Etik İlkeler Özlük Hakları
ÇAMLIK ARAZİSİNİ ADANA KAZANDI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2008-11-28
Güncellenme Zamanı
2009-03-27 12:06:04
Yayınlayan Birim
ADANA
İmara açılması ile gündeme gelen Seyhan İlçesi hastaneler civarında ve seyhan gölü yakınında bulunan Çamlık Arazisi‘ne mahkemeden onay çıkmadı. Konuyla ilgili olarak Şehir Plancıları Odası ve Adana İl Koordinasyon Kurulunun ortaklaşa hazırlayacağı rapor önümüzdeki günlerde kamuoyunu aydınlatmak üzere basına duyuru halinde sunulucak.

 

 Konu ile ilgili Basın Açıklaması:

 

Kamuoyunda bilindiği üzere, Çamlık Alanı Barajın yapım yıllarından buyana geçen yaklaşık 60 yılda yerine yenisi konulamayacak derecede yetişmiş değerli ağaçlarla kaplı, kent içerisinde kalmış ender doğal yeşil alanlardan birisi olup kentte akciğer özelliği gösteren bir bölgedir. Çamlık, bu özelliği ile 40-45 yaşın üzerindeki birçok Adana‘lının ömründe çok kez ziyaret ettiği ve güzel anıları ile dolu bir mesire ve sosyal buluşma noktası olmuştur. Çamlık, sadece bu yönü ile bile saygı ile korunmalı ve geleceğe aktarılmalıdır.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk olarak 2007 Temmuz ayında aldığı bir Meclis kararı ile bölgeyi Yeşil Alan kullanımından çıkartarak satılmak amacıyla Turistik Otel ve Çarşı olarak değiştirmiştir.

Ancak kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine ve güya orta yol bulmak amacıyla yapılan 15 Ekim 2007 tarihli toplantısında kararını yeniden gözden geçiren Belediye Meclisi, itiraz edilen hususlardaki yasal engelleri aşmak adına yeşil alan miktarını artırmak üzere; inşaat yerleşim alanı oranını azaltırken kat yoğunluğunu artırmak gibi bazı düzenlemeler yaparak aslında "kamu zararı tutumunda" ısrar etmiştir.

Çamlık Arazisinin yeşil alandan çıkartılıp yerine yüksek yoğunluklu otel ve iş merkezi yapılmasına imkan veren bu imar tadilatı hükmü ticari amaca hizmet etmektedir. Bu imar kararı, yeşilin ve doğanın korunması gibi çağdaş kent anlayışına,  kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla kent halkının ortak kullanımını engelleyen bu karar,  hukuka da aykırıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin hukuka ve kamu yararına açıkça aykırı olan bu kararından dönülmesini, karara itiraz dilekçelerimiz yoluyla talep ettiysek de Adana Büyükşehir Belediyesi yasaya aykırı tutumunda ısrarcı olmuştur.

Bunun üzerine konuyu yargıya taşımak zorunluluğu doğmuş, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu‘nun aldığı karar gereği Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından söz konusu karara ilişkin 14 Mart 2008 tarihinde yargıya başvurulmuştur.

Dava halen sürmektedir. Ancak, yürütmeyi durdurma talebimiz mahkemece yerinde görülerek kabul edilmiştir. Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi‘nin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı tüm itirazları ise reddedilmiştir.

Çamlık Alanı bilerek bakımsız ve sahipsiz bırakılmak sureti ile bu tür projelere bahaneler üretilmektedir.

DSİ‘den korumak üzere devir alınan bu sahaların, bakımı, düzenlenmesi ve aktif olarak halkın kullanılmasına sunulması Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda değil midir?

Tüm uyarılarımıza karşın bu yanlışta ısrar edilmesi ve Adana‘da çok sayıda arsa satışının planlanması Adana Büyükşehir Belediyesi‘nin çok önemli bir borç batağına girdiğini göstermektedir. Bu borç batağının nedeni ise bizce Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluluğunda yapılan yanlış yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Bu satışlar, Büyükşehir Belediyesinin Hafif Raylı Taşıma Sistemi, Celal Bayar Yap-Yık-Yap Köprülü Kavşağı, Sarıçam Deresinde yapılan ve şimdi yerlerinde yeller esen "yüzme havuzları, spor sahaları", insanlarımızın sağlık sorunlarına yol açan Doğu Arıtma Tesisi, vb gibi yanlış yapılan ve Belediyemizi en borçlular arasına sokan hataların düşürdüğü borç batağından kurtarmak için ise bunu kabul etmiyoruz.  Hataların parasal bedelini halkımız ödememelidir.

Konularında uzman meslek kuruluşlarının bilimsel ve teknik görüşlerine önem vermeyen, Adana halkının ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin tepkilerine burun kıvıran, Adana gibi bir büyük kenti kendi özel şirketiymiş gibi yöneten bu zihniyet dün "İmar Yönetmeliği" davasında olduğu gibi bugün de "Çamlık Arsası" davasında hukuk duvarına toslamıştır.

TMMOB örgütlü olduğu her yerde olduğu gibi Adana‘da da topluma karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirecek, dün olduğu gibi bugün de toplum ve ülke yararına gördüğü her konuda görüş açıklamaya devam edecektir.

TMMOB‘ye bağlı Odalarımızın Adana Şubeleri tüm değerlendirmelerini bilimin ve tekniğin ışığında yaparken gereken hukuksal mücadelesini de sürdürmekten kaçınmayacaktır.


Bağlantı Linki:
http://www.tumgazeteler.com/?a=4464895

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>