Etik İlkeler Özlük Hakları
YENİ BİR RANT ALANI OLARAK BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2016-12-06
Güncellenme Zamanı
2016-12-06 17:39:24
Yayınlayan Birim
BURSA

Kentimiz çok zor günler geçiriyor. Son 10 yıldır sürekli olarak dile getirdiğimiz kentsel alanlara yapılan baskı artık en üst hıza ulaştı. Trafik sorunu içinden çıkılmaz  bir hal aldı. Ulaşım planlaması yapılmıyor, günü kurtaran basit çözümler aranıyor. Kentin çeşitli yerlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından "dağıtılan" 0.50 emsal artışı ile kentin yoğunluğu hızla arttırılıyor. Tarım alanları ve orman alanları yapılaşmaya açılıyor, doğal çevre tahrip ediliyor. Bu güzel kent çok yakında yaşanmaz hale gelecek. Acımasız rant avcıları, ne  yazık ki bunu görmezden gelip, kentin her parseline saldırmaya devam ediyor. Bunları engellemesi gereken yöneticiler de, aksine yatırımcıların önünü açan rolündeler.

 

Bursa Organize Sanayi Bölgesine de "kabuk değiştirtilmek" isteniyor. Hem de bütün sanayi alanları ve imara ilişkin kanunlar yerle bir edilerek yıkımlar, düzenlemeler yapılıyor.

 

Kentimizin kuzeybatısında yer alan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 1961 yılında Türkiye`nin ilk organize sanayi bölgesi olarak ilan edilmiş olup, bugün bölgede yaklaşık 670 ha üzerine kurulu yaklaşık 220 firma faaliyet göstermektedir. Bursa Organize Sanayi Bölgesi kentin ana arterlerinden Bursa-Mudanya Karayolu üzerinde bulunmaktadır.

 

Bursa OSB içinde kalan ve Bursa-Mudanya karayoluna cepheli 1492 ada 1 parselde kayıtlı Nergis Holdinge ait olduğu bilinen Şifas İplik Fabrikasında yıkım çalışmalarına başlanınca ilgili olduğu düşünülen tüm kurumlara bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Gelen cevaplarda, genel olarak bölgenin Bursa OSB sorumluluğunda olduğu belirtilirken, Bursa OSB Müdürlüğü de yazısında parsel malikinin TOKİ olduğu bilgisi vermiştir.

 

Daha sonra bu iplik fabrikasını da içeren Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1492 ada 1 parsel ve 1494 ada 1, 4 ve 5 parsellerde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/15000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı`nın Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nde askıya çıkarılmıştır.

 

Askıya çıkan planlarda; sanayi alanı imarlı olan arsalar bağlı bulunduğu OSB Müdürlüğü`nün ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın onayı olmadan, Organize Sanayi Bölgesinden çıkartılıp Ticaret+Turizm+Konut (TİCTK) Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Özel Eğitim Tesis Alanı, Özel Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Bunun anlamı hiçbiri kamusal nitelikte olmayan, AVM, "rezidanslar", özel okul ve özel hastanenin yapılacağıdır. Okul ve hastanenin sanayi bacaları içine yapılmak istenmesi de plan değişikliğindeki sağlıksızlığın göstergesidir.

 

Yapılan yazışmalarda, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü`nce fabrika binasının "riskli yapı" ilan edildiği, söz konusu plan değişikliklerinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tadilen re`sen onaylanmış olduğu bildirilmiştir.

 

Bunun adı tepeden inme kararlarla kentin geleceğiyle oynamak ve Bursa`nın belki de en planlı organize sanayi bölgesine rant uğruna parçacıl olarak müdahale etmektir.

 

Alana yeni nüfus getirilmekle, kentin Anayasası sayılan ve  merkezin desentralizasyonunu özellikle belirten Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı`na aykırı davranılmaktadır.

