TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA SAYFASI

TUPOB 6. DÖNEM 1. KOORDİNASYON TOPLANTISI 28-29 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:24:10

TUPOB 6. Dönem 1.Koordinasyon Toplantısı 28-29 Haziran 2010 tarihlerinde İzmir‘de, TUPOB 6. Dönem Başkanı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü‘nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


1-      Türkiye Planlama Okulları İşbirliği Protokolü Revizyonunun görüşülmesi,

2-      Belediyeler Kanununun 73. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasayla ilgili İYTE tarafından geliştirilen raporun değerlendirilmesi,

3-      İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından hazırlanmış olan "Lisans Eğitimine Başlamak İçin Gerekli Minimum Standartların Belirlenmesi"ne ilişkin taslak raporun değerlendirilmesi,

4-      Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin eğitim hedeflerinin belirlenmesine yönelik, tüm bölümlerin görüşlerini bildirmesi,

 

Gündemiyle, Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR‘in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

KARAR   1) İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından hazırlanan revizyon taslağı görüşüldü ve bir komisyon tarafından üzerinde çalışılmasına karar verildi. Kurulacak komisyonda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin TUPOB temsilcileri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Dr. Ümit Özcan‘ın yer almasına, Komisyonun Eylül ayı içinde yönerge taslağını hazırlamasına ve TUPOB Dönem Başkanlığı aracılığı ile Bölümlere iletilmesine karar verildi.

 

KARAR 2) İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümünce hazırlanmış olan rapor, toplantıya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak yeni çıkarılmış olan Karayolları Kanunu, İller Bankası Kanunu, Vakıflar ile ilgili Kanun, Madencilik Kanunu vb. Kanunlarında irdelenerek bir raporun hazırlanması ve Bölümlere sunulmasına, Bölüm Kurulu Kararlarının alınmasına ve kamu oyu ile paylaşılmasına karar verildi.

 

KARAR 3) Rapor üzerinde yapılan çalışmaların devam ettirilmesine ve eksik kalan bilgilerin tamamlanmasına karar verildi.

 

KARAR 4) Lisans eğitimi vermekte olan Bölümlerin uzun dönemde akreditasyon kriterlerinin belirlenmesine yönelik olarak eğitim hedeflerinin netleştirilmesi çalışmalarının devamına karar verildi.  

 

Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:24:57
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:25:42
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:26:17
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:27:02
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:28:11
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:28:39
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:29:40
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:30:51
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:36:49
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:37:27
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:38:30
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:38:50
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:39:15
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:40:03
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:40:41
Güncellenme Zamanı: 28.10.2010 12:45:53

Bu sayfa 28.10.2010 gününden itibaren 1555 defa okunmuştur.