TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 48  > Sonraki >  >> Son >>
 

AF ÜSTÜNE İSTİMLAK

Alibeyköy'de "Çifte Kavrulmak" Tek Çözüm Değil!
Basına ve Kamuoyuna
28 Ağustos 2004


Son günlerde, basının ve kamuoyunun gündemine yoğun bir biçimde yansıyan"Alibeyköy Seli" sonrası, "istimlak" tartışmalarının bazı boyutları göz ardı edilerek cereyan ettiği kanısındayız.

DEPREMİ PLANLAMAK

Afet Zararlarını Azaltmanın Yolu
Kentsel Riskleri Çözecek Planlama Yaklaşımından Geçiyor

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 5.yılında Odamız görüşlerini bir Basın Açıklaması ile Kamuoyuna duyurmuştur

YENİ KORUMA YASASI" UYGULAYICILAR İÇİN YENİ GÖREVLER TANIMLIYOR

BİLİMSEL KORUMA POLİTİKALARI İÇİN
TOPLUMSAL UZLAŞMA ZORUNLU

Odamız, 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile ilgili görüşlerini bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur.

KENT PATRONLARININ BÜYÜKŞEHİRLERİNE DOĞRU!!!

Odamız, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

--Basın Açıklaması
--Odamız Görüşleri

RAYDAN ÇIKAN KİM?

22 Temmuz 2004 tarihinde yaşanan hızlandırılmış tren faciası ile ilgili Odamız görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

NATO ZİRVESİ VE İSTANBUL

KÜRESELLEŞEN ZİRVELER VE EYLEMLER KENT YÖNETİMLERİNİ VE PLANLAMAYI YENİDEN KURGULAMAYI GEREKTİRİYOR!

27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi düşünülen NATO zirvesi ve bu zirve için alınan önlemler, Türkiye'nin en büyük metropoliten alanı olan İstanbul'da ve dolaylı olarak Ankara'da kent yaşamını kesintiye uğratmaktadır. Odamız bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini bir basın açıklaması metni ile kamuoyuna duyurmuştur.

YERELDEN EVRENSELE KÖPRÜ "ZEUGMA"

Şehircilik alanında geleceğe yönelik doğru hedeflere ve kararlara ulaşmak, başta geçmişin sağlıklı değerlendirmelerinin yapılabilmesine bağlıdır. Sözü edilen; paylaşıma açıldığı oranda yeniden yorumlanan ve üretilen, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, mekansal tarihimize ilişkin verilerin değerlendirilmesidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUN TASLAĞI HAKKINDA ÇALIŞMALAR

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı, Şubat 2004 tarihinde ilgili kamuoyunun değerledirmelerine sunulmuştur. Taslağa ilişkin görüşler ve değerlendirmelerin ortak bir toplantıda ele alınması çalışması kapsamında 20-21-22 Şubat 2004 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen Atölye Çalışmasına Odamız da davet edilmiştir. Taslağa ilişkin görüşlerimizi oluşturmak ve atölye çalışmalarına katılım sağlamak maksadıyla oluşturulan komisyon, çalışmalarını hızlı bir biçimde tamamlamıştır. Atölye çalışmasına katılım sağlanarak görüşlerimiz iletilmiştir. Aşağıda söz konusu taslak hakkında hazırlanan Odamız Ön Görüş raporu yer almaktadır. Çalışma Raporunun hazırlanması aşamasında Odamızın Taslak hakkındaki nihai raporu tamamlanmamış olduğundan burada yalnızca ön görüş raporu sunulmaktadır.

BASIN GÖRÜŞMELERİNDEN SEÇMELER

MAYIS 2002 - OCAK 2004

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA HAKKINDA ŞEHİR PLANCILARI ODASI GÖRÜŞLERİ

10 Aralık 2003
Basından öğrendiğimize göre, 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarında genişleme yapmayı öngören bir yasa teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilerek hızla Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzeredir.

KIZILAY'DAKİ DÜZENLEMELER YARGIDA

1 Kasım 2003
Ankaram Platformu, 3 Ekim'den bu yana, başkentimizin meydanında uygulanmaya başlayan insanı dışlayan trafik düzenlenmesine, Hürriyet Meydanımızın bir otoyol haline getirilmesine engel olmaya çalışıyor.

