TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

25 MAYIS 2015 PAZARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 228

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 2014/2

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

İSTANBUL KENT ALMANAĞI 2013

      3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 46.47.48 VE GEÇİCİ 7. MADDELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) (BOĞAZİÇİ YÖNETMELİĞİ)

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 46.47.48 VE GEÇİCİ 7. MADDELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) (BOĞAZİÇİ YÖNETMELİĞİ)

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MADDE 1.01-3194 Sayılı Kanunun 46. 47. 48 ve 7. Maddelerinin uygulanması ile ilgili aynı kanunun geçici 8. Maddesine istinaden hazırlanan bu yönetmelik 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile sınırları belirlenmiş bulunan tüm Boğaziçi alanında uygulanır.

 

MADDE 1.02-Bu yönetmelik, geçici maddelerinde yazılı haklar saklı kalmak kaydı ile İmar Planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır.

 

Madde 1.03-İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, luzüm ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şeklin takdirinde ilgili belediye başkanlıkları yetkilidir. Tereddüt edilen konularda büyük şiher belediye başkanlığının görüşü alınarak buna uyulur, emsal olaylarda bu görüşe uyularak işlem yapılır.

 

Madde 1.04-Boğaziçi alanındaki sahil şeridi, öngörünüm bölgelerinin tamamına ait proje uygulamalarındaki bina cephe ve vaziyet planlarına ilişkin incelemeler, büyük Şehir belediye Başkanlığı Danışma kurulunun görüşü ve Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle sürdürülecektir. Diğer bölgelerde, boğaziçi‘nin karakeristiğini gösteren tip cephe etüdleri genel hatları ile Danışma kurulunca hazırlanır. İlçe Belediye Başkanlıkları uygulamada danışma kurulunun söz konusu tavsiye kararına uyarlar.

 

 

II.BÖLÜM

Tanımlar

MADDE 2.01-Bitmiş bina: Kontur ve gabarisi tamamlanarak kat tavan betonu dökülmüş olan yapıdır.

 

MADDE 2.02-Mevcut çekme kat İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış çekme kattır.

 

MADDE 3.03-Gerigörünüm ve etkilenme bölgelerinde 22.7.1983 tasdik tarihli 1/500 ölçekli plan notlarına göre Boğaziçi İmar İdare Heyetince tasdik edilmesi gerekli olan avan proje ve vaziyet planları bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca onaylancaktır. Daha önce Boğaziçi İmar İdare Heyetince onaylanmış avan proje ve vaziyet planları geçerli olup, bunlarda yapılacak değişiklikler de ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca sürdürülecektir.

 

MADDE 3.04-22.7.1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli geri görünüm planlarında şehir merkezine bağımlı etkilenme bölgesi içinde, şartları değiştirilecek iskan alanlarında veya köy içlerinde 1/5000 ölçekli 22.7.1983 tasdik tarihli nazım imar planlarındaki şartlara aynen uygun olmak koşulu ile 1/1000 ölçekli planlara göre uygulama yapılır.

 

MADDE 3.05-Sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde 3194 sayılı Kanunun 47. Maddesinde belirtilen yerler dışında kalan alanlarda yola terk işlemi yapılmaksızın uygulama yapılamaz.

 

MADDE 3.06-Tevhid uygulama sırasında aranacaktır.

 

GEÇİCİ 7. MADDE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1:Boğaziçi alanında 2805,2960, ve 2981 sayılı kanunlara göre yapılmış bulunan başvurular geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2:2981 Sayılı kanuna göre alınmış bulunan ruhsat ve kullanım izinleri geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 3:Boğaziçi alanının sahil şeridi ve öngörünüm bölgesindeki hisseli tapulu yerlerde imar mevzuatına aykırı olarak bitmiş yapılar yürürlükteki imar planlarındaki kullanış gayesine ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 4. Maddesine göre uygulamalar yapılıncaya kadar mevcut durumları ile 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 7. Maddesinin l. Paragrafına göre gerekli işlemlere, ifraz yapılmaksızın tabu tutulurlar.

GEÇİCİ MADDE 4:3194 SAYILI Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planı ve mevzuata uygun olarak verilen ruhsat ve kullanma izinleri geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 5:Bu yönetmeliğin uygulama alanına giren bölgelerdeki mevcut yapılarda %33 meyli aşmamak üzere çatı aktarılması ve tamiri, duvar doğrama sıva ve kaplama tamirleri ruhsata tabi olmadan yapılabilir. Konu ile ilgili işlemler hakkı müktesep kazandırmamak ve enkaz bedeli vs. gibi hususlarda belediyeyi zor durumda bırakmamak üzere taahhütname alınmak kaydı ile ilgili belediye başkanlıklarında yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 6:Çekme katlarının tam kata iblağı durumunda bağımsız bölüm adedinde bir artış olması halinde,

1-Çekme katındaki yeni bağımsız bölüm adedi bir alt kattaki bağımsız bölüm adedini aşamaz.

2-Bu halde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 4.01-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
 
Copyright © 2007-2015
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

 
 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

- Hakkımızda
- Mevzuat
- Yayınlar
- Komisyolar
- TUPOB
- Kolokyum

  

- Haberler
- Raporlar
- Etkinlikler
- Basın Açıklamaları
- Yönetim Kurulundan
- Basında Odamız
- Kent Haberleri
- Yarışmalar

  

- Şehircilik Hizmetleri
- Tescilli Şirketler
- Davalar
- MİSEM
- Üyelik ve Tescil

  

- Ankara Şube
- Antalya Şube
- Bursa Şube
- Çukurova Şube
- İstanbul Şube
- İzmir Şube
- Konya Şube
- Samsun Şube

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.