TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA SAYFASI

TUPOB 5. DÖNEMİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Güncellenme Zamanı: 16.01.2010 11:44:33

 
TUPOB 5. Dönem çalışmaları Antalya'da 6 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile tamamlandı. 6. Dönem Başkanlığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne devredildi.
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından, 6 Kasım 2008 tarihli TUPOB Genel Kurulu‘nda devralınan TUPOB 5.Dönem Başkanlığı‘nın Sekretarya görevi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yürütüldü. 15 Ocak 2009 tarihinde DEÜ, MSGSÜ, İYTE, ŞPO Genel Merkezi ile İzmir ve İstanbul Şubelerinin katılımı ile İzmir‘de yapılan toplantıda, devir teslim işlemlerinin yanı sıra 5.Dönem süresince izlenecek yol konusunda fikir birliğine varıldı.

Buna göre TUPOB bünyesinde eş ağırlıklı olarak ele alınması gereken 6 konu ve bu konuların tartışılmasında yol gösterici olacak sorular belirlenerek Bölümlere iletildi. Ayrıca TUPOB‘un, Planlama Bölümlerinin akademik kadroları tarafından benimsenmesini sağlamak üzere iletişim kanallarının oluşturulması ve oluşturulacak komisyonlara katılımlarının sağlanması kararlaştırıldı.

Bölümlerin, çalışma konuları ve sorular üzerine yaptıkları hazırlıklar 25-26 Haziran 2009 tarihlerinde DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda ‘Türkiye‘de Kent Planlama Meslek Alanının ve Eğitiminin Örgütlenmesindeki Güncel Meseleler Üzerine Düşünmek" başlığı ile yapılan 5. Koordinasyon Toplantısında tartışıldı.

Bölümlerin geniş katılımı ile yürütülen çalışmalar şu başlıklar altında ele alındı:

1.       Eğitimde Kaliteyi Geliştirme ve Sürekli Kılma - (Eğitimde Akreditasyon)

2.       Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Kriterleri (Meslek Yasa Tasarısı‘na ilişkin tartışmalar)

3.       Akademik Yükseltme Kriterleri - Planlama Temel Alanına ilişkin görüş oluşturulması

4.       Yeni Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Açılmasında Kullanılacak Kriterler (Öğrenci kontenjanları, mezunların istihdam alanı, mekânsal gereksinimler gibi parametrelerin oluşturulması)

5.       Yeni Enstitü Kurulması ve Koşulları

6.       TUPOB Aracılığı ile Bölümler ve Meslek Odaları Arasında ve Özel - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması (Arşiv ve Belgelerin Paylaşımı, iletişimin etkinleştirilmesi, gündem refleksi oluşturmak gibi konular)

5.Koordinasyon Toplantısında Bölümler, hazırladıkları raporları sunarken, Komisyon Koordinatörleri tarafından yapılan genel değerlendirmeler ve sonuçlar ise tartışmaya açıldı. Raporlardaki eksiklerin tamamlanması ve görüş bildirmeyen bölümlere ulaşılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya‘da yapılan Kolokyuma paralel olarak 6 Kasım 2009‘da toplanan TUPOB Genel Kurulu‘nda, Dönem Başkanlığını yürüten DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 5.Dönem Nihai Raporu sunuldu. TUPOB 5. Dönem‘inde kurulan komisyonlarda, çok sayıda akademisyenin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiş, Planlama Okullarına ilişkin kayda değer bir bilgi birikimine ulaşılmıştır. Mesleki Yetkinlik ve Yeterliliğin Arttırılmasına ilişkin ŞPO ile birlikte yürütülmesi gereken çalışmalar, Eğitimin Akreditasyonuna ilişkin seçeneklerin netleşmeye başlamış olması, Planlama Okullarının mezun profillerinin çıkarılmaya başlanması, Kamu Kurumlarında istihdam edilen Şehir Plancılarının envanterinin oluşturulması ve yeni bölüm açılmasında temel alınmak üzere bölümlerin mevcut eğitim, eğitici ve mekân standartlarının tespiti ve meslek çevrelerinin iletişim olanaklarının arttırılması amacıyla web sayfası düzenlenmesi konularında önemli yol kat edilmiştir.

