Etik İlkeler Özlük Hakları
8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
RAPORLAR
Yayına Giriş Tarihi
2016-03-01
Güncellenme Zamanı
2017-08-22 16:57:58
Yayınlayan Birim
ANKARA

 TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 8. Dönemi olarak 2014-2016 yılları arasında odamıza, örgütlülüğümüze, mesleğimize, kentlerimize sahip çıkıyoruz şiarı ile üstlendiğimiz sorumluluğu mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık.

 

Bu iki yıl içerisinde, ne yazık ki alışılagelmiş bir dönem yaşamadık. Neoliberalizm hızlı, acımacız, yıkıcı, dağıtıcı, dönüştürücü, baskıcı tüm unsurları ile daha faaldi, faildi. Emperyalizmin himayeci politikalarının coğrafyamızda, topraklarımızda hükmünün devam ettiği bir dönemdi.

Sermayenin ebedi kâr elde etme, büyüme, birikme amacı ile sosyo-mekânsal örüntü sürekli bir değişim içindeydi. Yapısal krizleri aşmak için de yapılı çevre üretimi bir can simidi; inşaat, otomotiv sektörü de hala temel ekonomik sektörlerdi. Sermayenin bekası için şehirciliğin tümüyle bir yana bırakıldığı, planlamanın araçsallaştırıldığı ve içeriksizleştirildiği bir dönemdi.

Sermayenin kamu mülklerine el koyma süreçlerini sınırsızlaştıran ve ivedi olarak kolaylaştıran yeni yasal düzenlemelerin yapıldığı bir dönemdi.

Parsel Parsel satışların açığa çıktığı bir dönemdi. Siyasi iktidarın istikrarının mekân politikalarından bağımsız olmadığının apaçık izlendiği bir dönemdi. Güç ilişkilerinin mekân siyasaları ile beslendiği, bu beslenim de aşırılığa eriştiği bir dönemdi. Mekân üzerindeki tahakkümün arttığı bir dönemdi. Hukuk tanımazlığın bir usule dönüştüğü, devlet erkânın en üst kademelerinin dahi yargı kararlarını görmezden gelmesiyle hukukun meşruiyetinin zedelendiği bir dönemdi.

Eşitsizliklerin derinleştiği, emek sömürüsü üzerine kurulu düzenin yeniden yeniden üretildiği, yaşamın çetinleştiği, zorlaştığı, çevresel tahribatların vahşileştiği, kent meydanlarının karakola dönüştürüldüğü, tüketim üzerine kurulu gündelik eylemlerin üretildiği, yeni kentsel imgelerin ve mekân algılarının yaratıldığı, boş konut stokunun ve evsiz insanların arttığı bir dönemdi. Emekçi kesimlerin, doğanın, kamusallıkların aleyhine, sermayenin lehine gelişen bir dönemdi.

Ve bu iki yıl içerisinde, çok üzüldük, canımız yandı. Suruç`ta 20 Temmuz`da, Ankara`da 10 Ekim`de, 17 Şubat`ta, Sultanahmet`te 12 Ocak`ta katliamlarda onlarca insanımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Ülkemizin terörize edildiği bir dönemdi.

Ama bizler umudumuzu asla kaybetmedik, mücadele ettik.

Bu iki yıl içerisinde, ütopyalarımızdan vazgeçmedik, yeniden, beraber üretmeye çalıştık.

Bu iki yıl içerisinde, toplum yararına bilgi üretme ilkemiz ile çalıştık, meslek alanımızla ilgili teknik ve bilimsel değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştık.

Bu iki yıl içerisinde, "Oda neden hep siyaset yapıyor?" sorularına karşılık, mekân ve siyaset, meslek alanı ve siyaset ilişkisine istinaden mekânın bizatihi bir siyasete karşılık geldiğini açıklamaya çalıştık.

Bu iki yıl içerisinde, belleğimizi, ortak mekânlarımızı yeniden bir araya getirdik.

Bu iki yıl içerisinde, kamusallıklarımıza sahip çıktık. Çiftliğimizi, vadilerimizi, tarım arazilerimizi, orman ve mera alanlarını tüm müdahalelere karşı korumaya çalıştık.

Bu iki yıl içerisinde, çeşitli hukuki müdahalelerde bulunduk, kamu ve toplum yararına kamuyu denetleme görevimizle yasal yollarla mücadele ettik.

Tüm kazanımlarımızın takipçisi olduk.

Bu iki yıl içerisinde, defaatle yargı kararlarına uyulmasına, kamu yararının tesis edilmesine çağrıda bulunduk.

Bu iki yıl içerisinde, kent merkezinin esas sorunlarının neler olduğunu anlatmaya çalıştık, öneriler geliştirdik.

Bu iki yıl içerisinde, Cumhuriyet`in Başkenti Ankara`nın sahip olduğu değerlere sahip çıktık.

Bu iki yıl içerisinde, yerel yönetimlere siyasi izlekler önerdik, onları usulce uyardık.

Bu iki yıl içerisinde, yurttaşlara çağrıda bulunduk, kentsel mücadelemizi beraber omuzlamaya çağırdık. Kentsel toplumsal hareketlerin içerisinde, alanda, meydanda, mahallede olduk.

Bu iki yıl içerisinde, kadınların emek ve toplumsal hayattaki eşitlik ve özgürlük mücadelesini yürüttük.

Bu iki yıl içerisinde, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına eğildik, oda örgütlülüğümüzü geliştirmeye çalıştık.

Bu iki yıl içerisinde, gelecekteki meslektaşlarımızla, zihinleri kirlenmemiş planlama öğrencileriyle yan yana olduk, mesleğimizin ve kentlerimizin bu temiz zihinlerle yeniden yaratılacağına inandık.

Bu iki yıl içerisinde, serbest çalışan meslektaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirme gayreti gösterdik.

Bu iki yıl içerisinde geleceğimizi, ülkemizi, içinde bulunduğumuz toplumu, kentlerimizi, mesleğimizi daha da ileri taşıma fikrimizden bir an bile geri durmadık, samimiyetimizle ve iyi niyetimizle mücadelemizi sürdürdük.

Yaşasın şehir mücadelemiz; eşit, özgür, demokratik yaşam hakkımız.

Kent menşeili mücadelelerin tarihi ve nirengi olduğu bilinciyle, mücadeleye devam diyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>