Etik İlkeler Özlük Hakları
DÜNYA ORMAN GÜNÜ ORTAK AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2003-03-21
Güncellenme Zamanı
2003-03-21 14:43:34
Yayınlayan Birim
MERKEZ
KAMUOYUNA ...

Bildiğiniz gibi, hemen yanı başımızda insanlığa ve bu kapsamda da ülkemize ve yurttaşlarımıza onarılamayacak zararlar verebilecek bir savaş yaşanıyor. Böyle iken, ülkemizde de siyasal iktidar, savaşın yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal kargaşa içinde kamusal alanda en az savaş kadar büyük yıkımlara yol açabilecek düzenlemeler yapmaya çalışıyor: Maden, Kamu Yönetimi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar vb hukuksal düzenlemeleri yapmaya, yerel yönetimleri yeniden yapılandırmaya, sit alanlarını yapılaştırmaya çalışıyor. Bu arada;

Orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle ormancılık düzeni dışına çıkarılan Hazine arazilerini satmak için Anayasanın 170. Maddesinin değiştirme ve

Çevre ile Orman ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları’nı birleştirme
hazırlıkları yapıyor.
Bilindiği gibi, ülkemiz ormanca yoksul ve olanını da çeşitli nedenlerle hızla yitiriyor. Ormanlarımıza zarar veren uygulamaların başında ise rastgele ve çoğunlukla da siyasal amaçlarla yapılan hukuksal düzenlemeler geliyor. Öyle ki, ormanlarımız, 1950 yılından bu yana, bu türden düzenlemelerle tam 12 milyon dönüm azaltılmış; ormansızlaştırılan alanlar, buraları ormanlıktan çıkaranlara devredilmiştir. Şimdi de siyasal iktidar, öncekilerden daha köktenci ve gözü kara bir tutumla bu uygulamaları anayasallaştıracak değişiklikleri gündeme getirmiştir: “Orman köylüsünün kalkındırılmasına katkıda bulunmak”, “ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırmak” vb göstermelik gerekçelere dayandırılan bu değişiklikler gerçekleştirildiğindeyse;

Ormansızlaştırılarak yapılaştırılmış yaklaşık 5 milyon dönüm kamu arazisi, buraları işgal edenlere satılacak ve bu eylemler, anayasal dayanaklara kavuşturularak sürekli kılınacaktır;
Kentsel ve kırsal yerleşmelerde planlama koşulları tümüyle ortadan kaldırılarak kamu yararına düzenlemeler tümüyle olanaksızlaştırılacaktır.
Öte yandan, siyasal iktidar bir yandan da tümüyle farklı işlevler gören ve görmesi de zorunlu olan Çevre ve Orman Bakanlıklarını birleştirmeye çalışıyor. Bu düzenleme gerçekleştirildiğinde de;
Ülkemizdeki çevre yönetimi tümüyle etkisizleştirilerek çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik kamusal sorumluluklar yerine getirilemeyecektir;
1982 Anayasasında bile devlet tarafından yürütülmesi zorunlu kılınan ormancılık çalışmaları, gerektiği gibi yapılamayacak; dolayısıyla da ülkemizdeki hızlı ormansızlaşma süreci de kurumsal dayanaklara kavuşturulmuş olacaktır.
Siyasal iktidar, bu düzenlemeleri hiçbir yetkili, ilgili ve bilgili kişi, kurum ve kuruluşa danışmadan gündeme getirmiştir. Savaşın yol açtığı kargaşa ortamında, TBMM’de sahip olduğu sayısal güce dayanarak kolaylıkla gerçekleştirebileceği bu düzenlemeler, öngörüldüğü gibi yaşama geçirildiğinde çevremizde, ormanlarımızda, kırsal ve kentsel yerleşmelerimizde onarılamayacak yıkımlara yol açabilecektir.

Kaygıyla kamuoyuna duyuruyoruz.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-TR)
Kuş Araştırmaları Derneği
TARIM-ORKAM-SEN
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Orman Mühendisleri Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TEMA Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>