Etik İlkeler Özlük Hakları
PLANLAR YASAL SORUMLULUKLARINIZI ORTADAN KALDIRMANIN ARACI OLAMAZ. BURSA OVASI KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENMELİDİR.
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2016-05-26
Güncellenme Zamanı
2016-05-26 14:02:25
Yayınlayan Birim
BURSA

 Osmangazi İlçesinde, kaçak gelişmesine göz yumulan bir mahalle, Mehmet Akif Mahallesi`nin yasallaştırılmasına yönelik Osmangazi Belediyesince hazırlanan ve Osmangazi Belediye Meclisi`nin 08.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 18.09.2014 tarih ve 893 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şubemizce davaya taşınmış ve Bursa 2. İdare Mahkemesinin 27.04.2016 tarihli E:2015/364, K:2016/411 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Osmangazi Belediye Meclisince kabul edilip Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, söz konusu İmar Planı askıya çıktığı 27.10.2014 ile 26.11.2014 tarihleri arasında Şehir Plancıları Odası Bursa Şubemizce incelenmiş, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmadığı, İmar affı niteliğinde olduğu, Plan yapılırken Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş alınmadığı, Bölgenin gerçekte Tarım Alanı olduğu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırı olduğu,  bölgede yaşayan insanlara hizmet edecek hiçbir donatı standardına uyulmadığı, bu durumun ovadaki diğer kaçak yapılara örnek oluşturacak olması gibi nedenlerle davaya taşınmıştır.

Mahkeme ve Bilirkişinin yaptığı inceleme ile şubemiz dava gerekçeleri yerinde görülmüş ve "Tamamen kaçak yapılardan oluşan ve 1. Derece Tarım Arazileri içerisinde yer alan bir alanın imar planı kararlarıyla yasal hale getirilmesi, yapılaşmaya açılmasının Planlama İlkelerine, Şehircilik Esaslarına, İmar Mevzuatına ve Kamu Yararına aykırı olduğu, üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı, 1. Sınıf Tarım Topraklarının bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini tehdit ettiği, alanın alüvyon toprak yapısında olması, alanda yer alan yapıların kaçak olması göz önüne alındığında alanın Depremsellik açısından tehlike içermesi" nedeniyle İmar Planı iptal edilmiştir.

Bilindiği üzere Mehmet Akif Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Cephe Düzenleme Projesi ile Avrupa Konseyi Bulvarına cepheli binaların dış cepheleri siding ile kaplanmış ve kaçak gelişmesine göz yumulan binalar "modern bir görünüm" kazanmış ve kaçak yapıların göze hoş gelmesi sağlanmış ve mahalle kentliden saklanmaya çalışılmıştır.

Elbette bu durumlarda çözümsüzlüğü önermiyoruz. Bizim çözüm önerimiz Bursa Ovası`nın yeniden canlandırılması, kaçak yapılardan temizlenmesi ve gelecek nesillerin gıda ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamasını mümkün kılmak ve burada yaşayanların planlı alanlara taşınmasıdır.

Burada sorumluluk, Mehmet Akif Mahallesi kaçak yapı yapanlardan değil bu plansız, ruhsatsız, hiçbir mühendislik hizmeti almayan kaçak yapıları görmezden gelenler, her seçim dönemi kat çıkmalarına izin veren, sonra kaçak yapıları kaplayarak "şirin görünmesini sağlayan" yöneticilerdedir.

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>