Etik İlkeler Özlük Hakları
YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ YARATTIĞI KAOS VE GELECEKSİZLİĞE SON VERİLMELİDİR.
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2021-09-10
Güncellenme Zamanı
2021-09-10 13:38:07
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ YARATTIĞI KAOS VE

GELECEKSİZLİĞE SON VERİLMELİDİR.

 


  2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ile şehir ve bölge planlama bölümlerine yerleşen tüm meslektaş adaylarımızı kutluyor ve en yakın zamanda ŞPO Öğrenci Komisyonlarının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

 Yeni meslektaş adaylarımıza başarılı bir eğitim dönemi dilerken, şehir ve bölge planlama bölümleri ve meslek alanımızla ilgili birtakım uyarı ve eleştirileri yinelemekte fayda görüyoruz.

  2021 yılı YKS  sonuçları incelendiğinde,  şehir ve bölge planlama bölümleri dahil olmak üzere birçok bölümün ya hiç tercih edilmediği ya da çok az sayıda öğrencinin yerleştiği görülmektedir. Bu sorun daha önce  gerek birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaları, gerekse de Odamız tarafından  birçok platform ve etkinlikte dile getirildiği gibi yürütülen yükseköğretim politikalarının bir sonucudur.  Oda Yönetim Kurulu tarafından bölümlerimizde yaşanan kontenjan sayılarının fazlalığı, akademik kadroların yetersizlikleri, fiziksel koşullardaki yetersizlikler gibi eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli sorunlar Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) aktarılmış ve  çözüm önerileri sunulmuştur.

  Fakat bugün gelinen noktada şehir ve bölge planlama bölümlerini de aşan bir biçimde yanlış ve yetersiz yükseköğretim politikaları sonucunda  ülkede üniversitelerin ve üniversite eğitiminin topyekun bir kaosa sürüklendiği görülmektedir.

 Özerk olması gereken üniversitelerin baskı ve yönlendirmelerle kontrol altına alınmaya çalışılması, genel bütçeden yükseköğretime ayrılan kaynağın yetersiz olması, öğrencilerin barınma ve eğitim koşullarının yetersizliği, akademik kadro ve mekansal donatı yetersizliklerine rağmen her ile bir üniversite açılması politikası  üniversite öğreniminde ciddi bir nitelik sorunu yaratmıştır.

  Ülke ihtiyaçları temel alınarak bölüm kontenjanları belirlenmesi gerekirken, herhangi bir dayanağı olmaksızın kontenjanlar artırılmış, üniversite mezunu işsiz sayısı tarihsel olarak en yüksek seviyelere erişmiştir. Sürekli olarak kamu kurumları nezdinde, özünde bir kamu hizmeti olması sebebiyle, plancı istihdamının artırılması yönündeki taleplerimiz cevapsız bırakılmıştır. Tüm bunların sonucu olarak, yoksulluk sınırının altında ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve meslek dışı alanlarda çalışma yaygınlaşmış; üniversite mezunları geleceksiz bırakılmıştır.

  Ülkede uygulanan yükseköğretim politikalarına paralel olarak, yerleşimlerin kamu yararı doğrultusunda şekillenmesi; doğal ve kültürel değerlerin kuşaklar ötesi yarar gözetilerek korunması; sağlıklı, güvenli, dayanıklı kent ve kırsal yerleşimlerin inşa edilebilmesi için hayati önemde olan şehir ve bölge planlama bölümlerinin çoğunun kontenjanı dolmamış, bazı bölümlerimiz hiç tercih edilmemiş, sınav barajını geçen her öğrencinin yerleşebileceği bir duruma getirilmiştir.

  Bu gidişatı durdurabilmek için defaatle belirttiğimiz üzere eğitim-öğretim, sağlık ve barınma hizmetleri parasız olarak sunulmalı; üniversiteler özerk bir yapıya kavuşturulmalı; üniversite, fakülte ve bölüm yönetimleri tüm üniversite bileşenlerinin katıldığı demokratik yöntemlerle belirlenmeli; akademik kadrolar atanırken akademik yeterlilikleri ve liyakat temel kriter olmalıdır. Bununla birlikte, ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak bölüm kontenjanları azaltılmalı, akademik kadro ve mekansal donatı eksiklikleri giderilmelidir. Yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması için hayati önemde olan şehir ve bölge planlama bölümlerinde başarı sırası kriteri uygulanmalı, mesleğimizin tarihsel birikimle oluşturduğu ilkeler çerçevesinde kamu yararına icra edilebilmesi için gerekli güvenceli çalışma koşulları sağlanmalı, istihdam olanakları artırılmalıdır.

  Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, meslektaş adaylarımızı kutlar, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında yaşanan sorunların çözümü için meslek odası olarak yürüttüğümüz mücadeleye katkı sunmalarını bekler,  karşı karşıya kalacakları tüm sorunlarda tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>