TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

13 ARALIK 2018 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 14  > Sonraki >  >> Son >>
 

BU KEZ HRANT DİNK’İ HEDEF ALAN, EŞİTLİK VE BARIŞA YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ...26 OCAK 2007

Bir arada eşit ve kardeşçe yaşama düşüncesi için bazılarımıza canı ile, geride kalanlarımıza acı ile bedel ödetiliyor. Barış ve özgürlük savunucusu yurttaşımız Hrant Dink’in, değişik çevrelerce uygulanan psikolojik linçin ardından, hunharca katledilmesini, yaşadığı topraklara sevgi ile bağlı bir aydınımızın daha canice yokedilmesini kınıyoruz.

Hrant Dink kamuoyunda sadece Ermeni azınlığın sözcüsü olarak algılanmış olmasına rağmen toplumdaki dogmatik düşüncelere aykırı, sorgulayıcı ve farklı bakış açıları sunan bir aydındı. Gazeteci kimliği yanında toplumbilim ve tarih alanında alışılagelenin dışında bir araştırmacı örneği olmuştur. Bunların ötesinde İstanbul sevdalısı olan Dink, kentin ve toplumun aşındırılan, yitirilen değerlerine karşı hissettiği acıyı her fırsatta başka bir duyguyla ifade etmiştir. Hrant Dink’in şahsına yapılan bu saldırı aynı zamanda ülkemizin huzuruna, toplumsal değerlerine, düşünce özgürlüğüne ve ilerici kesime karşı yapılmıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası, bu olayın arkasındaki karanlık ilişkileri lanetlemekte ülkemizin geleceğine karşı yapılan bu tür saldırıların tekrar etmemesi için ortak aklın ve sağduyunun hakim olmasını dilemektedir.

ALLİANOİ YERİNDE KORUNMALIDIR… 25 OCAK 2007

BASINA VE KAMUOYUNA

ALLİANOİ YERİNDE KORUNMALIDIR…

Bilim Kurulunu, Koruma Kurulunun “Korumama” Kararını Reddetmeye Çağırıyoruz…

İzmir ili Bergama İlçesinde bulunan Allianoi antik kentinin, Yortanlı barajının göl alanı içerisinde kalması nedeni ile bu evrensel kültür mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve sular altında kalması önlenerek gelecek kuşaklara aktarılması için, bilimsel alanda, kamusal alanda, hukuksal alanda ve toplumsal alanda bir çok çaba sürdürülmektedir. Bu çabaların sonucunda, ulusal ve uluslararası doğal ve kültürel mirasa ilişkin kurumlarca da önemi açıkça karar altına alınan eşsiz bir yerleşim dokusu ve bir müze oluşumuna yetecek kadar niteliksel ve sayısal değerlerdeki buluntular ortaya çıkarılmış, bu hala sürdürülmekte olan bilimsel çabaların ardından alan, 29.03.2001 tarihinde İzmir 1 Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1 derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ardından yine İzmir 2 Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca da kazı alanı, incelendikten sonra yapılan değerlendirme sonucu da 1 derece arkeolojik sit alanı özelliği yeniden karar altına alınmış ve alanın korunması için oluşturulan “Bilim Kurulu”ndan bir rapor istenmiştir.

ACARKENT/ACARİSTANBUL'A İLİŞKİN BASIN BİLDİRİSİ

BASINA VE KAMUOYUNA

“ACARKENT/ACARİSTANBUL YAĞMASINA KARŞI HÜKÜMETİN DURUŞU TUTARLI VE İLKELİ OLMALI”

Son günlerde yazılı ve görsel basında yer bulan orman arazisi içerisinde yasadışı yapılaşma haberleri, mevcut imar hukuku düzenlemelerinin yetersizliğini ve karmaşasını gösterdiği gibi, kentsel ranta el koyma çabalarının iç yüzünü de ortaya koymaktadır. İşadamı-siyasetçi-bürokrat üçgeninde kurulan çıkar ilişkileri kentlerimizi yağma, talan ve sermaye birikim alanına çevirirken, kamu yararına dönük en temel hukuksal düzenlemeleri ve planlama ilkelerini ayaklar altına almaktadır.

ALLIANOI YERİNDE KORUNMALIDIR!

DŞG vesilesiyle İzmir'de bulunan Odamız örgütü yerinde incelemelerde bulunarak Allianoi Antik Sağlık kenti ile ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi, toplantı metni aşağıdaki gibidir.

Bugün Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresinin önemli bir etkinliğini daha gerçekleştireceğiz. Şehir Plancıları Odası, örgütlülüğümüzün önemli bir buluşma alanı olan kongrelerimiz, ülkemiz gündeminde olan konularda meslek alanımıza ilişkin öneri ve uyarılarımızın da ifade edildiği bir zemindir.  Bu amaçla ülkemiz gündeminde de olan ve Yortanlı Barajı uygulamaları nedeni ile sular altında kalma tehlikesi taşıyan, Allianoi Antik Sağlık Yerleşimi’ne ilişkin duyarlılığımızı ve dayanışmamızı ortaya koyacak olan bir geziyi bugün gerçekleştireceğiz. 

