Etik İlkeler Özlük Hakları
ODA GENEL MERKEZİ 32. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DELEGE LİSTESİ 5-6-7 MART 2022 TARİHLERİNDE ASKIDA İLAN EDİLECEKTİR.
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-03-04
Güncellenme Zamanı
2022-03-04 17:01:51
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

Oda Genel Merkezimizin 32. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri çoğunluklu olarak 12-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılacaktır. 

32. Olağan Genel Kurulu`na katılacak ve organ seçimlerinde oy kullanacaklara ait delege listesi 5-6-7 Mart 2022 (Cumartesi-Pazar-Pazartesi) tarihlerinde Oda Genel Merkezi`nde askıda ilan edilecektir.  İtirazların Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı`na belgeleri ile birlikte doğrudan yapılması gerekmektedir.(Delege listesi ekte yer almaktadır.)

Odamızın 32. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gün ve yerde, ilan edilen gündemle yapılacaktır. Odamız 31. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, meslek alanımız ve mesleğimiz ile ilgili gelişmelerin en geniş şekilde tartışılması, ortak akıl üretilmesi ve gelecek döneme yön vermek için bütün genel kurul delegelerimizi ve üyelerimizi Genel Kurula katılmaya davet ediyoruz.

 

 

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı: 12 Mart 2022 Cumartesi, Saat : 09.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

Seçimler: 13 Mart 2022 Pazar, Saat : 09.00 – 17.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

 

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı: 19 Mart 2022 Cumartesi, Saat : 09.30

Adres : Yılmaz Güney Sahnesi Toplantı Salonu (Müjde Sokak No:16, Maltepe Ankara)

Seçimler: 19 Mart 2022 Pazar, Saat : 09.00-17.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

 

 

1. Gün :(Saat 09.30-17.00)

1.     Açılış ve Saygı Duruşu

2.     Başkanlık Divanı Seçimi

3.     Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

4.     Açılış Konuşmaları

5.     Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi

6.     Çalışma Raporu, Bütçe ve Denetleme Kurulu Raporlarının Sunulması, Görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

7.     Genel Kurul Komisyon Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

8.     Yeni Dönem Bütçesi ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü

9.     Genel Kurul Bildirgesinin Görüşülmesi ve Kabulü

10.  Yeni Dönem Çalışmaları için Dilek ve Öneriler

11.  Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ile TMMOB Organları Aday Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması

 

2. Gün: (Saat 09.00-17.00)

Seçimler : Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delegeleri ile TMMOB Organları Adaylarının Seçimleri

 


 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>