Etik İlkeler Özlük Hakları
BELEK-KADRİYE SAHİLİNDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2020-05-09
Güncellenme Zamanı
2020-05-09 14:30:41
Yayınlayan Birim
ANTALYA

Dünyada ve ülkemizde salgın hastalıkla mücadele edildiği bu zorlu günleri yaşarken, Antalya`nın Serik ilçesi Belek ve Kadriye kıyılarında halkın deniz ve kıyıdan yararlandığı tek kamusal kullanım alanlarının turizm tesis alanlarına dönüştürülmesine yönelik yapılan plan değişiklikleri bizi derinden üzmüş, itirazlarımızın resmi kurumlarca reddedilmesi ve sürecin devam ettirilmesi, kamuoyuna böylesine bir açıklama yapma ihtiyacını doğurmuştur.

        Antalya`nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Serik İlçesine bağlı Belek Turizm Merkezi sınırları içerisinde Belek mahallesi 145 ada 23,24 ve 42 nolu parsellerde yaklaşık 407.371 m² lik  alanda, Günübirlik Alan, Kamping Alanı, Orman Yangın Üssü ve Spor Alanı kullanımındaki kamu kullanıma açık alanların büyük bir kısmının Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nca onaylanarak askıya çıkarılmış ve askı tarihleri içerisinde Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından itiraz edilmiştir.

        Itıraza gerekçe olarak Belek Mahallesinin yaklaşık 7.5 kilometre denize kıyısı bulunmakta olup söz konusu planlama alanındaki Kamping Alanı ve Günübirlik Alan halkın denize ulaşabildiği tek yerdir. Mevcut planlardaki Günübirlik Alanın denize cephesi yaklaşık 440 metre, Kamping Alanının denize cephesi ise 380 metre iken öneri plan değişikliği ile Günübirlik Alanın denize cephesi yaklaşık 270 metreye düşürülmüştür.

       Aynı zamanda yapılan bir diğer plan değişikliği Antalya İli Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi sınırları içerisinde Kadriye mahallesi 579 ada 19, 36 ve 37 nolu parsellerde yaklaşık 163.720 m²`lik  alanda, Kamu kullanımına ait olan Günübirlik Alan ve Park Alanının bir kısmının  Turizm Tesis Alanına dönüştürüldüğü görülmektedir. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nca onaylanarak askıya çıkarılmış ve askı tarihleri içerisinde Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından itiraz edilmiştir.  

          Itıraza gerekçe olan Kadriye Mahallesinin yaklaşık 6.5 km denize kıyısı bulunmakta olup söz konusu askıdaki Günübirlik Alan halkın denize ulaşabildiği tek yerdir. Mevcut planlardaki Günübirlik Alanın denize cephesi yaklaşık 500 metre iken öneri plan değişikliği ile 290 metreye düşürülmüştür. Dolayısıyla halkın denize ulaşımı kısıtlanmıştır.

          Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan her iki plan değişikliği de hem anayasaya hem de yönetmeliklere aykırıdır. Anayasanın Kıyılardan Yararlanma başlıklı 43. Maddesi  " – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" denilmektedir .Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Genel planlama esasları başlıklı 7.maddesi : "Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır:  "Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır." -İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. Maddesi : (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır." - Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarına Dair Esasla Başlıklı Dokuzuncu Bölümünde, Planlama ilkeleri başlıklı 29. Maddenin b bendi: "b) Kıyıya denizden veya karadan erişilebilirlik, kıyılardan yararlanmada kamu yararı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde stratejilerin geliştirilmesi," hükümleri bulunmaktadır.

      Bu hükümler çerçevesinde KAMU YARARI özellikle vurgulanmış ve kıyılardan yararlanmada da kamu yararı ve eşitlik ilkesi ön plana çıkartılmıştır. Yine 3621 sayılı Kıyı Kanununun  Genel Esaslar başlıklı 5. Maddesi: " Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır,    Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir."  Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Genel Esaslar başlıklı 5. Maddesi de;  "- Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." Hükmü içermektedir.

       Dolayısıyla yapılan her iki plan değişikliği ile;  o bölgeden yararlanacak halkın kullanımına açık tek kıyı ve deniz kullanımının azaltarak kısıtlandığı, kamusal kullanımların otel alanına dönüştürülmesi ile herkesin kullanımına açık alanların azalmasına ve halkın kıyı alanlarına girişini engelleyeceği, gerek Kadriye gerek Belek Bölgesinin doğal alanlarına, çevresel değerlerine o bölgeye has flora ve faunasına zarar vereceği, nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı ihtiyacının azaltılmasıyla yaşam standardını düşüreceği ve yukarıdaki yasa maddelerinde kıyı ve sahil şeritlerinde yararlanmada kamu kullanımının öncelikli olduğu açık ve net ifade edilmişken plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğu, imar hukuku, planlama ilke ve esasları açısından uygun olmadığı görüşünde bulunmaktayız. Buna yönelik yasal süreler içerisinde yaptığımız itirazlar reddedilerek kamuoyunun sesinin göz ardı edildiği ve bundan sonraki süreçte planların iptali için yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

 

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                      Makine Müh. Odası,                 Tabipler Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi              Elektrik Müh. Odası,                Harita Müh. Odası,                              

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.           Mimarlar Odası,                      Jeoloji Müh. Odası,                               

Veteriner Hekimleri Odası,                     Şehir Plancıları Odası               Maden Müh. Odası,           

Ziraat Müh. Odası,                                Jeofizik Müh. Odası,                 Çevre Mühendisleri Odası

İnşaat Mühendisleri Odası,                    Antalya SMMM Odası,              Gemi Mühendisleri Odası      

Peyzaj Mimarları Odası                         Orman Müh. Odası                   İç Mimarlar Odası                                                

Diş Hekimleri Odası,                             Eczacılar Odası,                     


 

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>