Etik İlkeler Özlük Hakları
BURSA`NIN YOK EDİLİŞ PLANLARI - KAYAPA BÖLGESİNDE KURULMASI PLANLANAN KATI ATIK DEPOLAMA, BERTARAF VE GERİ KAZANIM TESİSİ BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2016-03-14
Güncellenme Zamanı
2016-03-14 17:57:51
Yayınlayan Birim
BURSA

 BURSA`NIN YOK EDİLİŞ PLANLARI

 

Basına ve Kamuoyuna,

Anayasanın Temel Hak ve Ödevler kısmında, 56. Maddesinde,

"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamaktır." Şeklinde belirtilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.01.2016 tarih ve 81 ve 82 sayılı kararıyla Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii, 6362 Ada; 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 parseller ile 102 Ada; 204 parselde yapılması planlanan "Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisine" yönelik Bursa İli 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü`nün entegre katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yapımı için ön izin verdiği 1.981.707,26 m²lik m2`lik alanda "Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Alanı" yapılması planlanmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünün ön izin verdiği ve "Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Alanı" yapılması planlanan alan ORMAN ALANIDIR. Bölgeden gelecekte içme veya sulama amaçlı  baraj kurulabilecek potansiyelde Kayapa Barajı kadar su toplama havzasına sahip Güngörmez Deresini  besleyen Küçükkaraağaçlı Deresi geçmektedir. Kayapa Barajı uzun mesafe koruma alanının ilk 3 km`lik sınırlarını da ihlal etmektedir.

Diğer taraftan, plan değişikliğine konu olan Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi yapılması planlanan alan Bursa İlinin orman varlığı açısından sahip olduğu en önemli alanlarından birinin tam ortasında yer almaktadır. Çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilirliği için, böylesine bir tesisin orman alanlarının tam ortasında kurulması, su, toprak ve orman kaynaklarının yok olmasına neden olacak, çevrenin kirlenmesine ve geri dönülmesi imkânsız zararlara yol açacak bir yer seçimi kararıdır.

 

Yapımı planlanan tesis Çevre Kanunu kapsamında Çevresel Etki Değerlendirilmesi gereken tesislerdendir. Buna karşın, ÇED süreci yaşanmadan, bölge halkının ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşü alınmadan, yer seçimi kararıyla ilgili imar planları onaylanmış ve proje Bursa kamuoyunda tartışılmadan oldu bittiye getirilmiştir.

Bu şekilde yapılan planlar, çevrenin koruması ve kaynakların sürdürülebilmesine yönelik planlar değil,

Bursa ormanlarını, Bursa sularını, Bursa topraklarını yok eden saldırı planlarıdır.

Bu yer seçimi kararı Bursa kamuoyunun gündemine acilen girmeli, Bursa halkı bu yanlış karar konusunda haberdar edilmeli ve söz konusu kararın geri alınması yönünde bir planlama süreci başlatılmalıdır.

 

 

TMMOB

BURSA İL KOORDİNASYON KURULU

14.03.2016

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>