Etik İlkeler Özlük Hakları
İLLER BANKASI BİRİM FİYAT CETVELİ - ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ ÜCRETLERİNE DAİR TALEP BİLGİLENDİRMESİ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-02-23
Güncellenme Zamanı
2022-02-23 17:27:41
Yayınlayan Birim
MERKEZ

İller Bankası tarafından duyurulan 2022 yılı Birim Fiyat Cetvelinde şehircilik hizmetleri için belirlenen fiyat artış oranının, bulunduğumuz ekonomik koşullara kıyasla oldukça düşük kalması sebebiyle Odamız tarafından yazılı başvuru yapılarak söz konusu fiyat cetvelinin yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

 

Konunun takipçisi olacağımızı belirtir, bilgilerinize sunarız.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>