ANKARALI KENTİNE SAHİP ÇIKIYOR:

25 Ekim 2003
"Ankaram Platformu" Kuruldu!

GÜMRÜK ALIŞVERİŞ MERKEZİ İLE İLGİLİ

16.10.2003
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
“Hükümetin, İzmir’i ve İzmirlileri Gözden Çıkararak, Sırf Yerel Seçimlerde, Rant Çevrelerinin de Desteğini Alabilmek İçin, Bu Çevrelerin Uygulamalarına Bakanları Aracılığı İle Verdiği Hukuk ve Toplum Dışı Onayların ve Kaynak Aktarımlarının En Açık Örneği, Gümrük Alışveriş Merkezidir.”

BASMANE MEYDANI İLE İLGİLİ

08.10.2003
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
"Basmane Meydanın İçin Alınan Karar, 1986 Yılından Bu Yana Alınan, Yanlış ve Haksız Planlama Kararları İle Oluşan Bir Uygulamanın, Bir Başka Biçimde Yeniden Onaylanmasıdır"

GÜMRÜK ALANIYLA İLGİLİ

11.09.2003
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
"Bir Kent Suçu, Yasalara Rağmen Nasıl Yok Sayılabilir? Gümrük Alanında Yapılması Gereken; Toplum Yararına, Planlama İlkelerine ve Yasalara Aykırı Durumları Yok Saymak Değil, Gümrük Alanının Toplum Yararına, Planlama İlkelerine ve Kıyı Yasamıza Uygun Bir Kullanımla Yasallığını Sağlamaktır."

KANUNSUZ ÇALIŞAN LPG VE DOLUM İSTASYONLARINA KARŞI KAMU İNSİYATİFİ

15.08.2003
Ülkemizde ve kentimizde meydana gelen deprem, sel gibi doğal afetlerden sonra ve özünde insanlardan özel de bir avuç rantçıya, yağmacıya kenti teslim etmiş yerel yöneticilerin, politikacıların neden olduğu plansız kentlerdeki patlama, yangın gibi doğal olmayan afetlerden sonra; hemen herkes konuşuyor, her şey söyleniyor, yeni bir faciaya kadar herkes susuyor. Son yıllarda bunları sıkça yaşıyoruz.

KENTLER SEÇİM ŞANTİYELERİNE DÖNDÜ

Yaklaşan yerel seçimlerin etkisiyle büyük kentlerin hemen hepsinde Belediyeler yoğun çalışma içindeler. Büyük kentlerin hepsinde benzer şantiye-kent manzaralarını görmek mümkün. Geride bıraktığımız dört buçuk yıl içerisinde bir türlü gerçekleştirilmeyen ya da planlanmayan yatırım ve projeler, seçimler öncesindeki 7-8 aylık zamana sıkıştırıldı. Yeni yolların ve kavşakların inşası, yol ıslah çalışmaları, metro ve benzeri toplu taşıma projeleri gibi çalışmalar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok kenti neredeyse yaşanmaz hale getirdi.

ORMAN ALANLARININ SATIŞINA HAYIR!

Bilindiği üzere, AKP Hükümeti son dönemlerde gündeme getirdiği Hazine arazilerinin satışı, Madencilik Kanununda değişiklik, kıyı alanlarının elden çıkarılması, birinci derece doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılması, okul alanlarının satılması gibi düzenlemelerle doğal, kültürel, tarihi ve yeraltı değerlerimizi yağmaya açıyor, buraların tahribine olanak sağlıyor. Korumanın nasıl sağlanacağı yönünde tartışmaların ve düzenlemelerin yapılması gerekirken, "ne yapalım koruyamadık satalım" yaklaşımını sergiliyor ve korumanın gereksizliğini savunuyor ve öne çıkarıyor.

ANKARA İNCESU'DA PATLAYAN LPG İSTASYONU HAKKINDA

6-7 Temmuz 2003
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

Hükümet LPG istasyonlarının yer seçimi konusundaki yasal boşluğu bir an önce doldurmalı; Yerel yönetimler LPG istasyonlarına yönelik denetimlerini etkinleştirmelidir.

İMAR AFFI HAKKINDA

Bir süredir TBMM gündeminde bulunan "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis Genel Kurulu gündemine gelmiş bulunuyor. Ülkemizde kentleşme ve planlama alanında yaşanmakta olan sorunları geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde arttıracağından ve bu alanlarda yeni sorunlara neden olacağından kuşku duymadığımız düzenlemeler içeren tasarı hakkındaki görüşlerimizi ve taleplerimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak isteriz.

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.