Etik İlkeler Özlük Hakları
İLİMİZDEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN ŞUBEMİZ BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2017-06-01
Güncellenme Zamanı
2017-06-01 17:21:23
Yayınlayan Birim
MUĞLA

Değerli Basın Mensupları ve Saygıdeğer Katılımcılar

TMMOB`a bağlı 24 odadan birisi olan Şehir Plancıları Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinden aldığı yetkiyle Şehir Plancılığı mesleğine ilişkin konularda "kamu adına denetim" görevi üstlenen bir meslek odası olup; amaçları arasında "Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak…" yer almaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi olarak, 2014 yılından itibaren yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan Muğla ve Denizli illerinde, Odamız amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Odamız Muğla`da ve ülkemizin tamamında kentlerimizin daha yaşanabilir bir şekilde planlanması, kültürel tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına tüm platformlarda mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizin önemli doğal değerlerine sahip Muğla`da son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu adı altında sit alanlarına ilişkin "yeni düzenlemeler" yapılmakta ve çevresel değerlerimizin hızla kaybedilmesi riskini artırmaktadır.

Bugüne kadar Muğla İlinin birçok noktasında, özelliklede korunan alanlarda yaşanan  "Plansızlık" problemleri devam etmekte iken;  bu araştırmanın onaylanması durumunda "Onaylı İmar Planlarının da" hukuki durumlarında belirsizlikler ortaya çıkartacaktır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, yürütmelerinin durması mümkün olabilecek, çevresel ve sosyal değerlerin hızla tahrip  edilmesi de söz konusu olabilecektir. Bu nedenle planlama altyapısı da göz önünde bulundurulmalı, günü kurtarıcı çözümler yerine üst ölçekli planlardan başlamak üzere, plan kademelenmesine uygun olarak korunması gerekli doğal  değerlerimiz, planların yönlendirmesi ile değerlendirilmelidir.

Muğla da son yıllarda sıkça karşılaşılan  ve tartışılan bir başka konu ise yenilenebilir enerji yatırımlarının yer seçimi konusudur. Doğal kaynaklardan elde edilen ve doğa tarafından yenilenebilen rüzgar, güneş, su gibi kaynaklardan üretilen enerji (alternatif enerji ya da sürdürülebilir enerji), günümüzde enerji üretimi ve çevre koruma gündeminin temel tartışma alanlarındandır.

Enerji ihtiyacının karşılanması, enerji ihtiyacı karşılanırken iklim değişikliği ile mücadele, çevresel ve ekolojik varlıkların korunması ve kaynakların etkin kullanımı  uluslararası , ulusal ve kentleşme politikalarının gündeminde önemli yer tutmaktadır.

Yüzölçümünün %75`i özel kanunlar ile korunan, önemli doğal değerlere sahip Muğla İlimizde de enerji yatırımları, gerek kamu gerekse de özel sektör açısından cazip yatırımlar olarak öne çıkmaktadır. Ancak çevreyi kirleten enerji üretim tesislerinin yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarının yer seçimleri ve  uygulamalarında da gerçekleştirilen uygunsuzluklar, bölge kamuoyunun olduğu gibi Şubemiz ve Odamızın da tepkisini çekmekte; hukuksal girişimlere ve toplumsal hareketlere neden olmaktadır. Merkezi ve yerel  yönetimler eli ile doğal alanların korunması ve planlama biliminin ön görülerini  göz ardı eden, oldu-bitti uygulamalar ile geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara neden olunmakta, parçacı ve rant öncelikli yatırımların önü açılmaktadır. Nükleer ve Termik santraller gibi çevresel  ve doğal yaşama zararları kanıtlanan enerji üretim tesislerinin yerine, gelecek dönemde enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına yer seçimi doğru yapılmış olan yenilenebilir/sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yatırımlar daha doğru tercihler olacaktır.

Bu nedenle, şehir planlama meslek alanını da ilgilendiren, hiçbir bilimsel veri ve rasyonel düşünceye konu edilemeyecek girişim ve yatırımlara karşı; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Muğla Şubesi olarak kamu yararına ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir kentler ve doğa bırakmak için anayasal görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz.

 Bugün de, burada bulunan ve bizlerle birlikte bu kamusal görevi yerine getirmek için mücadele eden emek meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne bağlı Odalarla beraber doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizi koruma görevimizi  sürdüreceğimizi basınımız ve kamuoyu önünde bir kez daha ilan ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>