Etik İlkeler Özlük Hakları
MÜSİAD’A AYRICALIKLI İMAR HAKKI TANIYAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İPTAL EDİLDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-03-27
Güncellenme Zamanı
2023-03-27 13:28:53
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

MÜSİAD`A AYRICALIKLI İMAR HAKKI TANIYAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İPTAL EDİLDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 08.02.2022 tarihli ve 2898300 sayılı yazısı ile; Cumhurbaşkanlığı 1numaralı Kararnamesinin 102/1 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 9.maddesi uyarınca 04.02.2022 tarihinde onaylanan  mer`i imar planlarında "İdari Tesis Alanı" kullanımında olan tek bir parselin "Ticaret+Turizm" fonksiyonuna alınması sebebiyle; kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına, mevzuata aykırı olduğu ve ayrıcalıklı imar hakkı tanıması gerekçeleriyle Odamız tarafından 202"İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 62 ada 129 parselin "Ticaret+Turizm Alanı" fonksiyonuna ayrılmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 2022 yılında dava konusu edilmişti.

İstanbul 14. İdare Mahkemesinde 2022/802 esas numarası ile görülen davada, mahkeme 3194 sayılı İmar Kanununa 14.02.2020 tarihli değişiklik ile eklenen ek 8. madde uyarınca parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamayacağının düzenlendiği, buna karşın dava konusu plan değişikliklerinin parsel bazında yapıldığı, taşınmazın mevcut planda idari tesis alanı lejantında kaldığı, plan değişikleri ile hangi oranda olacağı açık yazılmamakla birlikte ticaret ve turizm şeklindeki karma kullanım kararı ile bölgeye kalıcı bir nüfusun getirildiği, nüfus yoğunluğuna ilişkin bir açıklamanın ise planlarda yer almadığı, bölgede yer alacak ve çalışacak nüfusa hizmet etmek üzere park, ibadethane, sağlık ve kültür alanları gibi sosyal donatı alanları ile teknik alt yapı alanlarının artacak nüfusa uygun şekilde belirlenmediği, bu haliyle taşınmazın bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanmadan ticaret ve turizm alanına ayrıldığı dikkate alındığında, bölge şartlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu anlaşılan dava konusu parsel bazlı imar planı değişikliklerinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekliyle İstanbul 14. İdare Mahkemesi E. 2022/802 ve K. 2023/344 sayılı kararı ile "İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 62 ada 129 parselin "Ticaret+Turizm Alanı" fonksiyonuna ayrılmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"nin iptaline karar vermiştir. 

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İstanbul Şubesi 


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>