TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 14  > Sonraki >  >> Son >>
 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ

İŞKUR Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı” çerçevesinde, Odamız bünyesinde gerçekleştirilmekte olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı hakkında TMMOB ile Odamız arasında yaşanan süreci tartışmak ve kararlar üretmek amacıyla 16 Temmuz 2005, Cumartesi günü, saat 10:30’da Oda Genel Merkezinde yapılan Oda Danışma Kurulunda hazırlanan
“Odamızca Yürütülmekte Olan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)” Eğitim Programı ile İlgili Gelişen Sürece Dair
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ”

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ "TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER" YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2005 YILI İÇİN AÇLILDI

Tanıtım:

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Bu görüş altında, “daha ileriye.. en iyiye” gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz-Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı”, ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik, birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır.

Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir.

"KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI" İÇİN TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI GÖRÜŞÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan Bölge Kalkınma Ajanslarının kuruluşuna dair esasları belirleyen Kanun Tasarısı, gerek ülkesel kamu yönetimi yapısına yönelik düzenlemeleri, gerek bölgeleme sistemi ve oluşturduğu bölge kalkınma ajanslarının yapısı ve gerekse bölgesel planlama açısından büyük önem taşımaktadır.

"CAD VE GIS SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ "

Odamız meslektaşlarımızın istihdam olanaklarını arttıracak bir projeyi hayata geçiriyor:

"CAD ve GIS SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ "

Kayıtlar başladı! 1 yıl boyunca ücretsiz verilecek dersler ile eğitim faaliyetinin ilk kısmı Şubat 2005'te başlıyor.

KIYILARI YAPILAŞMAYA AÇAN YÖNETMELİĞE YARGIDAN DUR KARARI - TOPLUMA AİT OLAN KIYILARIN BEKÇİLERİYİZ 28.12.2004

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan Basına ve Kamuoyuna
28.12.2004

TMMOB Şehir Plancıları ve Harita Mühendisleri Odaları tarafından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla açılan dava sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi anılan Yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 28. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

DEĞİŞEN - DÖNÜŞEN KENT VE BÖLGE"

Yeni bir olgu olarak "Kentsel Bölgeler - Bölge Kentler" kapsamında planlamanın ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması

8-9-10 Kasım 2004 - ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Ankara

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM" ADI ALTINA GİZLENMİŞ İMAR AFFI

26.09.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen Türk Ceza Kanunu ile, Avrupa Birliği ile bütünleşme "paketi" içerisinde son anda gizli bir imar affı gerçekleştirilmiştir

ÖZÜRLÜLER KANUN TASARISI TASLAĞI KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA AÇILDI

--Kanun Tasarısı Taslağı
--Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin madde Gerekçeleri
--Odamız tarafından Taslak hakkında hazırlanan ön görüş

"KIYI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

--Detaylı Bilgi
--Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
--Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında YönetmelikKAÇAK YAPI İNŞAATLARI DURDURULMALI

İMAR MEVZUATI BU DOĞRULTUDA YENİLENMELİ

(25.03.2004)

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI TASLAĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

--Kanun Tasarısı Taslağı
--Odamız tarafından Taslak hakkında hazırlanan ön görüş

MESLEKİ YETERLİLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI" TARTIŞMAYA AÇILDI

---Detaylı Bilgi
---Kanun Tasarısı Taslağı

2004 YILI TESCİLLİ SERBEST ŞEHİRCİLER VE ŞEHİRCİLİK BÜROLARI LİSTESİ

2004 YILI TESCİLLİ SERBEST ŞEHİRCİLER VE ŞEHİRCİLİK BÜROLARI LİSTESİ

FORMULA-1 HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

08.09.2003
Bilindiği üzere 2005 yılında Türkiye'de Formula-1 yarışlarının yapılabilmesi için Ömerli Baraj Havzası içerisinde bir yer seçilmiştir. 10 Eylül'de yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları çerçevesinde bu alan üzerinde bir de izinsiz olarak şantiye binası inşa edilmiştir.

BM-HABITAT PROGRAMI'NIN "EN AZ 100 MİLYON GECEKONDU SAKİNİNİN YAŞAMLARINDA, 2020 YILINA KADAR ÖNEMLİ İYİLEŞMELER SAĞLANMASI"AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİSİ

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2003 tarih ve B.09.0.TAU.0.80.00.07/906 sayılı yazısı ile odamıza "bilgi edinilmesi" istemiyle ulaşan "BM-HABITAT PROGRAMI'NIN BİNYIL KALKINMA HEDEFİ NO.7, AMAÇ NO.11'İN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİSİ" başlıklı metin, üyemiz Ege Yıldırım tarafından Türkçe'ye çevrilerek üyelerimizin tartışmasına sunulmuştur.

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler 1990 yılını baz yıl kabul ederek 2015 yılı için aşağıdaki 8 adet "Binyıl Hedefi"ni koymuştur:
1. Aşırı Yoksulluk ve Açlığın Azaltılması (Eradicate extreme poverty and hunger)
2. Evrensel ilköğretimin Sağlanması (Achieve universal primary education)
3. Cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesi (Promote gender equality and empower women)
4. Çocuk Ölümlerinin Azaltılması (Reduce child mortality)
5. Ana Sağlığının Geliştirilmesi (Improve maternal health)
6. HIV/AIDS, Sıtma ve diğer hastalıklarla Mücadele edilmesi (Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)
7. Çevresel Sürdürülebilirliğin Güvence Altına Alınması (Ensure environmental sustainability)
8. Kalkınma için Küresel Ortaklık Geliştirilmesi (Develop a global partnership for development)

7 numaralı hedef kapsamında tanımlanan amaçlardan biri de "En az 100 milyon gecekondu sakininin yaşamlarında, 2020 yılına kadar önemli iyileşmeler sağlanması"dır (11 no'lu amaç).

Bu konuyu, Odamız Dış İlişkiler Çalışma Komisyonu, Türkiye'de özellikle Gecekondu ve Gecekondu politikaları konusunda meslek adamları olarak sahip olduğumuz birikimden gerek Hükümet düzeyinde gerekse Birleşmiş Milletler düzeyinde faydalanılması amacıyla tartışmaya açmaktadır.

Görüşlerinizi spo@spo.org.tr aracılığıyla Dış İlişkiler Çalışma Komisyonu'na iletmenizi rica ediyoruz.

DÜNYA ORMAN GÜNÜ ORTAK AÇIKLAMASI

Bildiğiniz gibi, hemen yanı başımızda insanlığa ve bu kapsamda da ülkemize ve yurttaşlarımıza onarılamayacak zararlar verebilecek bir savaş yaşanıyor. Böyle iken, ülkemizde de siyasal iktidar, savaşın yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal kargaşa içinde kamusal alanda en az savaş kadar büyük yıkımlara yol açabilecek düzenlemeler yapmaya çalışıyor: Maden, Kamu Yönetimi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar vb hukuksal düzenlemeleri yapmaya, yerel yönetimleri yeniden yapılandırmaya, sit alanlarını yapılaştırmaya çalışıyor.

MESLEKTE 25. YIL ÖDÜLLERİ

MESLEKTE 25. YIL ÖDÜLLERİ

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.