Etik İlkeler Özlük Hakları
#29 İMAR HUKUKU-2 "İSTİSNA MEKAN" | DR. TAYFUN KAHRAMAN
ŞEHİRCİLİK OKULU
Yayına Giriş Tarihi
2022-03-25
Güncellenme Zamanı
2022-03-27 13:44:41
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

 

 

·   29. Ders: "İmar Hukuku-2, İstisna Mekan" Dr. Tayfun Kahraman

 

·   28. Ders: "Kentsel Tasarım-2, Uzmanlık Bilgisi, Ürün ve Üretimi" Doç. Dr. Olgu Çalışkan

  

·   27. Ders: "Kente Tarihsel Yaklaşımlar " Prof. Dr. Attila Aytekin 

 

·   26. Ders: "Konut- 1 " Doç. Dr. Burcu Özdemir Sarı 

 

·   25. Ders: "İmar Mevzuatı-1 | İmar Mevzuatımızın Gelişimi ve Uluslararası Uygulamalarla Karşılaştırılması" Dr. Ümit Özcan 

 

·  24. Ders: "Dünya Avucumuzdan Kayarken: Antroposen Çağda Kır-Kent Ekoloji İlişkisine Bakmak" Dr. Çare Olgun Çalışkan 

 

·  23. Ders: "Kentsel-Sosyal Hareketler-2" Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç 

 

·  22. Ders: "Kentsel-Sosyal Hareketler-1, Kentsel Toplumsal Mücadele Bağlamında Kent Hakkı ve Mesleki Konumlanma" Doç. Dr. Gül Köksal 

 

·  21. Ders: "Kentsel Politikalar ve Yerel Siyaset" Dr. Ali Ekber Doğan 

 

·  20. Ders: "Kentsel Yönetişim"  Prof. Dr. Tuna Taşan-Kok 

 

·  19. Ders: "Kentsel Koruma-4" Prof. Dr. Emel Göksu 

 

·  18. Ders: "Kentsel Koruma-3" Prof. Dr. İclal Dinçer 

 

·  17. Ders: "Kentsel Koruma-2" Prof. Dr. Zeynep Enlil 

 

·  16. Ders: "Planlama ve Kapsamı" Prof. Dr. Çağatay Keskinok 

 

·  15. Ders: "Kentsel Tasarım-1" Prof. Dr. Adnan Barlas 

 

·  14. Ders: "Kent Ekonomisi-1" Prof. Dr. Sezai Göksu 

 

·  13. Ders: "Şehir Planlama ve Meslek İlkeleri-3" Prof. Dr. Zekai Görgülü 

 

·  12. Ders: "Kentsel Koruma-1" Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy 

 

·  11. Ders: "Kırsal Alan Planlaması-1" Prof. Dr. Hürriyet Öğdül 

 

·  10. Ders: "Şehir Planlama ve Meslek İlkeleri-2" Prof. Dr. Necibe Aydan Sat 

 

·  9. Ders: "Yerel Yönetimlerin Tarihçesi-1" Prof. Dr. Can Hamamcı 

 

·  8. Ders: "Bölge Planlama-3" Prof. Dr. Ayda Eraydın 

 

·  7. Ders: "Bölge Planlama-2 Bölgesel Politikalar" , Prof. Dr. Ayda Eraydın

 

·  6. Ders: "Bölge Planlama-1 Bölgesel Gelişim Kuramları", Prof. Dr. Ayda Eraydın 

 

·  5. Ders: "Planlama Kuramları-1" Prof. Dr. Melih Ersoy 

 

·  4. Ders: "Kent ve Kent Planlama Tarihi-3" Prof. Dr. İlhan Tekeli 

 

·  3. Ders: "Kent ve Kent Planlama Tarihi-2" Prof. Dr. İlhan Tekeli 

  

·  2. Ders: "Kent ve Kent Planlama Tarihi-1" Prof. Dr. İlhan Tekeli

 

·  1. Ders: "Planlama ve Meslek İlkeleri-1" Prof. Dr. Ruşen Keleş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


Bağlantı Linki:
https://youtu.be/HMe01lNfllQ

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>