TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 EKİM 2018 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 52  > Sonraki >  >> Son >>
 

HÜLAGÜ BULGUÇ'U KAYBETTİK.

Üyelerimizden 1248 sicil numaralı Hülagü Bulguç'u bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 16 Şubat 2007 Cuma günü öğle namazına müteakiben Alsancak Hocazade Camiinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMLERİ YAPILACAKTIR

Odamızın Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürüteceği Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitim programlarının 2007 yılının Temmuz-Ekim ayları arasında tamamlanması planlanmaktadır. Bu amaçla eğitim programının hazırlanması ve eğitime katılacakların isimlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA DUYURULUR

Son günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama,Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin kısmen iptali istemiyle, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, Danıştay nezdinde açmış olduğu dava sonucunda, kimi çevrelerce, Mimarların, imar planları ve Koruma Amaçlı imar planlarıyla ilgili olarak, plan müellifliğinin tanındığı ve Danıştay'ca bu yönde karar tesis edildiği yönünde yanlış ve amacını aşan yorumlar yapılmaktadır.

PLANLAMA DERGİSİ 2006/2 SAYISI ÇIKTI

Planlama Dergisi 2006/2 sayısı Kentsel Dönüşüm dosya konusu ile ÇIKTI, Planlama Dergisinin bu sayısında, kent mekanına yönelik bu düzenleme çabasını toplumsal, yasal, mekansal boyutları ile tartışmaya açıyoruz.

CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP

Miyase İlknur imzasıyla yayımlanan bu habere ilişkin, bir yanlış anlama ve eksik ya da yanlış bilgilenme olabileceği düşüncesiyle gün boyu süren arama ve mücadeleler sonrasında günün sonunda, haberin sahibine ulaşma şansına nail olabildik!

CUMHURBAŞKANI SEZER'DEN CARGILL'E VETO

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5557 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen veto etti ve TBMM'ye iade etti.Sezer gerekçesinde yasanın kamu yararıyla bağdaşmadığını, bir yabancı şirket ya da belirli şirketlerin hukuka aykırı durumları ve etkinliklerinin yasanın güvencesi ve koruması altına alındığını, düzenlemenin "ayrıcalık" tanıma niteliği taşıdığı belirtildi.

TMMOB, "CARGILL YASASI"NIN VETO EDİLMESİ İÇİN GAZETELERE İLAN VERDİ

TMMOB, kamuoyunda "Cargill Yasası" olarak bilinen ve TBMM'de kabul edilen 5557 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa"nın veto edilmesi ve kamuoyunu bu konuda duyarlılığa davet etmek için 1 Aralık 2006 tarihinde Birgün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerine ilan verdi.

TMMOB BURSA BİLEŞENLERİNDEN CUMHURBAŞKANI'NA CARGILL İÇİN MEKTUP

Bursa şubemizin de içinde bulunduğu TMMOB Bursa Bileşenleri, geçen hafta Meclis'ten geçen ve kamuoyunda "Cargill Yasası" olarak bilinen 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası"nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e mektup gönderdi.

ULUDAĞ MİLLİ PARK SINIRLARINI DARALTAN BAKANLAR KURULU KARARI İPTAL EDİLDİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası'nın Bursa Şubeleri ile Bursa Barosu, DOĞADER ve bir grup Bursalı ile birlikte müdahil olunarak 5 Nisan 2006 tarihinde Uludağ Milli Park sınırlarını daraltan Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
TMMOB Bursa İKK, kamuoyu ve doğadan yana herkesi davayı desteklemeye ve müdahil olmaya çağırdı. Haberin devamı için tıklayın.

TRABZON KORUMA SEMPOZYUMU DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl ilki Diyarbakır’da gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Koruma Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğiyle 7-8-9 Aralık 2006 tarihlerinde Trabzon’da yapılacaktır. Sempozyum ana teması “Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Korunması” olarak belirlenmiştir.

TMMOB SPO KONYA ŞUBE ISOCARP BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Odamız Genel Merkezince yapılmasına karar verilen "Bütünleşme ve Ayrışma Arasındaki Kentler" temasına uyumlu ve özel içerikteki ISoCaRP Bölge Toplantılarının üçüncü ve son ayağı olan Konya Sempozyumu 10 Temmuz 2006’da gerçekleşmiştir.

TUPOB ŞPO PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI SONUÇLANDI

Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği “Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2005 – 2006” sonuçlandı.

24. DÖNEM ÇALIŞMA KOMİSYONLARI OLUŞTURULUYOR

Ülkemizdeki son dönem yasal düzenlemelerin büyük bir kısmı, meslek alanımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu konuda odamızca gerekli çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır.Bu doğrultuda, Odamızca, 24. Dönem Çalışma Programı kapsamında, mesleğimize ilişkin yapılan yasal düzenlemelerle gündemimizi oluşturan konular, mesleki düzenlemeler ve uygulamalar için görüş geliştirmek, görüşleri kamuoyu ile paylaşmak ve meslek alanımızın gündemlerini tartışmak üzere yeni çalışma grupları oluşturulmaktadır.


