Etik İlkeler Özlük Hakları
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2019-08-08
Güncellenme Zamanı
2019-08-08 15:41:25
Yayınlayan Birim
MUĞLA

 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi, Hisar Mevkisi ve çevresindeki alanları kapsayan bölgede  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın  29.07.2019 tarih, 176367 sayılı kararı ile Doğal Sit  Alanları yeniden tescil edilmiştir.  Alınan kararda, mevcutta Hisar Mevkisindeki  ‘Tesbitli Köy Yerleşik  Alanı`, daha evvel 3. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında iken, ‘Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı` olarak tescil edilmiş,  Kelebekler Vadisini de kapsayan  civar alanları ise daha evvel 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında iken ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı` olarak tescil edilmişlerdir.

19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  ‘Korunan Alanların Tesbit, Tescil ve Onayına İlişkin Usül ve Esaslara Dair  Yönetmelik`   hükümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 05.01.2017- 99 sayılı ‘Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı`  uyarınca Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilen alanlar içerisinde, balıkçı barınağı, ahşap iskele, alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov, bekçi kulübesi ve günü birlik faaliyetlerin yapılabileceği belirlenmiştir. Bu alanlarda  günübirlik faaliyetler, bungalov, çadırlı kamp alanı gibi kullanımların yapılabilmesi  için ‘Koruma Amaçlı İmar  Planları`nın yapılması ve ilgili Bakanlıklarda onaylanması  zorunludur. Bu sebeple, doğal sit alanlarında yapılan bu düzenlemeler bölgenin doğrudan imara açıldığı anlamı taşımasa da, bu alanlarda yukarıda açıklanan  türdeki yapılaşma baskısı artıracak, doğal güzelliklerin hızla tahrip olmasına ve ucu açık kapasitesi belirlenmemiş kullanım biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.  Tabiatın ülkemize hediyesi olan bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılması en önemli sorumluluk olmalıyken, alana yüklenecek fonksiyon ve yapılaşma doğal dengeyi bozacaktır.  Kelebekler Vadisinin  büyük bölümünü nitelikli koruma alanına dönüştürülmesinin doğru bir karar olmadığı düşünülmekle birlikte, bundan sonraki süreçte yöre halkının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel idarelerin görüşlerinin alınarak korumaya yönelik kullanım biçimlerinin net bir şekilde belirlendiği koruma ve yönetim planı çalışmalarının bir an önce yapılarak spekülasyonlara imkan tanınmadan yapılaşma baskısının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Kelebekler Vadisinde adı "bungalov" da olsa hiçbir şekilde yapı yapılmasına izin verilmemesi ve denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılarak bölgenin talanına mahal verilmemelidir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olacak ve bölgenin en doğal haliyle gelecek nesillere aktarılabilmesi için mücadeleye devam edecektir.

Saygılarımızla.


TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

     MUĞLA ŞUBESİ

   YÖNETİM KURULU

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>