TUPOB BASIN BİLDİRİSİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN BASIN BİLDİRİSİ
15.11.2006
BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan hızlı kentleşme zaman içinde kentlerimizde aşırı yapı üretimine yol açmış, ancak bu stok büyük ölçüde niteliksiz ve kaçak yapılardan oluştuğu için kentlerimiz doğal afetlere dayanıksız, kimlik ve estetik yoksunu, altyapısı yetersiz yerleşim birimlerine dönüşmüştür. Bu nedenle, ülkemiz kentlerini genişletmek yerine kentsel yenileme politikalarına öncelik vermek yerinde bir yaklaşım olarak görülebilir.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ'NE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Geleneksel olarak her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günleri; kentleri ilgisi ve alanı haline getiren teorik ve pratik gelişmelerin tartışıldığı ve bu tartışmalardan şehir planlama pratiğine ilişkin çıktıların sağlandığı ve alanımızın ülkemizde düzenlenen en önemli etkinliğidir.

Her yıl düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikler ise bir önceki toplantıdan itibaren yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi sonucu toplumsal açıdan en fazla katkı sağlayacağı düşünülen konu etrafında örgütlenmektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA…


İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI ANLAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DÜŞEN SORUMLULUKLAR DEVREDİLEMEZ


Geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen orta şiddetteki depremlerin toplumda yaratmış olduğu endişeler ve anılan depremler üzerine medyada bir dizi görüş dile getirilmiş, ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş, geçtiğimiz haftasonu İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda basına bir demeç vermiştir. Odamız Yönetim Kurulu’nca; İstanbul’un depreme hazırlanması, kamu yapılarının durumu, deprem sorununa dair çözümlerin yapı bazına indirgenmesi bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca verilen demeç üzerinden kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” DEĞİL RANT AMAÇLI TASFİYE YASASI

Kentler ve kentsel mekan son yıllarda bir çok yasal düzenlemenin konusu olmasına karşın yasa yapıcıların sorun yumağı haline gelmiş kentsel sorunlar karşısında rant odaklı ve parçacı düzenlemelerde ısrarı, ne yığılan sorunlar karşısında yeni çözümler üretebiliyor ne de bu sorunların çözümünde toplumun geniş kesimlerince kabul gören bütünlüklü bir yasal zemin sunuyor. Her bir yasal düzenleme daha büyük kentsel sorunlara/çelişkilere yol açıyor ve hukuksal tutarlılıktan yoksun yeni yasal düzenlemeler birbiri ardına gündeme getiriliyor. Son yıllarda çeşitli çevrelerce dile getirilen ve bir süredir TBMM’nin gündemine getirilmek istenen Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı, gerek bu eğilimin vardığı son noktayı göstermesi gerekse yol açacağı yeni sosyal/mekansal ve hukuksal sorunlar açısından titizlikle irdelenmeyi ve toplumun geniş kesimlerince değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu bağlamda  TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak anılan yasayı, sosyal adalet ve kamu yararını üstte tutan bir anlayışla değerlendirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı meslek etiğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

17 AĞUSTOS DEPREMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLMASI

SORUNLARIN DOĞRU TEŞHİSİ + PLANLAMA = MİNİMUM DEPREM ZARARI
Hafızalarımızdaki can yakıcılığını halen koruyan 17 Ağustos 1999 tarihinden sonra toplumsal ve siyasal hatalarımızın hızla düzeltileceğini sanmıştık. Her yıl 17 ağustos tarihini de, bu beklentilerle, bir dizi hatırlama, bilinçlenme, ders çıkarma ve eksikleri görerek yeniden işe koyulma umuduyla açıklamalara, etkinliklere konu ettik. Ancak, üzülerek görüyoruz ki, ülkemizde uygulama ve uygulayıcıların her zaman olduğundan daha hızlı bir biçimde bilim alanından koptuğu, bilimsel ve teknik doğruların siyasi tercihler yanında sürekli gözardı edildiği bir süreç kendini daha vahim biçimde hissettirdiği bu konjonktür, hatalardan gereğince ders almadığımızı ortaya koyuyor.

