Etik İlkeler Özlük Hakları
AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA RAĞMEN 6 KİŞİNİNDE YARALANDIĞI İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI İNŞAAT ÇALIŞMASI HUKUKA AYKIRIDIR
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2022-04-19
Güncellenme Zamanı
2022-04-19 14:10:07
Yayınlayan Birim
DİYARBAKIR

AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA RAĞMEN 6 KİŞİNİNDE YARALANDIĞI İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI İNŞAAT ÇALIŞMASI HUKUKA AYKIRIDIR

 

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 4150 ada, 3 ve 4 parseldeki taşınmazların arazi kullanım fonksiyonlarının ‘‘Rekreasyon Alanı‘‘ndan ‘‘İbadet Alanı‘‘ olarak değiştirilmesine ilişkin 17.02.2020 tarihinde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri gereğince imar planı değişikliklerinin mevcut plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmaması gerektiği fakat  yapılan  plan değişikliğinin bu kuralları ihlal ettiği, yine aynı yönetmelik hükümleri gereğince fonksiyon değişikliği yapılması zorunlu hallerde değişen sosyal donatı alanının eşdeğer büyüklüğünde yeni bir alanın ayrılması gerektiği fakat yapılan değişikliğin bu kuralı da ihlal ettiği, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle şube olarak itiraz edip, itirazın reddi üzerine yürütmenin durdurulması ve iptali için açtığımız dava, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 24.02.2021 tarihli oy birliği kararıyla ; plan değişikliğinin  uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden  yürütmenin  durdurulmasına  karar verilmişti.

Yürütmenin durdurulması kararı üzerine, Diyarbakır çevre ve şehircilik müdürlüğü kararı Gaziantep Bölge mahkemesine taşıdı. Bölge mahkemesine taşınan davada ise dosyadaki belgeler ile istinaf dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden; istinaf Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin aldığı kararın ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğuna, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığına 07.04.2022 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

İlgili kuruma gerekçeli karar iletilmesine rağmen, hukuki kararları göz önünde bulundurmadan, dava süreçleri devam ederken kaçak yapılaşmanın önünü açmış bu hukuksuzluğa göz yummuştur. Bağlar Belediyesi imar durumun da rekreasyon alanı olarak gösterilen alanda imar değişikliği olmadan fonksiyon değişikliğine göz yummuş ve ruhsatsız kaçak yapılaşmaya ortak olmuştur. Biz TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi olarak ilgili kurumlar hakkında yasal süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlara açık çağrıda bulunuyoruz. Yapılan bu uygulamanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Yaralanan işçilerin ailesine ve sevenlerine Şehir Plancıları Odası Diyarbakır şubesi olarak bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>