Etik İlkeler Özlük Hakları
COP-26’DA ATILAN İMZANIN KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMASI İÇİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİN
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2021-11-04
Güncellenme Zamanı
2021-12-01 16:09:03
Yayınlayan Birim
MERKEZ

COP-26`DA ATILAN İMZANIN KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMASI İÇİN

GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİN

 

Bilindiği üzere 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek olan İklim Konferansı kapsamında Türkiye, 02.11.2021 tarihinde "Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi"ne imza atmıştır. Doğal alanların ve kamusal kaynakların rant uğruna sömürülmesi, tahrip edilmesi gibi sistem kaynaklı sebeplerle gezegenimizin çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğu, birçok türün yakın gelecekte ya yok olma tehlikesiyle ya da yaşam alanlarının birçoğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı böylesi bir dönemde ülkemizin söz konusu bildirgeye imza atması açık bir şekilde olumlu bir gelişmedir.

Gezegenimiz adına bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için artık radikal önlemler almak, üretim ve tüketim kurgularımızı baştan aşağıya değiştirmek acil bir zorunluluktur. Bu anlamda hem birçok türe ev sahipliği yapan hem de en önemli karbon yutak alanlarından olan ormanlarla birlikte biyoçeşitliliğin korunmasını hedefleyen her metni ve girişimi olumladığımızı açık şekilde belirtmek isteriz. 

Ancak uluslararası platformda imza atılan bu bildirgenin ilkeleri ve özü ortada iken, "ormanların korunması", "biyoçeşitliliğin devam ettirilmesi" "sürdürülebilir arazi kullanım kararlarının uygulanması" gibi genel hatları ile ifade edebileceğimiz ilkeler ve hedeflerle çelişen, hatta çelişmenin ötesinde bildirgenin  ortaya koyduğu  bu ilke ve hedefleri hiçe sayan birçok hukuki düzenlemenin yakın zaman önce uygulamaya konulduğunu da belirtmek isteriz. 

Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere; 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı`nın 06.01.2021 tarih ve 3413 nolu kararı ile kabul edilen "6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile orman alanlarında yapılan düzenlemeye ve 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve "Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin  Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`yla yayla alanlarına ilişkin yapılan düzenlemeye Odamızın da içerisinde bulunduğu TMMOB`ye bağlı birçok oda tarafından dava açılmıştır. Bu davalarımızdaki temel dayanağımız ve iddiamız, her iki düzenlemenin de geri dönülmez biçimde orman varlığımızı azaltacağı, biyoçeşitliliğimize zarar verip birçok flora ve faunanın yaşam alanlarını yok edeceği gerçekliği üzerine kurgulanmıştır. İlgili yargı mercilerinde her iki konuya ilişkin dava süreçlerimiz  devam etmektedir.

Tekrardan açık şekilde ifade ediyoruz ki ülkemizin Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi adlı deklerasyonda imzasının bulunmasını olumluyor ve bunu hem ülkemiz hem de dünyamız adına atılmış yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ancak Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi adlı deklerasyonda imza koyduğumuz ilkeler ortada iken iç hukukta yapılan düzenlemelerden bazıları belirttiğimiz üzere bu deklerasyondaki ilkeleri hiçe sayar niteliktedir. 

Bu vesileyle ülkemiz adına atılan imzanın gereklerini yerine getirmek üzere  iktidarı hem EK-16 maddesinin uygulanmasına dair yönetmelik, hem de yayla alanlarının orman dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri geri çekmeye çağırıyoruz. Ancak bu şekilde bildirgenin imzalanması ile atılan olumlu adım gerçekten somut bir kazanıma dönüşür ve gerekleri yerine getirilmiş olur. Aksi takdirde kağıt üzerindeki bir imzadan ibaret kalacağı da açıktır. 

Bu vesileyle "Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi"nin imzalanması ile  kabul ettiğimiz ilkeleri, uyulması gereken politikalar olarak görüp; daha önce söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin açtığımız davalara  ek beyan oluşturup ilgili mahkemelere sunacağımızı, ormanlarımızla beraber tüm canlı ve cansız varlıklarımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>