Etik İlkeler Özlük Hakları
ODTÜ ARAZİSİ AĞAÇLARIN VE YAŞAMINDIR, TAŞITLARIN VE TÜNELLERİN DEĞİL!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2019-11-13
Güncellenme Zamanı
2019-11-13 15:25:37
Yayınlayan Birim
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 Kasım 2016 tarihinde Bilkent Şehir Hastanesi ulaşım güzergâhlarına ilişkin olarak 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerini onaylamıştı. Bu planın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ulaşım güzergâhlarına ilişkin 2017 yılı içinde 4 ayrı plan onaylanmış ve farklı zamanlarda askıya çıkarılmıştı.[1] Bu parçacıl planların yol göstericiliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ yönetiminin, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü‘ne hizmet etmesi amacıyla yapılacağı söylenen yollar konusunda bir protokol imzalayarak aralarında anlaştıkları 8 Eylül 2017 tarihinde kamu ile paylaşılmıştı. [2] Bu kapsamda, ulaşım ana planından azade hazırlanmış, herhangi bir bütüncül ulaşım yöntem ve yaklaşımı içermeyen, parçacı, beyhude bir trafik problemi çözme çabası süreci içerisinde ele alınan yollardan biri de doğu-batı doğrultusunda geçmesi planlanan ODTÜ tüneliydi.

Yukarıda özetlenen süreç içerisinde; 2015 yılında onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında yer verilen ODTÜ Tünelinde güzergâh değişikliğine gidilmiş, ODTÜ Tüneli planlarda şematik olarak gösterilmişti. Ayrıca, tünelin 736 metresi 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinden geçirilerek, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan aç-kapa yöntemi kullanılmadan inşa edilmesi gerektiği yönündeki plan notu, yapılan plan değişikliği ile çıkarılmıştı. Protokol kapsamında ise ODTÜ Tüneline dair güzergâh değişikliği olduğu gibi kabul edilmiş, muğlak ifadeler kullanılarak üstte kazı yapılmaksızın yer altından geçmesi gerekliliğine dair kimi ifadelere yer verilmiştir. Ancak ODTÜ arazisini doğu-batı doğrultusunda kat edecek tünelin aç kapa yöntemiyle yapılabilmesine olanak veren imar planlarının değiştirilmesine yönelik bir ifade protokolde yer almamıştı.

Bu muğlak, bilimsel yaklaşımdan uzak anlayışın sonucunda bugün gelinen noktada Şubemiz tarafından ODTÜ Tüneline yönelik plan değişikliği nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının, Bakanlık yanında müdahil olduğu davada 16. İdare Mahkemesi tarafından işleminin planlama usul ve esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğu, hukuka uyarlık bulunmadığı, telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceği belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

ODTܑnün doğal yapısını parçalayan ve talan edilmesinin önünü açan çok sayıda yol planına karşı yürüttüğümüz hukuki mücadelede mahkemeler ardı ardına yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vermektedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla merkezi ve yerel yönetimlerin bu hukuksuz kararlardan geri döneceği ve Ankara‘nın ekolojik alanlarını koruma yönünde adımlar atacağı umudunu taşıyoruz. ODTÜ Tüneli davamızdaki kazanımın yanında, Ankara‘nın önemli değerleriden biri olan ODTÜ arazisinin korunması ve ulaşımda bütüncül yaklaşımın benimsenmesi konusunda mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi[1] http://spoankara.org/haber/talan-edilen-araziler-katledilen-ormanlar-odtu-ve-aocde-neler-oluyor/

[2] http://spoankara.org/haber/odtu-yollarina-iliskin-hazirlanan-protokol-hakkinda-bilgilendirme/

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>