Bu çalışma grupları; • Yasama Çalışmaları Komisyonu,

 • Su Politikaları Komisyonu,

 • Koruma, Kültür ve Tabiat Varlıkları Komisyonu,

 • Afet ve Risk Komisyonu,

 • Yerel Yönetimler Komisyonu,

 • Ulaşım Politikaları Komisyonu,

 • Bölgesel Gelişme Komisyonu,

 • Çevre Komisyonu,
 • Kent ve Sosyal Politikalar Komisyonu,

 • Serbest Şehircilik Komisyonu,

 • Eğitim ve Öğrencilerle İlişkiler Komisyonu,

 • Avrupa Birliği Sürecinde Meslek Alanımız Komisyonu


olarak belirlenmiş olmakla birlikte komisyon önerileri, oluşturulan komisyonlara verebileceğiniz katkıları ve katılımlarınızı bekliyoruz.
Çalışma Komisyonları ile ilgili katkı, öneri ve katılımınız konularında odamıza başvurabilirisiniz.Email: spo@spo.org.tr
Adres: TMMOB Şehir Plancıları Odası, Hatay S. 24/17, Kızılay-Ankara

KENT KONSEYLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYA KATILDIK

Türk Belediyeler Birliği ile Konrad Adenaur Vakfınca Ankara’da düzenlenen Kent Konseyleri isimli çalıştayda Odamızı Genel Başkan Buğra Gökçe temsil etti.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI ISOCARP BÖLGE TOPLANTILARI YAPILIYOR

Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) , “Dünya Planlama Kongresi” için İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahibi olarak seçilmiş, etkinliğin teması "Bütünleşme ve Ayrışma Arasındaki Kentler" olarak belirlenmiş ti. Odamız 23. Dönem II. Örgüt Toplantısı ve Oda 24. Genel Kurulu’nda da gündeme gelen bu önemli etkinlikle ilgili olarak, Odamızın süreç içinde hazırlık aşamalarından itibaren aktif özne olarak yer alması ve ülkemizdeki şehir planlama topluluğunun ilgisini ve bilgi birikimini örgütleyip Kongreye taşımayı da içerecek şekilde geniş bir çerçevede rol üstlenmesi gerektiğinin altı çizilmişti.

YARGI KÜLTÜR VE TÜRİZM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KARARA VARDI

Odamızın 3.11.2003 günlü, 25278 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğu davada, Danıştay Altıncı Dairesince yürütmeyi durdurma istemimizin reddine ilişkin 2.7.2004 günlü, E:2004/89 sayılı kararına itiraz edilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenmişti.

ODAMIZIN AÇTIĞI DAVADA; YARGI, PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE SOSYAL DONATI ALANI STANDARTI ARANMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ve 8.7.2005 günlü, 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, standartlardan çok küçük kentsel sosyal donatı alanı yaratılabileceği, özellikle özel eğitim ve sağlık kullanımlarında hiç bir standarta uyutmayacağı, ticari niteliklerin ön plana çıkacağı, afetten kaynaklı olağanüstü durumun kamu ve kent yaran dışında kullanılmasının sağlanacağı, bu değişikliğin İmar Kanununun ve Yönetmeliğin ruhuna aykırı olduğu iddia edilerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız davada yargı oybirliği ile anılan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

KIYI KANUNU TASARISI BASIN AÇIKLAMASI

KIYI KANUNU TASARISI KISMİ SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE KIYILARIMIZIN BÜTÜNÜNDE YEPYENİ VE TELAFİSİ OLANAKSIZ SORUN ALANLARI TANIMLIYOR Son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler genellikle, koruma-kullanma dengesini gözetmekten çok, bu değerleri fütursuzca tüketme yolunu seçmektedir. Bu mevzuat değişikliklerine ise, doğal ve kültürel değerleri barındıran kıyı bölgelerini yatırım alanına dönüştürme çabası içindeki pek çok yerli ve yabancı proje dayanak gösterilmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve Kıyı Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve ilave hükümler getiren “3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” da, yasama çalışmalarının bu kaygı ve baskılar ile hazırlandığını doğrulamaktadır. Bu Tasarı ile; kıyıları toplumsal kullanıma açık ve erişilebilir mekanlar olmaktan çıkaracak, yatırımcıların hizmetine sokacak, kıyıları ve su alanlarını özelleştirecek, kıyılardaki kaçak yapı ve tesisleri yasallaştıracak, böylelikle benzer nitelikte yeni yapı ve tesislerin kıyıların hemen her yerinde yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler getirilmektedir.

ODAMIZ 24. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

Odamız Yönetim Kurulu TMMOB Şehir Plancıları Odasının çalışmalarını ve vizyonunu özetleyen genel kurul bildirgesini 18 Mart günü Genel Kurulun ilk gününde sundu. 24. Olağan Genel Kurulunu başarılı bir şekilde tamamlayan TMMOB Şehir Plancıları Odası, Genel Kurulun ardından, görev dağılımını 27 Mart 2006 günü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile belirledi.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ, MALATYA'DA İÇERKEN HASTALIĞA YAKALANDIĞIMIZ, TRAKYA'DA BOĞULDUĞUMUZ BİR GÜNDEMLE KUTLANIYOR!....ANKARA 20 MART 2006

BASINA VE KAMUOYUNA

Son dönemde ülke gündemine arka arkaya giren Malatya’daki “su”dan kaynaklı sağlık sorunları ve Trakya’daki sel felaketi, su kaynaklarının doğru planlanıp yönetilmesinin çok büyük bir önem taşıdığını bir kez daha açıkça gözler önüne serdi.

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.