TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

15 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 51  > Sonraki >  >> Son >>
 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASA TASARISI ORTAK EYLEM

Ankara'da Saat 14:00'de TBMM Dikmen Kapısı önünde biraraya gelinerek kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ

ODTÜ Yapı Topluluğu ve ODTÜ Mimarlık Topluluğu‘nun düzenlediği "Kentsel Dönüşüm" Paneli, 19 Mart 2008, 12:00 - 17:00 saatleri arasında, ODTÜ Mimarlık Amfisi‘nde gerçekleşecektir. Panel duyuru metni ve programı aşağıdadır.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN AÇTIĞI İSTANBUL İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın, 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına 28.09.2006 tarihinder yaptığı itirazının reddi üzerine plan iptali ve yürütmeyi durdurma talebi ile açılan dava sonucunda, mahkeme yürütme kararı almıştır. Çevre Mühendisleri Odası’nın konu ile ilgili haberi aşağıdadır.

25. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Odamız Genel Merkezi 25. Olağan Genel Kurulu 1-2 Mart 2008 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilmiştir. 2 Mart 2008, Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonucu oluşan yeni dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı 10 Mart 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmiştir.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 25.OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRGESİ

1-2 Mart 2008 tarihinde Ankara‘da gerçekleşen Odamız Genel Merkezi 25. Olağan Genel Kurulu bildirgesini oluşturduk.

ODAMIZ 24. DÖNEM ETKİNLİKLERİ VE ÇALIŞMALARI YAYIN HALİNE GETİRİLDİ

Odamızın 24. Çalışma Dönemi içerisinde gerçekleştirdiği pek çok etkinlik ve çalışmalar yayın haline getirildi. 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Trabzon Koruma Sempozyumu, ISoCaRP Bölge Toplantıları Konya ve Samsun, planlama meslek alanına ilişkin içtihatların bir araya getirildiği "Yargı Kararlarında Planlama", Doğa Koruma ve Planlama ve Genel Merkez 24. Çalışma Raporu yayın haline getirilen etkinlik ve çalışmalarımızdandır.

E-BEYANNAME UYGULAMASI

TMMOB tarafından Maliye Bakanlığı'na e-beyanname uygulamasının "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin" ll/B-3 maddesinde düzenlenen serbest meslek mensuplarına da uygulanması hakkında yapılan başvuruya Bakanlık tarafından olumlu cevap verilmiştir.

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN YÜRÜYORUZ

Buna göre, TBMM'nde görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı KESK, DİSK, TTB, TDB ve BASK ile birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir.

12-13 OCAK HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Odamız kurumsallaşma ve örgüt yapımızın güçlendirilmesi ile ilgili hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirilen "Oda Bilgi Sistemi" otomasyon yazılımı "Hizmet İçi Eğitim Semineri"ni geçtiğimiz hafta sonu 12-13 Ocak tarihlerinde MISEM mekanında gerçekleştirdik.

İMZA KAMPANYASI: İZMİR ŞUBEMİZE YAPILAN HAKSIZ KARALAMALARI KINIYORUZ

Biz Türkiye'deki tüm şehir plancılarının yasal mesleki örgütü ve seçilmiş temsilcileri olarak, İzmir Şubemizin İzmir kentini ve İzmirliyi korumaya dönük özenli, dikkatli, duyarlı ve sorumlu çabalarını destekliyoruz. Planlama bilimine ve mesleğimizin uzmanlık birikimine saygıya davet ediyoruz.

"EXPO 2015 ÜZERİNDEN YAPILAN SALDIRILARLA ŞEHİR PLANCILARI ODAMIZI BASKI ALTINA ALMAK İSTEYENLER BUNU BAŞARAMAYACAKLAR"

TMMOB 'EXPO 2015' konusunda OdamızI baskı altına almayı hedefleyen saldırılara ilişkin görüşünü bildiren bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB BODRUM YARIMADASININ ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU

Bodrum Yarımadası‘nda TMMOB‘un ilk kez düzenleyeceği 6-9 Mart 2008 tarihli "TMMOB Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu" bildiri kabul edilen bildirinin son gönderme tarihi 30 Aralık 2007 olarak uzatılmıştır.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

2008 Yılı kamulaştırma davalarında odamız bilirkişi listesinden görev yapmak isteyen üyelerimize "Yetki Belgesi" (5 yıl geçerli) verilebilmesi için, 15-16 Aralık 2007 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde bilirkişi eğitimi verilecektir. Eğitime katılmak isteyen en az üç yıl mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘ne kayıt yaptırmak üzere başvurmaları gerekmektedir.

ODAMIZ’IN ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Çevre Kanunu’nu dayanak alarak 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekte çevre düzeni planlarının “bölge ve havza bazında” yapılması yönündeki yetkinin, üst ölçekli plan kararları kapsamında yerleşmelerimizin ve doğal yapının dengeli ve sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Ancak, Odamızca, söz konusu Yönetmelik bir yandan Yasa’da tanımlanan “bölge ve havza bazında” yapılacak çalışmaların gerekliliği diğer yandan da bugüne değin çevre düzeni planlarının yapımı konusunda özellikte son dönemde yaşanan süreçler ve sorunları bağlamında değerlendirilmiştir.

GAP BÖLGESİ YEREL YÖNETİMLER TEKNİK EĞİTİM SEMİNERİ MARDİN'DE GERÇEKLEŞİYOR

"GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik Eğitim Semineri" Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı‘nın (GAP) yürütücülüğünde, Mardin Valiliği, Mardin Belediye Başkanlığı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile Mardin Öğretmenevi Konferans Salonu‘nda 27-28 Kasım 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

31. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 31.’si düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Odamız ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı işbirliğiyle 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde, Ankara TODAİE Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI "SOKAK BENİM" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Planlama öğrencilerini ve plancıları kentin planlanmayan fakat sosyal hayatın bir uzantısı olarak gelişen mekanlarını görmeye, ve göstermeye teşvik etmeyi hedefleyen "sokak benim" fotoğraf yarışması ödülleri 31.Dünya Şehrcilik Günü Kolokyumunda sahiplerini buldu.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ SAMSUN EĞİTİM PROGRAMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

27-28 Ekim 2007 tarihlerinde Samsun'da gerçekleşen Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim programı sınav sonuçları açıklandı.

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI SONUÇLANDI

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmiş ve jüri katılan projeleri 20.10.2007 tarihinde değerlendirmiştir. Jüri değerlendirmesi sonucunda ÇEKÜL Vakfı'nın Gümüşhane Kent Atölyeleri Projesi "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü"ne, Doğa Koruma Derneği'nin Tuz Gölü Yönetim Planı Projesi "Özendirme" ödülünde layık görülmüştür. Proje sahipleri ödüllerini 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen 31. Dünya Şehircilik günü Kolokyumu'nd ateslim almıştır.

31. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMU 7-8-9 KASIM'DA TODAİE KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Bilindiği üzere bu yıl Ankara'da Odamız ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı işbirliğiyle 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında "Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe" başlıklı 31. Kolokyum düzenlenecektir.

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.