Etik İlkeler Özlük Hakları
ODAMIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK YÖNETMELİĞE EKLENEN BEND İPTAL EDİLDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2024-05-03
Güncellenme Zamanı
2024-05-03 17:28:15
Yayınlayan Birim
MERKEZ

Odamız Tarafından Açılan Dava Sonucunda Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmeliğe Eklenen Bend İptal Edilmiştir.


16.04.2022 tarih ve 31811 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen


"f) Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,"


hükmün iptaline yönelik açtığımız davada 21.09.2022 tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı* verilmiş ve devamında Danıştay 4. Dairesi 2023/11479 Esas No ile görülen dava sonucu;


"... objektif kriterler çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Yönetmeliğe eklendiği hususunun idarece ortaya konulamadığı, aksine kuralın Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı uygulamaları teşvik edebileceği, kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve Kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı açıktır. Bu itibarla, dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."


denilerek 06.03.2024 tarihinde iptal edilmiştir.


TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde yaşam alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu yararına aykırı müdahalelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası


*2022`de aldığımız YD kararı paylaşımımız:

https://www.spo.org.tr/detay.php?sube=0&tip=2&kod=12002

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>