TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

19 HAZİRAN 2018 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 14  > Sonraki >  >> Son >>
 

BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA…


İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI ANLAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DÜŞEN SORUMLULUKLAR DEVREDİLEMEZ


Geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen orta şiddetteki depremlerin toplumda yaratmış olduğu endişeler ve anılan depremler üzerine medyada bir dizi görüş dile getirilmiş, ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş, geçtiğimiz haftasonu İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda basına bir demeç vermiştir. Odamız Yönetim Kurulu’nca; İstanbul’un depreme hazırlanması, kamu yapılarının durumu, deprem sorununa dair çözümlerin yapı bazına indirgenmesi bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca verilen demeç üzerinden kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” DEĞİL RANT AMAÇLI TASFİYE YASASI

Kentler ve kentsel mekan son yıllarda bir çok yasal düzenlemenin konusu olmasına karşın yasa yapıcıların sorun yumağı haline gelmiş kentsel sorunlar karşısında rant odaklı ve parçacı düzenlemelerde ısrarı, ne yığılan sorunlar karşısında yeni çözümler üretebiliyor ne de bu sorunların çözümünde toplumun geniş kesimlerince kabul gören bütünlüklü bir yasal zemin sunuyor. Her bir yasal düzenleme daha büyük kentsel sorunlara/çelişkilere yol açıyor ve hukuksal tutarlılıktan yoksun yeni yasal düzenlemeler birbiri ardına gündeme getiriliyor. Son yıllarda çeşitli çevrelerce dile getirilen ve bir süredir TBMM’nin gündemine getirilmek istenen Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı, gerek bu eğilimin vardığı son noktayı göstermesi gerekse yol açacağı yeni sosyal/mekansal ve hukuksal sorunlar açısından titizlikle irdelenmeyi ve toplumun geniş kesimlerince değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu bağlamda  TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak anılan yasayı, sosyal adalet ve kamu yararını üstte tutan bir anlayışla değerlendirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı meslek etiğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

17 AĞUSTOS DEPREMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLMASI

SORUNLARIN DOĞRU TEŞHİSİ + PLANLAMA = MİNİMUM DEPREM ZARARI
Hafızalarımızdaki can yakıcılığını halen koruyan 17 Ağustos 1999 tarihinden sonra toplumsal ve siyasal hatalarımızın hızla düzeltileceğini sanmıştık. Her yıl 17 ağustos tarihini de, bu beklentilerle, bir dizi hatırlama, bilinçlenme, ders çıkarma ve eksikleri görerek yeniden işe koyulma umuduyla açıklamalara, etkinliklere konu ettik. Ancak, üzülerek görüyoruz ki, ülkemizde uygulama ve uygulayıcıların her zaman olduğundan daha hızlı bir biçimde bilim alanından koptuğu, bilimsel ve teknik doğruların siyasi tercihler yanında sürekli gözardı edildiği bir süreç kendini daha vahim biçimde hissettirdiği bu konjonktür, hatalardan gereğince ders almadığımızı ortaya koyuyor.

HAZİNE ARAZİLERİ SATILARAK ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARACAK KAYNAK DEĞİLDİR

Bir süre önce basına yansıyan hazine arazilerinin satışının durdurulması yönündeki Maliye Bakanlığı Genelgesi nedeniyle kamuoyunda oluşan eksik bilgilenmenin ve yanlış anlamanın giderilmesi gereksinimi doğmuştur. Bu amaçla TMMOB Şehir Plancıları, Harita ve Kadastro Mühendisleri, Mimarlar ve Ziraat Mühendisleri Odalarınca yürütülen kapsamlı bir çalışma sonucu elde edilen rapor ekte kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktadır. Odalarımızca, hazine arazilerinin satışının durdurulması yönündeki bir girişim olumlu karşılanmakla birlikte, Bakanlığın bu Genelgesi ile, kamuoyuna sadece bu boyutu ile yansıtılandan farklı bir durum olduğu tespit edilmiştir.

TMMOB SİYASAL İKTİDARA "DUR!" DİYOR!

 Tarih: 27 Haziran 2006

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB,  SİYASAL İKTİDARA “DUR!” DİYOR!

Siyasal iktidarın yasamızda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları  akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı  mühendis, mimar ve şehir plancısına sonuna kadar açılmaktadır! 

BASIN BİLDİRİSİ "CUMHURİYETİN TANIKLARINA GECE YARISI OPERASYONU"

Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşaa edilen, “endüstri mirası” Havagazı Fabrikası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece yarısı operasyonu ile yıkılmaya başlandı.

"NTV'YE SORUN" PROGRAMINDA İSTANBULDA'Kİ ATIŞ POLİGONU PATLAMASI ÜZERİNE BİNA GÜVENLİĞİ VE BİNA KULLANIMLARI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRDİK

Odamız Genel Başkanı Buğra GÖKÇE 2 Haziran 2006 tarihinde saat 14:10-14:30 saatleri arasında NTV "NTV'ye Sorun" programında İstanbul, Üsküdar'daki atış poligonu patlamasını Kent Planlaması açısında değerlendirmiştir. Programın haber metnini görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantı tıklayın.

