Etik İlkeler Özlük Hakları
YALOVA BELEDİYESİ’NİN PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ ODAMIZIN AÇTIĞI DAVA İLE İPTAL EDİLMİŞTİR
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-11-22
Güncellenme Zamanı
2022-11-22 09:44:15
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

Yalova Belediyesi`nin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı plan notu değişikliği Odamız tarafından açılan dava ile iptal edilmiştir.

Yalova Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarih ve 206 sayılı kararı ile Yalova İli, Merkez İlçe 1. ve 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine  "29.06.2001 tarih ve 119 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan Yalova Revizyon İmar Planı öncesinde yapı ruhsatı almış ve yapılaşması teşekkül etmiş parsellerde; birtakım hakların müktesep hak kabul edilerek yapı ruhsatı düzenleneceğine"  şeklinde yapılan düzenlemeye Odamız tarafından dava açılmış ve ilgili dosya Bursa 3. İdare Mahkemesi`nde 2021/847 Esas No ile görülmektedir.

Mahkemenin 25.10.2022 tarihli ve 2022/1041 sayılı kararı ile, davaya konu edilen plan hükmünün "parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran niteliğinin bulunduğu, değişiklik sonucunda yapılabilecek kat adedi, bina yüksekliği ve toplam inşaat alanının belirsiz olduğu, artacak nüfusun ihtiyaç duyacağı sosyal ve teknik donatı alanlarının da oluşturulduğuna ilişkin bir hükme yer verilmediği, plan değişikliği ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun hazırlanmadığı, her plana konu bölgenin kendine özgü nüfus ve coğrafi yapısı, yapı ve nüfus yoğunluğu, birey başına düşen sosyal ve teknik donatı alanı hesaplamaları gibi hususlarda herhangi bir araştırma, inceleme ve analiz yapılmadığı, plan değişikliği açıklama raporunun plan değişikliğinin dayanması gereken bilimsel, teknik ve nesnel gerekçeleri karşılamadığı anlaşıldığından, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve imar mevzuatına uygunluk bulunmamaktadır." şeklinde karar alınarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde yaşam alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu yararına aykırı müdahalelere karşı  mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>