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme ve Sürekli Kılma - (Eğitimde Akreditasyon)

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme ve Sürekli Kılma - (Eğitimde Akreditasyon) başlığı altında bölüm komisyon raporları 11 bölüm tarafından hazırlanmıştır. Bölümlere üç konuyla ilgili üç soru sorularak görüşleri alınmıştır.

Soru 1: (AESOP 2009 Lille Bölüm Başkanları hedefleri doğrultusunda) planlama Okullarının yerel/ulusal farklılıkları dikkate alınarak, ortak kalite hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler 2. seçenek için kullanılabileceği gibi, 3. seçenek için TUPOB akreditasyon hedeflerinin altyapısı oluşacaktır. Bu soru için 5 bölüm tarafından yanıt gelmiş olup hepsi "evet" yanıtını vermiştir.

Soru 2: ortak gönüllülük ve yardımlaşma esasına dayanan (informal) kalite geliştirme yolları ve karşılıklı destekleme yoluyla Planlama Okullarının eğitimlerindeki kalitenin yükseltilmesi sağlanmalı, öngörülen belirli bir sürenin (2-3 yıl gibi) ardından kurumsallaşmış akreditasyona geçilmelidir. Bu geçiş süreci ile akreditasyon konusundaki arayış ve hazırlıklar için kullanılmalıdır. Bu soruya yanıt veren okullardan yalnız biri "evet" yanıtını vermiştir.

Soru 3: öngörülen bir hedef yılsonunda (örneğin 1 yıl gibi) kurumsallaşmış akreditasyona geçilmelidir. Bu durumda Planlama Akreditasyon Kurulunun dernek, ŞPO, TUPOB(tüzel kişilik kazandırılması koşuluyla), diğer seçeneklerinden biri çatısı altında örgütlenmesi gerekmektedir. Soruya yanıt veren 8 bölümden üçü ŞPO, ikisi dernek ve üçü TUPOB seçeneğinin uygun bulduklarını belirtmiştir.

Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Kriterleri (Meslek Yasa Tasarısı‘na İlişkin Tartışmalar)

Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Kriterleri (Meslek Yasa Tasarısı‘na ilişkin tartışmalar) konu başlığı altında 7 soru sorulmuştur. 6 bölüm tarafından bu konu hakkında görüş bildirilmiştir.

Soru 1: mevcut karne sistemi iyi çalışmaktadır, devam edilmelidir. Sorusuna iki bölüm tarafından bazı sorunların giderilmesi önerileri sunularak uygun bulunmuştur.

Soru 2: Mevcut karne sistemi çok kötü çalışmaktadır, bu sistemin yenilenmesi için .... yapılmalıdır. Sorusuna yanıt veren üniversitelerden biri olan DEÜ tarafından karne sistemindeki sorunların özel planlama bürolarının sorunu olduğu belirtilerek, Şehir Plancıları Odasının öncülüğünde özel planlama bürolarının görüşlerinin alınması önerilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından mevut karne sisteminin düzeltilmesi için "planlama işi"nin yeniden ve günün koşullarına göre tanımlanması gerektiğini belirtilmiştir.

Soru 3: Eğitim sonrasında (TUPOB ve ŞPO tarafından akredite edilmiş bürolarda) 1-2 yıl staj sistemi getirilmelidir. Sadece bir bölüm tarafından uygun bulunmuştur.

Soru 4: PUS (Planlamada Uzmanlık Sınavı) ve uzmanlık gerektiren planlama işlerinde (koruma, ulaştırma, vb.) Yüksek Lisans şartı getirilmelidir. Soruya yanıt veren dört bölüm tarafından uygun bulunmuştur. Ancak uygulama ile ilgili tartışılması gereken konular olduğu vurgulanmıştır.

Soru 5: ABD Modelinde olduğu gibi jüri+ sınav+ iş tecrübesi zorunluluğu getirilmelidir. Soruya yalnız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yanıt verilmiş olup jüri kademesi dışında uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Soru 6: İngiltere modelinde olduğu gibi mesleki yetkinlik çeşitli üyelik türleri ile tarif edilmelidir. Soruya yalnız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yanıt verilmiş olup jüri kademesi dışında uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Soru 7: Yukarıdaki modellerden biri konusunda sistem geliştirilene kadar Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Üstü Programları ile yarışmayacak biçimde Şehir Plancıları Odası tarafından sertifika sistemi uygulanmalıdır.