NTV "YAKIN PLAN"DA KIYI İMAR YETKİSİNİN TURİZM BAKANLIĞI'NA DEVRİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRDİK

Odamız Genel Başkanı Buğra GÖKÇE 6 Haziran 2006 tarihinde saat 15:30'da NTV "Yakın Plan" programında kıyılardaki imar yetkisinin Turizm Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili konu hakkında görüşlerini bildirmiştir. Programın haber metnini görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantı tıklayın

"5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ" BASIN AÇIKLAMASI

5 Haziran Dünya Çevre Günü, ne yazık ki bu yıl da, doğal, kültürel, kentsel ve çevresel değerlerin hızla ve sistematik olarak tüketildiği bir gündem içinde, çevre gününü kutlayacakların içini burkarak yaşanırken, “günü kurtaranlarca” sadece bir slogan olarak “sembolik” ve “sözde” ifade ve etkinliklerle hatırlanıyor.

AOÇ YASA TASARISINA KARŞI MECLİSE YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI

6 Haziran Salı, Saat 12.00'de Konur Sokak Mülkiyeliler Birliği önünde "AOÇ Yasa Tasarısı"na karşı Basın Açıklaması yapılacak ve Meclise yürünecektir.


Tüm üyelerimizin desteğini ve katılımını bekliyoruz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NIN 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Son dönemde, gündeme gelen yasa tasarılarının bir çoğunda;

  • Yerel yönetimlerin elinde olan plan yapım ve onay yetkisinin merkezi yönetime aktarılmasına yönelik hükümlere yer verilmektedir.
  • İmar affına yol açan düzenlemeler araştırılmakta, güdeme sokulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.
  • Kıyı Mevzuatında yapılan değişiklikler; bir doğal kaynak olarak kıyıların, korunmasından çok kontrolsüzce ve tüm doğal, kültürel değerlerin yitirilmesine yol açabilecek biçimde kullanıma açılması yönünde olmaktadır.

24-26 KASIM'DA DİYARBAKIR'DA KORUMAYA VE YAŞATMAYA SAHİP ÇIKIYORUZ... 22.11.2005

24-26 KASIM’DA DİYARBAKIR’DA… TARİHİ DEĞERLERİ, KÜLTÜR VE DOĞA VARLIKLARINI KORUMAYA VE YAŞATMAYA SAHİP ÇIKIYORUZ...

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ

İŞKUR Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı” çerçevesinde, Odamız bünyesinde gerçekleştirilmekte olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı hakkında TMMOB ile Odamız arasında yaşanan süreci tartışmak ve kararlar üretmek amacıyla 16 Temmuz 2005, Cumartesi günü, saat 10:30’da Oda Genel Merkezinde yapılan Oda Danışma Kurulunda hazırlanan
“Odamızca Yürütülmekte Olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı ile İlgili Gelişen Sürece Dair
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ”

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ "TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER" YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2005 YILI İÇİN AÇLILDI

Tanıtım:

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Bu görüş altında, “daha ileriye.. en iyiye” gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz-Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı”, ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik, birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır.

Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir.

"KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI" İÇİN TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI GÖRÜŞÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan Bölge Kalkınma Ajanslarının kuruluşuna dair esasları belirleyen Kanun Tasarısı, gerek ülkesel kamu yönetimi yapısına yönelik düzenlemeleri, gerek bölgeleme sistemi ve oluşturduğu bölge kalkınma ajanslarının yapısı ve gerekse bölgesel planlama açısından büyük önem taşımaktadır.

"CAD VE GIS SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ "

Odamız meslektaşlarımızın istihdam olanaklarını arttıracak bir projeyi hayata geçiriyor:

"CAD ve GIS SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ "

Kayıtlar başladı! 1 yıl boyunca ücretsiz verilecek dersler ile eğitim faaliyetinin ilk kısmı Şubat 2005'te başlıyor.

KIYILARI YAPILAŞMAYA AÇAN YÖNETMELİĞE YARGIDAN DUR KARARI - TOPLUMA AİT OLAN KIYILARIN BEKÇİLERİYİZ 28.12.2004

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan Basına ve Kamuoyuna
28.12.2004

TMMOB Şehir Plancıları ve Harita Mühendisleri Odaları tarafından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla açılan dava sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi anılan Yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 28. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

DEĞİŞEN - DÖNÜŞEN KENT VE BÖLGE"

Yeni bir olgu olarak "Kentsel Bölgeler - Bölge Kentler" kapsamında planlamanın ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması

8-9-10 Kasım 2004 - ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Ankara

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM" ADI ALTINA GİZLENMİŞ İMAR AFFI

26.09.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen Türk Ceza Kanunu ile, Avrupa Birliği ile bütünleşme "paketi" içerisinde son anda gizli bir imar affı gerçekleştirilmiştir

ÖZÜRLÜLER KANUN TASARISI TASLAĞI KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA AÇILDI

--Kanun Tasarısı Taslağı
--Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin madde Gerekçeleri
--Odamız tarafından Taslak hakkında hazırlanan ön görüş

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.