

YENİ KORUMA YASASI" UYGULAYICILAR İÇİN YENİ GÖREVLER TANIMLIYOR

BİLİMSEL KORUMA POLİTİKALARI İÇİN
TOPLUMSAL UZLAŞMA ZORUNLU

Odamız, 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile ilgili görüşlerini bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur.

KENT PATRONLARININ BÜYÜKŞEHİRLERİNE DOĞRU!!!

Odamız, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

--Basın Açıklaması
--Odamız Görüşleri

RAYDAN ÇIKAN KİM?

22 Temmuz 2004 tarihinde yaşanan hızlandırılmış tren faciası ile ilgili Odamız görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

NATO ZİRVESİ VE İSTANBUL

KÜRESELLEŞEN ZİRVELER VE EYLEMLER KENT YÖNETİMLERİNİ VE PLANLAMAYI YENİDEN KURGULAMAYI GEREKTİRİYOR!

27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi düşünülen NATO zirvesi ve bu zirve için alınan önlemler, Türkiye'nin en büyük metropoliten alanı olan İstanbul'da ve dolaylı olarak Ankara'da kent yaşamını kesintiye uğratmaktadır. Odamız bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

YERELDEN EVRENSELE KÖPRÜ "ZEUGMA"

Şehircilik alanında geleceğe yönelik doğru hedeflere ve kararlara ulaşmak, başta geçmişin sağlıklı değerlendirmelerinin yapılabilmesine bağlıdır. Sözü edilen; paylaşıma açıldığı oranda yeniden yorumlanan ve üretilen, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, mekansal tarihimize ilişkin verilerin değerlendirilmesidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUN TASLAĞI HAKKINDA ÇALIŞMALAR

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı, Şubat 2004 tarihinde ilgili kamuoyunun değerledirmelerine sunulmuştur. Taslağa ilişkin görüşler ve değerlendirmelerin ortak bir toplantıda ele alınması çalışması kapsamında 20-21-22 Şubat 2004 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen Atölye Çalışmasına Odamız da davet edilmiştir. Taslağa ilişkin görüşlerimizi oluşturmak ve atölye çalışmalarına katılım sağlamak maksadıyla oluşturulan komisyon, çalışmalarını hızlı bir biçimde tamamlamıştır. Atölye çalışmasına katılım sağlanarak görüşlerimiz iletilmiştir. Aşağıda söz konusu taslak hakkında hazırlanan Odamız Ön Görüş raporu yer almaktadır. Çalışma Raporunun hazırlanması aşamasında Odamızın Taslak hakkındaki nihai raporu tamamlanmamış olduğundan burada yalnızca ön görüş raporu sunulmaktadır.

BASIN GÖRÜŞMELERİNDEN SEÇMELER

MAYIS 2002 - OCAK 2004

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.