Etik İlkeler Özlük Hakları
TEKFEN POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSİ YATIRIMININ YER SEÇİMİ VE GENEL DEĞERLENDİRMESİ
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2020-04-02
Güncellenme Zamanı
2021-09-30 11:18:09
Yayınlayan Birim
ADANA

 Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Projesinin, Akdeniz ilçesi Karaduvar mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olan parsel saha sınırlarında yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı`nın 27.03.2020 tarihli ve 2318 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi 11129 ada 1 parsel ve yakın çevresindeki 143.05 hektar alan "TOROS Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Söz konusu saha üzerinde Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Proje sahası olarak planlanan alanın mülkiyet durumu incelendiğinde 1980 li yıllarda devlet planlama teşkilatı tarafından hazırlanan kalkınma planları ve stratejik planlarda mersin limanının ana konteynır limanı olarak bölgesel anlamda projeler geliştirimiş ve bu projeler mekansal anlamda üst ölçek planlarına yansıtılmıştır.

Toplam proje sahası yaklaşık 1 milyon m2 nin üzerinde olan bu alan geçmiş dönemlerde serbest bölge gelişim alanı ve liman sahası kullanımı için bir çok proje geliştirilmiş ancak sonuç alınamamıştır. Proje hakkında değerlendirmelerimiz sırasıyla;

1. Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve Büyükşehir Belediye Meclisi`nce onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Sanayi ve Depolama Alanı", "Serbest Bölge", "Birinci Derece Yol" olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ise "Sanayi Alanı", "Serbest Bölge", "Belediye Hizmet Alanı", "Park ve Yeşil Alan" ve "Otoyol" olarak planlıdır.

2. Mersin Kent Merkezine yaklaşık 4.2 km mesafede, Özgürlük, Çay, Çilek, Cumhuriyet Karaduvar, Karacailyas ve Kazanlı Mahalleri gibi yaşam alanlarına 100 metre mesafede kurulması planlanan "Polipropilen Tesisi"nin üreteceği kirli hava burada yaşayan halkın sağlığını doğrudan tehdit edecektir. Söz konusu sahanın doğusunda yer alan Karaduvar, Karacailyas ve Kazanlı yaşam alanları ile kuzeyinde yer alan Özgürlük, Çay, Çilek ve Cumhuriyet Mahalleleri tesisten olumsuz etkileneceğinden, burada yaşayan halkı yerinden etme riski taşımaktadır. Ayrıca Tesisin üreteceği kirli hava bölgede etkili olan rüzgârlarla birlikte Mersin Kent Merkezinde çalışan nüfusu da tehdit eder hale gelecektir.

3. "Polipropilen Tesisi"nin üreteceği kirli hava, bölgedeki "Tarımsal Üretimi" ve özelikle Karaduvarda "balıkçılığı" olumsuz etkileyecek, zamanla bitmesine yol açacaktır.

4. "Polipropilen Tesisi"ne yaklaşık 10 km mesafede yer alan Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi`ne yapılacak yatırımların hayata geçmesi daha da güçleşecek, Mersin`in sahip olduğu bir turizm potansiyelini daha yitirecektir.

5. Mersin`in iş hacmini büyütecek olan 36 hektarlık "Mersin Serbest Bölge Genişleme Alanı" "Polipropilen Tesisi" kurulmak üzere ilan edilen sınıra dahil edilerek, Mersin`in çevre dostu iş ve aş alanlarının gelişimi engellenmiştir.

6. "Polipropilen Tesisi" ağır kirlilik oluşturan sanayi alt yapısı ile güçlü karayolu ve demiryolu bağlantıları bulunan, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunan, "Mersin Limanı"nın verimliliğini olumsuz etkileyecektir.

7. "Polipropilen Tesisi"nin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz`in ve Türkiye`nin en büyük limanları arasında yer alan Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölge`nin yük taşımacılığından kaynaklı Mersin kenti doğu girişi trafik sorununu daha da arttıracak, çözümsüz hale getirecektir.

8. 143.05 Hektarlık alanda ilan edilen "Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi";

▪ Yaklaşık 29 hektarlık kamuya ait Park ve Yeşil Alanı,

▪ Yerel İdarelerin hizmetlerinde kullanılma üzere planlanan yaklaşık 2 hektarlık "Belediye Hizmet Alanı" ilan edilen sınıra dahil edilerek Kamusal Alanlar yok edilmiştir.

▪ Serbest Bölge Otoyol (151. Cd) bağlantısının devamı şeklinde Mersin Limanına kadar, uzatılması planlanan 50 metre en kesitli Taşıt Yolunun geçtiği alan, "Polipropilen Tesisi" kurulmak üzere ilan edilen sınıra dahil edilerek, Mersin Limanı ulaşıma yönelik çözümlerimize kısıtlama getirilmiştir.

9. Sonuç olarak yer seçimi bilimsel ve teknik gerekçelerle örtüşmeyen "Polipropilen Tesisi" bünyesinde barındıracağı Ağır Sanayi Altyapısı itibariyle Mersin kentinde telafisi mümkün olmayan ekolojik ve ekonomik tahribatlara yol açacaktır.

Saygılarımla arz ederiz. 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>