Etik İlkeler Özlük Hakları
8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2021-05-18
Güncellenme Zamanı
2021-05-24 13:23:40
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

 

9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

Kasım, 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul

 

PLANLAMANIN BİRİKİMİ, ZEMİNİ ve UFKU

 

Geçtiğimiz yıllarda, sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda ciddi etkileri olan, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliği derinleştiren, düzensiz gelişme eğilimlerini keskinleştiren ve yaygın bir kentsel krizle sonuçlanan beklenmedik zorluklara tanık olunmuştur. İklim değişikliği, afetler, gıda güvenliği, göç, barınma, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi acil olarak ele alınması gereken konular birçok ülkenin ortak gündemini oluşturmaktadır. Öte yandan halen yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemi süreci, mevcut eşitsizlikleri ve kırılganlıkları derinleştirerek yaşanan zorlukları şiddetlendirmektedir. Yaşanmakta olan yeni, öngörülemeyen krizler ve süreçler planlama alanının konusunu genişletmekte ve uygulama alanında da bir paradigma değişikliği gerektiğine işaret etmektedir. Planlamanın gündeminde yer alan; ancak uygulamada yeterince karşılık bulmayan kamu yararı, sosyal ve mekânsal adalet, kent hakkı gibi kavramlar, gelecekte yerleşmelerin şekillenmesinde yeni bir vurgu kazanarak planlamanın ufkunu belirleyecektir. Söz konusu değişimin gerçekleşebilmesi, planlama meslek etiği ve itibarının demokratik bir zeminde kuvvetlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

 

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek olan 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, böylesi bir değişime olan gereksinimin altını çizmeyi ve eşitlikçi, kapsayıcı, sağlıklı ve dirençli yerleşmelere ve toplumlara yönelik dönüştürücü eylem üzerine bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu amaçla Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 9. Türkiye Şehircilik Kongresi`nde planlamanın geçmişten bugüne taşıdığı "birikimi ", bugünkü "zemini" ve geleceğe ilişkin "ufku" gibi üç perspektifte planlama ve şehircilik gündemi tartışmaya açılacaktır. Planlamanın birikimi teması altında, planlamanın günümüze taşıdığı mesleki ve bilimsel arka plan, bir disiplin olarak bugünlere taşıdığı deneyim ve planlama tarihinde öne çıkan süreçlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Planlamanın zemini teması altında, mevcut planlama gündeminin, bu gündem içerisinde plancının konumunun ve yaşadığı zorlukların tartışılması hedeflenmektedir. Son olarak planlamanın ufku teması altında, yeni gelişen kavramlar, yeni yöntemler, yeni araçlar, değişen ve gelişen teknoloji ışığında kentlerimizin yeni gündemleri ve planlamanın bu değişime cevap üretme çabası tartışmaya açılacaktır. Bu kapsamda, 9. Türkiye Şehircilik Kongresi`ne aşağıda verilen konu başlıkları altında sunulmak üzere bildiriler beklenmektedir.

 

KONGRE KONULARI:

 

1)      PLANLAMANIN BİRİKİMİ 

 • Planlamada Meslek Etiği ve Hukuk
 • Planlama Mesleğinin ve Planların İtibarı
 • Planlama Mesleği ve Planlamanın Meşruiyeti
 • Kamu Yararı ve Planlama
 • Planlama Eğitimi
 • Tarihi Perspektif İçerisinde Kentler ve Planlama 

 

2)      PLANLAMANIN GÜNDEMİ ve ZEMİNİ 

 • Kamuda Yönetim ve Planlama Sorunsalı
 • Planlama ve İdarenin Güvenilirliği
 • Planlamada Kapsayıcılık, Adalet ve Eşitlik
 • Hegemonya, Mekân ve Dönüştürülen Yaşam Biçimleri
 • Ekolojik Denge ve Çevre Krizi
 • Gıda Krizi
 • İktisadi Kriz, İşsizlik ve Güvencesizlik
 • Afetler
 • Sosyal Bir Hak Olarak Barınma
 • Müşterekler ve Mülksüzleştirme
 • Kentsel Suçlar, Kente Karşı Suç ve Planlama
 • Planlamada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Göç Kentleri, Kentsel Mülteciler

  

3)      PLANLAMANIN UFKU 

 • Yeni Mekânsal Düzenler, Mekansızlaşma ve Planlamanın Yeni Kabulleri
 • Gezegensel Kriz Koşullarında Planlama
 • Kentsel Dirençlilik ve Kırılganlıklar Perspektifinden Planlama
 • Eleştirel Mekânsal Bağlamlar, Deneyimler, Hareketler
 • Dönüştürücü Kentsel Kurgular
 • Eşitlikçi Büyüme
 • Döngüsel Ekonomi
 • Akıllı Kentler ve Toplumlar
 • Yeni Nesil Yönetişim
 • Açık Yönetim ve Büyük Kentsel Veri
 • Planlama Eğitiminin Geleceği 

 

Kongrede sunulacak bildiri özetleri, özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve kurumsal derinlikte olmalı (600-1000 sözcük), yazara/yazarlara ilişkin kimlik tanımlayıcı bilgi içermemelidir. Kongrede farklı alanlarda ve sektörlerde çalışan meslek mensuplarının bildiri sunması ve katılım göstermesi beklenmektedir.

Bildiri özetleri; Bilim Kurulu tarafından kongre temasına uygunluk, bildirinin amaç, kapsam ve yönteminin açıklanması, çalışmanın özgünlük ve güncelliği ile bildirinin bilimsel içeriği kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Bildiri özetleri  kolokyum@spo.org.tr adresine 19 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.

 

Kongre Takvimi*:

Kongre bildiri özeti gönderme için son tarih: 19 Temmuz 2021

Kongre bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi: 1 Eylül 2021

Bildiri özet formatı ve bildiri yazar bilgi formları ekte yer almaktadır.

 

Not: Kongre takviminde olası tarih değişikliklerini ve kongreye ait gelişmeleri Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>