Etik İlkeler Özlük Hakları
SİNCAN, ÇİÇEKTEPE’DE NESNEL DAYANAĞI OLMAYAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2023-10-04
Güncellenme Zamanı
2023-10-04 12:10:08
Yayınlayan Birim
ANKARA

Sincan, Çiçektepe`de Nesnel Dayanağı Olmayan Plan Değişikliği İptal Edildi!

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.05.2022 tarih ve 1059 sayılı kararı ile onaylanan "Sincan ilçesi, Çiçektepe Mahallesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin iptaline yönelik açtığımız ve Ankara 17. İdare Mahkemesi`nce E.2022/2411 ile görülen davada K.2023/1354 iptal kararı verilmiştir. 

 

Kent merkezine yaklaşık 30 km, Sincan`a 13 km, çevre yoluna ise yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan 156 nüfuslu kırsal yerleşim alanı olan Çiçektepe Mahallesinde Konut Alanı amacıyla 94 hektarlık alanda gerçekleştirilen değişiklik kararı hakkında itiraz gerekçelerimiz ve bilirkişi raporu doğrultusunda verilen kararda özetle;

 

  • Alt ölçekli planların mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine aynı hudut ve makroformda uyuşmazlığa konu nazım imar planı değişikliğinin yapıldığı,
  • Değişikliğin planların üst ölçekten alt ölçeğe doğru kademelenmesi ilkesine aykırılık teşkil ettiği,
  • Geniş tarım arazileri olan alanda ilave yerleşim alanı ve nüfus artışı getirmiş olması nedeniyle ana plan stratejilerine aykırı olduğu,
  • Halihazırda planlı ve yerleşilmemiş fazlaca boş alan bulunmakta iken nüfus hareketleri, doluluk-boşluk oranları, çevrede planlı alan bulunup bulunmadığı vs. hususlar araştırılıp kamu yararının gerektirdiği bilimsel, nesnel ve teknik zorunluluklar ortaya konulmaksızın öngörülen yerleşim alanlarının artırıldığı,
  • Maliklerin talebinin ekseriyetle bu yönde olmasının ise kamu yararı bağlamında değerlendirilemeyeceği,
  • Diğer yandan plan değişikliğine esas plan açıklama raporu ile analiz ve sentez çalışmalarının mevzuata uygun hazırlanmadığı,
  • Çevredeki planlar ve uygulama alanları dikkate alınarak bütüncül bir planlama yapılması gerekirken bu hususa riayet edilmediği

 

gerekçeleri ile dava konusu imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı, hukuka uyarlık görülmediği belirtilerek iptal kararı verilmiştir. 

 

Ankara`nın parçacıl, nesnel gerekçesi bulunmayan rant amaçlı planlara değil, bütüncül planlama çalışmaları ve politikalarına ihtiyacı vardır. Bütüncül ve güncel bir üst ölçekli planı, gelişme stratejisi ve konut politikası bulunmayan Ankara`da, mevcut üst ölçekli plan stratejilerini bozan parçacıl imar planlarına karşı hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

 

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>