Etik İlkeler Özlük Hakları
ADALET BAKANLIĞI DUYURULARINA DAİR TALEP BİLGİLENDİRMESİ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-02-24
Güncellenme Zamanı
2022-02-24 17:23:21
Yayınlayan Birim
MERKEZ

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslar" ile "Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru" metinlerinde;

ÇDP ve Mekansal Strateji Planlarına ilişkin davalarda farklı meslek gruplarının bilirkişilik yapmasının önünün açılması,

Bilirkişilik Hizmeti başvurularında Plan Yapımı Yeterlilik Belgesinin aranması

sebepleriyle Odamız tarafından yazılı başvuru yapılarak mevzuata aykırı söz konusu yanlışlıkların giderilmesi talep edilmiştir. 

Konunun takipçisi olacağımızı belirterek bilgilerinize sunarız.

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>