Konu ile ilgili tartışmalar sonucu net bir karar oluşturulmamakla birlikte konunun Bakanlık temsilcileri, özel bürolar ve akademisyenlerin katılacakları bir Çalıştay düzenlenerek tartışılması gerektiği görüşü destek bulmuştur.

Akademik Yükseltme Kriterleri - Planlama Temel Alanına İlişkin Görüş Oluşturulması

Akademik Yükseltme Kriterleri - Planlama Temel Alanına ilişkin görüş oluşturulması konu başlığı altında yapılan çalışmalarda 7 bölüm tarafından görüş sunulmuştur. Bölümlere aşağıdaki sorular sorulmuştur:

  • Planlama temel alanı oluşturulmalı mıdır?

  • Planlama temel alanına ait bilim dalları açılımları ve koşulları ne olmalıdır?

Planlama temel alanı oluşturulması konusunda tüm bölümler yeni isim önerileri sunulmakla beraber evet yanıtını vermiştir.

Yeni Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Açılmasında Kullanılacak Kriterler (Öğrenci Kontenjanları, Mezunların İstihdam Alanı, Mekânsal Gereksinimler Gibi Parametrelerin Oluşturulması)

"Yeni Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Açılmasında Kullanılacak Kriterler" başlığı altında 4 temel kanalda bilgi ve görüş üretilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

·         Öğrenci kontenjanları

·         Mezunların istihdam alanı

·         Mekânsal gereksinimler

·         Yeni bölüm açılıp açılmaması konusu

Hazırlanan anket sorularının 07.08.2009 tarihine kadar, Bölümlerin eğitim kalitesini artırmaya ve yeni bölüm açılmasına yönelik kriterlerini somut olarak belirleyebildikleri Bölüm Görüş raporlarının ise 20.08.2009 tarihine kadar 5. Dönem Başkanlığı‘nı yürüten Bölümümüze ulaştırılması istenmiştir.

Ayrıca Bölümlerin yaşamakta oldukları sorunlara ilişkin bir bilgi toplama süreci de başlatılmıştır. Söz konusu verileri ilk aşamada ileten bölümler GYTE, YTÜ ve IYTE‘dir. TUPOB 2010 döneminde sorun tespitlerine ilişkin çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Konu başlığı altında bölümlerden öğrenci kontenjanları, mezunların istihdam alanları, mekânsal gereksinimler, yeni bölümlerin açılması konularında görüş bildirilmesi istenmiştir.

Komisyon çalışmaları kapsamında şehir plancılarının istihdam alanlarına yönelik kurumlarla yapılan anket sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

Bölümlerin mevcut yapısını belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen "planlama okulları lisans eğitimine ilişkin niteliksel ve niceliksel değerlendirme anketi" sonuçları aşağıdaki gibidir:

Tablo 1: Eğitime Başlama Yılı

Kurum Adı

Bozok Üni.

Gazi Üni.

Yüzüncü Yıl Üni.

Selçuk Üni.

Mersin Üni.

KTÜ

Yıldız Teknik Üni.

İYTE

MSGSF

İTÜ

ODTÜ

DEU

Süleyman Demirel

Kuruluş Yılı

2003-2004

1984

1997

1994

1999

2003

1982

1995

1982

1982

1961

1979

2001

Eğitime Başlama Yılı

2003

1984

Lisans Eğitimi Başlamadı

1994

Başlamadı

2005

1982

1998

1982

1983-1984

1961

1979

2005 - 2006


Tablo 3: Yüksek Lisans Programları

Kurum Adı

Yüksek Lisans Programları

Bozok Üni.

(1 Öğrenci)

Gazi Üni.

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı (63 Öğrenci)

Yüzüncü Yıl Üni.

YOK

Selçuk Üni.

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı (17 Öğrenci)

Mersin Üni.

YOK

KTÜ

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı (16 Öğrenci)

Yıldız Teknik Üni.