HAZİNE ARAZİLERİ SATILARAK ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARACAK KAYNAK DEĞİLDİR

Bir süre önce basına yansıyan hazine arazilerinin satışının durdurulması yönündeki Maliye Bakanlığı Genelgesi nedeniyle kamuoyunda oluşan eksik bilgilenmenin ve yanlış anlamanın giderilmesi gereksinimi doğmuştur. Bu amaçla TMMOB Şehir Plancıları, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Mimarlar ve Ziraat Mühendisleri Odalarınca yürütülen kapsamlı bir çalışma sonucu elde edilen rapor ekte kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktadır. Odalarımızca, hazine arazilerinin satışının durdurulması yönündeki bir girişim olumlu karşılanmakla birlikte, Bakanlığın bu Genelgesi ile, kamuoyuna sadece bu boyutu ile yansıtılandan farklı bir durum olduğu tespit edilmiştir.

TMMOB SİYASAL İKTİDARA "DUR!" DİYOR!

 Tarih: 27 Haziran 2006

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB,  SİYASAL İKTİDARA “DUR!” DİYOR!

Siyasal iktidarın yasamızda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları  akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı  mühendis, mimar ve şehir plancısına sonuna kadar açılmaktadır! 

BASIN BİLDİRİSİ "CUMHURİYETİN TANIKLARINA GECE YARISI OPERASYONU"

Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşaa edilen, “endüstri mirası” Havagazı Fabrikası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece yarısı operasyonu ile yıkılmaya başlandı.

"NTV'YE SORUN" PROGRAMINDA İSTANBULDA'Kİ ATIŞ POLİGONU PATLAMASI ÜZERİNE BİNA GÜVENLİĞİ VE BİNA KULLANIMLARI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRDİK

Odamız Genel Başkanı Buğra GÖKÇE 2 Haziran 2006 tarihinde saat 14:10-14:30 saatleri arasında NTV "NTV'ye Sorun" programında İstanbul, Üsküdar'daki atış poligonu patlamasını Kent Planlaması açısında değerlendirmiştir. Programın haber metnini görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantı tıklayın.

NTV "YAKIN PLAN"DA KIYI İMAR YETKİSİNİN TURİZM BAKANLIĞI'NA DEVRİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRDİK

Odamız Genel Başkanı Buğra GÖKÇE 6 Haziran 2006 tarihinde saat 15:30'da NTV "Yakın Plan" programında kıyılardaki imar yetkisinin Turizm Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili konu hakkında görüşlerini bildirmiştir. Programın haber metnini görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantı tıklayın

"5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ" BASIN AÇIKLAMASI

5 Haziran Dünya Çevre Günü, ne yazık ki bu yıl da, doğal, kültürel, kentsel ve çevresel değerlerin hızla ve sistematik olarak tüketildiği bir gündem içinde, çevre gününü kutlayacakların içini burkarak yaşanırken, “günü kurtaranlarca” sadece bir slogan olarak “sembolik” ve “sözde” ifade ve etkinliklerle hatırlanıyor.

AOÇ YASA TASARISINA KARŞI MECLİSE YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI

6 Haziran Salı, Saat 12.00'de Konur Sokak Mülkiyeliler Birliği önünde "AOÇ Yasa Tasarısı"na karşı Basın Açıklaması yapılacak ve Meclise yürünecektir.


Tüm üyelerimizin desteğini ve katılımını bekliyoruz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NIN 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Son dönemde, gündeme gelen yasa tasarılarının bir çoğunda;

  • Yerel yönetimlerin elinde olan plan yapım ve onay yetkisinin merkezi yönetime aktarılmasına yönelik hükümlere yer verilmektedir.
  • İmar affına yol açan düzenlemeler araştırılmakta, güdeme sokulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.
  • Kıyı Mevzuatında yapılan değişiklikler; bir doğal kaynak olarak kıyıların, korunmasından çok kontrolsüzce ve tüm doğal, kültürel değerlerin yitirilmesine yol açabilecek biçimde kullanıma açılması yönünde olmaktadır.

24-26 KASIM'DA DİYARBAKIR'DA KORUMAYA VE YAŞATMAYA SAHİP ÇIKIYORUZ... 22.11.2005

24-26 KASIM’DA DİYARBAKIR’DA… TARİHİ DEĞERLERİ, KÜLTÜR VE DOĞA VARLIKLARINI KORUMAYA VE YAŞATMAYA SAHİP ÇIKIYORUZ...

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ

İŞKUR Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı” çerçevesinde, Odamız bünyesinde gerçekleştirilmekte olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı hakkında TMMOB ile Odamız arasında yaşanan süreci tartışmak ve kararlar üretmek amacıyla 16 Temmuz 2005, Cumartesi günü, saat 10:30’da Oda Genel Merkezinde yapılan Oda Danışma Kurulunda hazırlanan
“Odamızca Yürütülmekte Olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı ile İlgili Gelişen Sürece Dair
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ”

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ "TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER" YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2005 YILI İÇİN AÇLILDI

Tanıtım:

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Bu görüş altında, “daha ileriye.. en iyiye” gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz-Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı”, ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik, birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır.

Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir.

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.