Etik İlkeler Özlük Hakları
DAVA SONUCU
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-05-08
Güncellenme Zamanı
2022-05-08 16:53:36
Yayınlayan Birim
MUĞLA

Bodrum ili, Bodrum ilçesi, Geriş – İnlikaya – Karakuzu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve plan hükümleri 29.04.2021 tarihinde 1 No‘lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamınca re‘sen onaylanarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Tarafımızca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

 

  •      Muğla ili, Bordum ilçesi, Geriş - İnlikaya - Karakuzu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve plan hükümlerinin; haksız ve hukuksuz olduğu
  •        ÇED gerekli değildir kararının bulunmadığı,
  •       Söz konusu alanın Turizm Merkezi sınırlarında kaldığı bu sebepten ötürü her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re‘sen onaylamaya ve tadil etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın yetkili olduğu 
  •      Bahsi geçen planların üst ölçekli planlara aykırı olduğu
  •    2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 10‘uncu maddesine, mülkiyet hakkına, 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98 sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri İlke Kararına, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu

 

 

belirtilerek, planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmıştır.

21.04.2022 tarihinde dava konusu planlara istinaden ruhsat düzenlenmesi ve/veya inşaata başlanılması söz konusu olabileceğinden hukuka aykırılığı yukarıda belirtilen gerekçe ile ortaya konulan dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde telafisi güç ya da imkansız zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varılmış, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması hâlinde telâfisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun‘un 27‘nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>