Kentsel Koruma ve Planlama (6 Öğrenci)

Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım (19 Öğrenci)

Kentsel Dönüşüm ve Planlama (10 öğrenci)

Peyzaj Planlama (1 öğrenci)

İYTE

Şehir Planlama (5 Öğrenci)

Kentsel Tasarım (11 Öğrenci)

MSGSF

Kentsel Planlama (26 Öğrenci)

Kentsel Tasarım (46 Öğrenci)

Kentsel Koruma (29 öğrenci)

İTÜ

Şehir Planlama (26 Öğrenci)

Bölge Planlama (29 Öğrenci)

ODTÜ

Kentsel Tasarım (51 Öğrenci)

Şehir Planlama (7 Öğrenci)

Bölge Planlama (23 öğrenci)

DEU

Kentsel Tasarım (Şehir ve Bölge Planlama Kökenli - 7 öğrenci)

Kentsel Tasarım (Mimarlık Kökenli  - 5 öğrenci)

Şehir ve Bölge Planlama (16 öğrenci)

Süleyman Demirel Üni.

Bilgi Yok

 

Yeni Enstitü Kurulması ve Koşulları

Bölümlerin yeni enstitü kurulmasına ve koşullarının ne olması gerektiği konusunda görüşleri alınmıştır. Konu hakkında görüş bildiren bölümlerin tamamı yeni enstitü kurulmasının gerekli olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

TUPOB Aracılığı İle Bölümler ve Meslek Odaları Arasında ve Özel - Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması (Arşiv ve Belgelerin Paylaşımı, İletişimin Etkinleştirilmesi, Gündem Refleksi Oluşturmak Gibi Konular)

"TUPOB Aracılığı ile Bölümler ve Meslek Odaları Arasında ve Özel - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması" konu başlığı altında 11 bölüm tarafından görüş bildirilmiştir.

Sorun: TUPOB toplantılarına katılım yeterli seviyede ve yaygın değildir. 4 bölüm tarafından öneri sunulmuştur. TUPOB çalışmalarının tüm akademisyenlere açık olarak sürdürülmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir.

Sorun: TUPOB çalışmalarından yeterli verim alınamamaktadır. TUPOB toplantılarının yıl içerisinde özel konu başlıkları üzerine toplantılar yapması önerilmiştir.

Sorun: Planlama okulları ile kurumlar arasında kopukluklar bulunmaktadır. Sorun 7 bölüm tarafından paylaşılmış öneriler geliştirilmiştir.

Sorun: Meslek alanında kurumsal ve siyasi güçlükle yaşanmaktadır.

Sorun: İletişimsel alandaki çeşitli nedenlerden ötürü meslektaşların envanterine (veri tabanı)/ iletişim ağına gereksinim bulunmaktadır. Mezunlarla iletişimin kurulması ve devamlılığının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Sorun: Planlama okulları arasındaki paylaşım ve iletişim yetersizdir.

Sorun: Mesleki alanda paylaşım olanakları ve ortamları yeterli değildir.

Sorun: Planlama okulları ile ŞPO arasındaki paylaşım ve iletişim yetersizdir. İletişimin geliştirilmesi için ortak projelerin ve etkinliklerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Sorun: DŞG kutlama etkinlikleri yeterince ilgi çekmemekte ve verim alınamamaktadır.

Sorun: ŞPO kütüphaneleri yeterli değildir. Kütüphanelerdeki kaynakların Listesinin internette yayınlaması önerilmiştir.

Sorun: ŞPO gündeme ilişkin gelişmelerde refleks göstermekte ancak kurumsal olarak yalnız kalmaktadır. ŞPO bünyesindeki komisyon çalışmalarına olan ilgi yetersizdir.komisyon çalışmalarının etkinliklerinin artırılması için öneriler sunulmuştur.

Sorun: Koruma amaçlı imar planlarının bilgilendirme toplantılarında temsiliyet sağlıklı bir değerlendirmeye olanak vermemektedir.

6.Dönem Başkanlığını devralan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından, tüm komisyonlara ilişkin çalışmaların sürdürülmesi, Bölümler tarafından mezun bilgilerinin toplanması, profillerin ve toplanmış olan envanterlerin sürekli güncellenmesi, Bölümler arası iletişimin arttırılması amacıyla TUPOB tarafından Doktora Workshoplarının düzenlenmesi, ŞPO‘nın düzenleyeceği workshop ve mesleki seminerlere destek verilmesi, meslek tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda sunulan komisyon çalışmalarına ilişkin sunum ekte yer almaktadır.


 

Komisyon çalışmalarına ilişkin sunum
(4221 KB) (15.01.2010 17:50:03)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

Bu sayfa 15.01.2010 gününden itibaren 2999 defa okunmuştur.