 

Onaylanan planlar tamamen kişiye özel planlardır. Konuya ilişkin bir haberde, kamu borculusu olan bir Holding` in bundan dolayı TMSF`ye geçen arazinin satışa çıkarılacağı, devletin alacağına karşılık bu şekilde alternatifin oluşturulduğu, Hazine zararının telafisi karşılanacağı belirtilmektedir. Bu durum plan değişikliğine gerekçe olarak sayılamaz.

 

Kamu kaynakları rant amaçlı kullanılamaz. Kaldı ki, 6306 sayılı yasa kapsamında OSB kanunu aşılarak onaylanan plan değişikliğinde  önerilen konut alanlarına yönelik ortak kullanım alanları (donatı alanları), plan değişikliği ile bölgeye eklenecek nüfusa yeterli oranda değildir. Bu haliyle plan değişikliği kamu yararı taşımadığı gibi, kamu düzenini olumsuz etkileyecektir.

 

Mudanya Caddesi kent içinde az sayıda bulunan ana arterlerden olup bu ana arter kenarlarına yüklenebilecek herhangi bir fonksiyon, hele turizm+ticaret+konut fonksiyonu caddenin yükünün daha da artmasına, mevcut altyapının tamamen yetersiz kalmasına neden olacaktır. Mudanya Yolu Caddesi Bursa` nın Mudanya ile tek bağlantı yolu ve hatta kentin deniz yolu ulaşımının da gövdesini oluşturmaktadır. Sözkonusu alanın merkezi noktada kalması ve yolun diğer kısmında yer alan Korupark AVM ve konut yapıları, 1050 Konutlar /Akpınar mahallesine eklenecek yeni konutlarla birlikte kavşakların kapasitesi kat be kat aşılacaktır.  Bu şekildeki kaosun kentteki etkileri yokedici olacaktır.

 

Mahkeme kararlarına rağmen inşa edilen Korupark konutlarında yapı ruhsatlarının iptal olduğunu hatırlatırken, TOKİ` nin ve dolaylı olarak durumdan yararlanacak kişilerin, Korupark` ın bölgede yarattığı ranttan pay almak istediklerini belirtmek zorundayız. Bölgeye yeni getirilecek yoğunluk artışından, civarda yaşayanların, Bursa` nın nasıl olumsuz etkileneceği kimsenin umurunda değildir.

 

Diğer yandan, Bakanlık "riskli yapı" bahanesiyle kentimizdeki yerel organları yetkisizleştirmekte ve işlevsizleştirmektedir. Bakanlık tarafından bu tür parsel ölçeğine inen planların yapılması, kentlerin  plan bütünlüklerine müdahale etmesi anlamını taşımaktadır. Planlama etik kurallarına aykırı olan bu işlemler, katılımcılığı ve demokrasi ortadan kaldırmaktadır.

 

Borçlu Holding`in kamuya olan borçları karşılığında alındığı ifade edilen bu alana ilişkin satış sözleşmesi, bu satış sözleşmesinin plan değişikliği öncesi mi yoksa plan değişikliği sonrası değerden mi hesaplandığı kamuoyuna açıklanmalıdır.  Bursa kamuoyu aynı Holdingin borçları karşılığı yapılan anlaşmaları; YaseminPark, Yıldırım Karapınar`daki Yeşim Tektsil alanından, Çelikpalas yanında yükselen Otelden çok iyi tanımaktadır. Bu nedenle bu sözleşmelerin derhal açıklanması ve Bursalıların yaşamlarını zorlaştıracak, Bursa`yı daha yaşanmaz hale getirecek bu "projelerden" vazgeçilmesi gerekmektedir.  

 

Bursa bir deprem bölgesidir, kentin daha sağlıklı yapılar oluşturulması için bir an önce planların kent bütününde revizyon görmesi gerekmektedir. Bu revizyon yapılmadan; parçacıl, kişiye özel planların önüne geçmek için, riskli alan diyerek kandırılmamıza izin vermemek için tüm bu değişikliklerin takipçisi olacağımızı, bu rantsal dönüşümü durdurmak için tüm hukuksal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

Bursa Barosu Başkanlığı                 TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi

 

                              TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>